Облік придбання генератора і отримання компенсації частини його вартості з бюджету

В сьогоднішні складні часи багато ОСББ купують генератори. Як правило, за них ОСББ спочатку сплачують власні кошти, а компенсацію частини вартості з бюджету отримують значно пізніше.

У бухгалтерів виникає питання, як правильно відобразити ці операції в обліку.

Проводки не відрізняються від інших проводок з отримання і використання цільового фінансування об’єднання як неприбуткової організації. Хоча в останній час в журналах з’являються консультації з ускладненими, при цьому не зовсім правильними і не застосовними до ОСББ проводками.

Приводом до цієї публікації стало звернення конкретного ОСББ, яке придбало генератор за 27 тисяч гривень та отримало компенсацію з бюджету у розмірі 8,1 тисяч гривень. Але такі однакові умови задачі можуть в різних ОСББ мати і різні відповіді про ланцюжки бухгалтерських проводок.

Це пов’язано з чинниками, що впливають на прийняття рішень, а саме - питаннями облікової політики та затвердженим кошторисом на поточний рік конкретного ОСББ.

На які питання повинні знайти відповіді правління та бухгалтер?

По-перше, правління ОСББ повинне визначитись, чи є джерело фінансування придбання генератора і чи достатньо у правління повноважень для здійснення витрат?

Відповідь шукаємо в затвердженому загальними зборами кошторисі на поточний рік.

За рахунок яких коштів найчастіше купують генератор? Або придбання генератора співвласники прямо передбачили в кошторисі, або купують за рахунок поточних внесків, або у випадку непередбачуваних витрат оптимально це робити за рахунок резервного фонду. Саме для того і формують резервний фонд досвідчені ОСББ, щоб забезпечити стабільність діяльності об’єднання та надати правлінню повноваження швидко вирішувати непередбачувані наперед задачі.

В бухгалтерському обліку в усіх випадках надходження коштів відображують на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (із субрахунками, які вже визначає план рахунків конкретного об’єднання).

По-друге, необхідно відповідно до наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику звірити вартість генератора з межею вартості основних засобів. Від цього залежать варіанти списання його вартості на витрати ОСББ.

Нагадаємо, що ОСББ може в обліковій політиці встановити власну межу вартості основних засобів, наприклад, 30 тис. грн чи більше, тоді у нашому прикладі є підстави відразу списати вартість генератора на витрати поточного періоду, обліковувати генератор в кількісному вимірі і контролювати його використання в робочому порядку.

Нижче розглянемо два варіанти проводок, які визначаються обліковою політикою об’єднання, формуванням джерела фінансування (постійні або разові внески співвласників) та відрізняються методом списанням вартості генератора у витрати ОСББ.

Перший варіант – джерела фінансування сформовано до прийняття рішення про придбання генератора, за обліковою політикою генератор не є основним засобом, і вся сума придбання визнається витратами в момент передачі генератора в експлуатацію.

Другий варіант – затвердження окремого кошторису на придбання генератора, який обліковується як основний засіб, і нарахування амортизації генератора як основного засобу.

Можливе перетинання описаних варіантів – генератор визнають основним засобом, але джерелом його придбання є резервний фонд, чи генератор списують на витрати при придбанні як запаси, але придбали його за рахунок додаткових внесків співвласників.

Для всіх варіантів спільним є те, що відшкодування з бюджету зараховуємо як цільове фінансування й ця проводка не зачіпає раніше зроблених проводок.

Д-т 31 К-т 48 8100 грн

 

ПРИКЛАДИ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОВОДОК

Перший варіант.

Умови: Генератор за обліковою політикою не визнаний основним засобом і вся сума придбання визнається витратами в момент передачі генератора в експлуатацію. Джерело фінансування - Резервний фонд кошторису ОСББ, як постійна складова кошторису об’єднання. Правління має повноваження на розпорядження коштами резервного фонду.

Особливості бухгалтерських проводок:

  • внески співвласників нараховуються в звичний спосіб і на їх розмір не впливає рішення про придбання генератора;

  • облік генератора після передачі в експлуатацію здійснюється тільки в кількісному вимірі.

 

Приклад бухгалтерських проводок (ВАРІАНТ 1)

Придбано генератор

 

20, 22

 

685

 

27 000

 

Оплачено генератор

685

31

27 000

Передано генератор в експлуатацію

94

20

27 000

Списано витрати на фінансовий результат

79

94

27 000

Визнано дохід у сумі понесених витрат

48

71

 

27 000

Списано визнаний дохід від цільових надходжень на фінансовий результат

71

 

79

 

27 000

 

 

Другий варіант.

Умови: Генератор за обліковою політикою визнаний основним засобом. Термін експлуатації п’ять років. Метод нарахування амортизації прямолінійний. Джерело фінансування – кошторис придбання генератора, наповнений разовими внесками співвласників за рішенням загальних зборів.

Особливості бухгалтерських проводок:

  • нарахування внесків співвласників здійснюють одноразово в загальній сумі нарахувань;

  • доцільно вартість генератора відразу списати з рахунку 48 на доходи майбутніх періодів, щоб чітко розуміти залишок його вартості у будь-який момент;

  • з наступного місяця після введення генератора в експлуатацію починають нараховувати на нього амортизацію з одночасним визнанням доходу проводками (метод амортизації прямолінійний, термін використання визначено 5 років).

 

Приклад бухгалтерських проводок (ВАРІАНТ 2)

Нараховано заборгованість співвласників

37 (377, 373)

48 (483)

27000

Отримано внески співвласників

31

37

27000

Придбано генератор

15

 

685

 

27000

 

Оплачено генератор

685

31

27000

Уведено генератор в експлуатацію як основний засіб

10 (104)

 

15 (152)

 

27000

 

Списано вартість генератора на доходи майбутніх періодів

48

69

27000

Нараховано амортизацію генератора

 

94

 

13

 

450*

 

Визнано дохід у сумі амортизаційних відрахувань

69

71

 

450

 

Списано витрати на фінансовий результат

79

94

450**

Списано визнаний дохід від цільових надходжень на фінансовий результат

71

 

79

 

450

 

* Амортизація нараховується щомісячно до повного списання вартості генератора.

**Списання на фінансовий результат можна робити в загальній сумі витрат звітного періоду.

 

Іноді після отримання відшкодування з бюджету у бухгалтерів виникає питання, як закрити рахунок 48 на цю суму? Якби це треба було зробити, достатньо просто списати заборгованість із співвласників проводкою  Д-т 48 К-т 37. Інші проводки не потрібні.

Але і ця проводка не потрібна, бо по факту немає необхідності зменшувати внесок співвласників на цю суму (та й складно це зробити, бо для цієї проводки мають бути правові підстави. І такою підставою є рішення загальних зборів про перегляд кошторису у зв’язку з отриманням компенсації з бюджету). Просто цю суму треба врахувати у виконанні кошторису як не витрачену частину резервного фонду (можливо, і витраченого до кінця року), бо не генератором єдиним вирішують питання повсякденного життя у нинішні часи.