Щодо оцінювання учасників конкурсу з призначення управителя за критерієм «ціна послуги»Друк сторінки
Щодо оцінювання учасників конкурсу з призначення управителя за критерієм «ціна послуги»

Порядок проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.06.2016 за № 893/29023) (далі – Порядок).

Пунктом 2 розділу І Порядку визначено, зокрема, такі терміни як:

конкурсна пропозиція – комплект документів, який готується учасником конкурсу на підставі конкурсної документації згідно з цим Порядком та подається організатору конкурсу;

об’єкт конкурсу – багатоквартирний будинок (група будинків), що визначається(ються) організатором конкурсу та входить(ять) до переліку будинків, щодо яких оголошено конкурс з призначення управителя.

Згідно з пунктом 3 розділу ІІ Порядку для проведення конкурсу конкурсна комісія готує конкурсну документацію, яка затверджується його організатором. Конкурсна документація повинна містити, зокрема:

примірний перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком, наведених у додатку 1 до цього Порядку;

вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила;

найменування об’єкта конкурсу чи перелік об’єктів конкурсу;

технічну характеристику кожного об’єкта конкурсу за показниками згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Крім того, підпунктом 7 пункту 3 розділу ІІ Порядку встановлено, що конкурсна документація повинна містити також критерії оцінки конкурсних пропозицій. Зокрема, ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу.

Таким чином, здійснюючи розрахунок ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком управитель (або учасник конкурсу з призначення управителя) має враховувати витрати, необхідні для забезпечення належного утримання будинку (спільного майна) та прибудинкової території.

Розрахунок ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком здійснюється по кожному багатоквартирному будинку окремо.

Саме з метою забезпечення єдиного підходу до процесу утримання та обслуговування багатоквартирних будинків, а також розрахунку витрат на утримання, проведення поточного ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку, витрат на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку додатком 1 до Порядку, передбачено примірний перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком, до якого входять 15 послуг (робіт) та винагорода управителю.

Вказаний примірний перелік послуг (робіт) забезпечує належний санітарно-гігієнічний, протипожежний, технічний стан будинку та прибудинкової території. Зменшення вказаного переліку послуг можливе лише за об’єктивних умов експлуатації цього будинку, які зумовлені його капітальністю, рівнем облаштування та благоустроєм (наприклад, при відсутності ліфта у будинку будуть відсутніми такі складові послуги як технічне обслуговування ліфтів, енергопостачання ліфтів).

Розрахунок витрат складових послуги з управління багатоквартирним будинком здійснюється на основі економічно обґрунтованих планованих витрат, пов’язаних з наданням відповідних послуг (робіт).

Згідно з пунктом 6 розділу ІV Порядку конкурсні пропозиції, які не було відхилено з підстав, передбачених пунктом 5 розділу ІV Порядку, оцінюються конкурсною комісією окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу. При цьому максимальна сума балів дорівнює 100 балам.

Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 50 балів.

У разі якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів.

Таким чином, відповідно до затвердженого Порядку ціни в конкурсних пропозиціях всіх учасників мають передбачати/враховувати однаковий перелік робіт та періодичність (тобто мати однакові умови для оцінювання).

Тож, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання за критерієм «ціна послуги» проводиться по кожному будинку окремо шляхом додавання (сумування) балів. При цьому вищий бал отримує той учасник, ціна якого по окремому будинку нижча (з врахуванням однакових умов щодо переліку, обсягу та періодичності робіт).

У такому випадку переможець за критерієм «ціна послуги» визначається за середньою кількістю балів по групі будинків.

 

Наприклад:

Будинки Учасник 1 Учасник 2

запропонована ціна, грн./м2 кількість балів запропонована ціна, грн./м2 кількість балів
Будинок 1 2,50 49 2,40 50
Будинок 2 2,60 50 2,80 49
Будинок 3 3,00 49 2,50 50
Будинок 4 5,00 49 4,00 50
Загальна кількість балів за групою будинків по критерію «ціна послуги»
197

 

 


199

 

 


Оцінка по критерію «ціна послуги» за об’єктом конкурсу
49 (197/4=49,25)

 


50 (199/4=49,75)

 Обговорення

Шановні користувачі сайту "ПроОСББ"! Вибачте, але в зв'язку з напливом спамботів, коментарі тимчасово відключенні. Прокоментувати новину ви можете на форумі.

  Вхід на сайт

  Забули пароль?   Реєстрація
  Соціальний вхід


  Створіть Ваше ОСББ

  Створюйте або приєднуйтесь до існуючого ОСББ. Вирішуйте проблеми, обмінюйтеся досвідом, керуйте справами.

  До нас вже приєдналися  Обговорення