Складання звітності за 2023 рік

По завершенні року актуальним стало питання подання ОСББ річної податкової та фінансової звітності.

Склад і терміни подання звітності не змінилися. На що варто звернути увагу:

  • ще у 2019 році внесенням змін до П(С)БО 25 остаточно визначено, що неприбуткові організації подають фінансову звітність за формами 1-мс та 2-мс;

  • тими ж змінами липня 2019 року заборонено використання рахунків класу 8 без рахунків класу 9, тому остаточно рекомендуємо для обліку витрат використовувати рахунок 94;

  • визнання доходів ОСББ здійснюють у сумі витрат звітного періоду, тобто при списанні з дебету рахунку 94 в кредит рахунку 79 суми (умовно) 428503 грн, таку ж суму списують проведеннями Д-т 48 К-т 71 та Д-т 71 К-т 79.

Таким чином, у Звіті про фінансові результати (форма 2-мс), відображують однакову суму доходів і витрат в рядках 2160 «Інші доходи», 2280 «Разом доходи», 2165 «Інші витрати»,  2285 «Разом витрати» (за нашим прикладом 428503 грн). У рядку 2350 «Чистий прибуток (збиток)» проставляється нуль.

Таку саму суму треба відобразити у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації в рядках 1, 1.11 (доходи) та в рядках 2, 2.3 (витрати).

Нижче - приклад заповнення Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (фрагмент – рядки, які заповнюють ОСББ):

Доходи неприбуткової організації (сума рядків 1.1 – 1.11)

1

428 503

інші доходи

1.11

428 503

Видатки (витрати) неприбуткової організації  (сума рядків 2.1 – 2.6)

2

428 503

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

2.3

428 503

Алгоритм простий, зручний і методологічно правильний.

Залишок цільового фінансування на рахунку 48 не впливає на фінансовий результат і відображується в балансі в рядку 1595.

Зі згоди одного з ОСББ в м.Києві, нижче наводжу “живі” приклади його Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та оборотної відомості за синтетичними рахунками. В балансі не відображено залишки за рахунками 66 і 65; такий варіант можливий, як і варіант наявності таких залишків, коли нарахування заробітної плати і ЄСВ здійснюється останнім днем звітного місяця, а виплата (перерахування) – на початку наступного місяця:

Нагадаю, що об'єднаний звіт з ПДФО, ВЗ і ЄСВ з ІІІ кварталу 2023 року подається за оновленою формою згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2023р. №11, яким внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4.