Завдання Благодійного фонду "ПроОСББ"

Основним завданням Фонду є надання допомоги в створенні та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та в реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків, у тому числі:

  • сприяння вдосконаленню законодавства з питань відносин власності у багатоквартирних будинках, створення та діяльності ОСББ, реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків;
  • сприяння загальній поінформованості щодо відносин власності у багатоквартирних будинках, питань створення та діяльності ОСББ і реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків, а також сприяння роботі інформаційних ресурсів, присвячених зазначеним питанням;
  • сприяння підготовці та публікації інформаційних, публіцистичних, статистичних та аналітичних матеріалів і видань щодо відносин власності у багатоквартирних будинках, питань створення та діяльності ОСББ і реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків;
  • сприяння проведенню інформаційних, консультаційних, просвітніх, освітніх лекцій, семінарів, конференцій, презентацій, виставок та інших заходів, присвячених питанням відносин власності у багатоквартирних будинках, створення та діяльності ОСББ, реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків;
  • сприяння наданню інформаційної, консультаційної, правової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, територіальним громадам, іншим бенефіціарам з питань відносин власності у багатоквартирних будинках, створення та діяльності ОСББ, реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків.

Фонд не має ціллю та не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

Метою Фонду не є одержання і розподіл прибутку серед його засновників та учасників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Фонду.