Внесено зміни до Типового статуту ОСББ

Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 18.11.2023 р. № 1048 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2024 р.) завтерджено зміни до Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Зміни до Типового статуту внесено в зв'язку з деякими змінами, які до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" вніс Закон України від 14 липня 2023 року № 3270-IX (законопроект 7029).

Текст наказу наводимо нижче.

Нагадуємо, що статути ОСББ, які були створені до 10 листопада 2023 року, зберігають чинність до кінця воєнного стану і ще 3 роки після нього. Тож "старим" ОСББ не варто турбуватися про зміни, внесені до Типового статуту.

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18.11.2023 р. № 1048

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 2024 р. за № 61/41406

Про затвердження Змін до Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Відповідно до абзацу четвертого пункту 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 14 липня 2023 року № 3270-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками”, статті 7 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 року № 1400),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27 серпня 2003 року № 141, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 року за № 1155/8476 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 вересня 2015 року № 238), що додаються.

2. Управлінню житлової політики та благоустрою забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Наталію Козловську.

Віце-прем’єр-міністр
з відновлення України – Міністр
Олександр КУБРАКОВ

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Олексій ВИСКУБ
Виконавчий директор
Всеукраїнської Асоціації органів
місцевого самоврядування
“Асоціація міст України”
Олександр СЛОБОЖАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку громад та територій та інфраструктури України
18 листопада 2023 року № 1048

Зміни
до Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1. У розділі I:

1) у пункті 4 слова “Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” замінити словами “Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань””;

2) у пункті 6 слова “розрахункові та інші” виключити.

2. У розділі III:

1) пункти 5 – 11 викласти у такій редакції:

“5. Загальні збори об’єднання скликаються і проводяться правлінням об’єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.

Повідомлення про проведення загальних зборів об’єднання направляється ініціатором загальних зборів об’єднання не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення таких зборів. Повідомлення в письмовій формі надається кожному співвласнику під власноручний підпис або надсилається реєстрованим поштовим відправленням на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку. За складеною у довільній формі письмовою заявою (у тому числі у формі електронного документа) співвласника до ініціатора загальних зборів об’єднання, отриманою не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення загальних зборів об’єднання, повідомлення про проведення загальних зборів об’єднання надсилається такому співвласнику на іншу поштову адресу або на адресу електронної пошти чи з використанням інших технічних засобів електронних комунікацій, зазначених у такій заяві.

У повідомленні про проведення загальних зборів об’єднання повинна міститися інформація про:

1) ініціатора загальних зборів об’єднання;

2) дату, час та місце проведення загальних зборів об’єднання;

3) порядок денний загальних зборів об’єднання;

4) наявність/відсутність технічної можливості для участі співвласників в загальних зборах об’єднання дистанційно в режимі відеоконференції із зазначенням інформації щодо підключення до неї.

До повідомлення про проведення загальних зборів об’єднання можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що розглядатимуться на зборах.

Дата, час та місце проведення зборів об’єднання обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

6. Загальні збори об’єднання приймають рішення з питань порядку денного з можливістю їх обговорення.

За технічної можливості може бути організовано участь в загальних зборах об’єднання окремих співвласників (їх представників) (за їхнім бажанням) дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції.

Голосування таких співвласників (їх представників), крім голосування за обрання голови загальних зборів об’єднання, здійснюється шляхом заповнення ними листків опитування. Загальні збори об’єднання веде голова зборів.

Рішення про обрання голови загальних зборів об’єднання приймається більшістю голосів присутніх співвласників (їх представників), крім тих, які беруть участь у загальних зборах об’єднання дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції. При прийнятті такого рішення кожний присутній співвласник (його представник) має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

7. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки належної співвласнику площі квартири або нежитлового приміщення у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку, крім випадків, обрання голови загальних зборів об’єднання та пункту 4 цього розділу.

Якщо квартира або нежитлове приміщення належить співвласникам на праві спільної часткової власності, належна кожному співвласнику площа квартири або нежитлового приміщення визначається відповідно до його частки у праві спільної часткової власності. Якщо квартира або нежитлове приміщення належить співвласникам на праві спільної сумісної власності, такі співвласники вважаються власниками рівних часток.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

8. Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники, які разом мають більше половини загальної кількості голосів усіх співвласників (крім випадків, якщо законом встановлена більша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення).

Рішення загальних зборів об’єднання про відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг у порядку, встановленому законом, і визначення системи подальшого забезпечення будинку комунальними послугами вважаються прийнятими, якщо за них проголосували співвласники, які разом мають більше ніж 75 відсотків загальної кількості голосів усіх співвласників (кваліфікована більшість голосів).

9. Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів “за” або “проти”, встановленої пунктом 8 цього розділу, ініціатором зборів (правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах.

Письмове опитування співвласників проводиться протягом не більше ніж 45 календарних днів з дня проведення зборів співвласників. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів “за” не набрано, рішення вважається неприйнятим.

10. Письмове опитування під час загальних зборів об’єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.

Письмове опитування проводиться ініціатором зборів та/або іншими співвласниками (за їхньою згодою), визначеними ініціатором зборів. Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань одночасно.

Письмове опитування проводиться у письмовій та/або в електронній формі шляхом заповнення співвласниками листків опитування.

Кожний співвласник (його представник), який взяв участь у голосуванні під час проведення загальних зборів об’єднання або письмового опитування, заповнює листок опитування та підписує його власноруч або шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, із зазначенням результату голосування (“за” або “проти”).

Голосування представником співвласника здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства.

Примушення співвласників (їх представників) до голосування “за” або “проти” прийняття відповідного рішення чи надання їм будь-якої винагороди при проведенні голосування під час загальних зборів об’єднання або письмового опитування співвласників забороняється.

При підрахунку голосів враховуються голоси, подані співвласниками (їх представниками), у тому числі співвласниками (їх представниками), які взяли участь в загальних зборах об’єднання дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції, під час проведення загальних зборів об’єднання та письмового опитування.

Кожний співвласник (його представник) може проголосувати з одного питання лише один раз.

Листок опитування повинен містити такі відомості:

1) дата опитування;

2) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) співвласника;

3) номер квартири або нежитлового приміщення;

4) загальна площа квартири або нежитлового приміщення;

5) документ, що підтверджує право власності співвласника на квартиру чи нежитлове приміщення, або відомості, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію права власності співвласника на квартиру чи нежитлове приміщення;

6) документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника);

7) питання до співвласника – пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти “за” або “проти”. Питання повинно бути чітко і зрозуміло сформульоване, що не допускає різних тлумачень;

8) відповідь співвласника “за” або “проти” щодо кожного питання окремо;

9) власноручний або електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, співвласника та особи, яка проводила опитування.

11. Рішення загальних зборів об’єднання, прийняте відповідно до Статуту, є обов’язковим для всіх співвласників.

Рішення загальних зборів об’єднання мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу об’єднання, зокрема, правління та ревізійної комісії (ревізора) об’єднання.

Рішення загальних зборів об’єднання оформлюється протоколом, який повинен містити відомості про:

1) ініціатора загальних зборів об’єднання;

2) дату, час, місце проведення загальних зборів об’єднання (у тому числі інформацію про технічні засоби електронних комунікацій, з використанням яких співвласники брали участь в загальних зборах об’єднання дистанційно в режимі відеоконференції);

3) загальну кількість співвласників багатоквартирного будинку;

4) загальну площу квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку;

5) кожного співвласника (його представника), який взяв участь в загальних зборах об’єднання, у тому числі дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції, або письмовому опитуванні, а саме:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) співвласника та його представника (у разі представництва особи);

номер квартири або нежитлового приміщення;

загальна площа квартири або нежитлового приміщення;

документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника);

6) обраного голову загальних зборів об’єднання;

7) порядок денний загальних зборів об’єднання;

8) підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного загальних зборів об’єднання.

Листки опитування, створені у паперовій формі, пронумеровуються, прошнуровуються та зберігаються правлінням або іншою уповноваженою співвласниками особою.

Листки опитування, створені у формі електронних документів та підписані шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, зберігаються правлінням або іншою уповноваженою співвласниками особою на електронному носії інформації у форматі, що дає змогу перевірити їх цілісність на такому носії.

Листки опитування з питань розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку є невід’ємною частиною протоколу загальних зборів об’єднання.

Електронні документи створюються з дотриманням Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”.

Протокол загальних зборів об’єднання підписує голова загальних зборів об’єднання або інша уповноважена зборами особа.

Рішення загальних зборів об’єднання доводяться до відома співвласників ініціатором загальних зборів об’єднання.

Повідомлення про прийняті загальними зборами об’єднання рішення із зазначенням результатів голосування з кожного питання не пізніше 15 календарних днів з дня проведення загальних зборів об’єднання або завершення строку, встановленого для проведення письмового опитування (у разі його проведення), надаються ініціатором загальних зборів об’єднання у письмовій формі кожному співвласнику під власноручний підпис або надсилаються реєстрованим поштовим відправленням на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, або в іншому порядку, визначеному загальними зборами об’єднання. За складеною у довільній формі письмовою заявою (у тому числі у формі електронного документа) співвласника повідомлення про прийняті загальними зборами об’єднання рішення надсилаються йому на адресу електронної пошти чи з використанням інших технічних засобів електронних комунікацій за контактними даними, зазначеними у заяві. У такому разі надання такому співвласнику або надсилання йому реєстрованим поштовим відправленням повідомлення про прийняті загальними зборами об’єднання рішення не вимагається.

Співвласники мають право ознайомлюватися з рішеннями (протоколами) загальних зборів об’єднання, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок робити з них копії та виписки.

Рішення загальних зборів об’єднання може бути оскаржене в судовому порядку;”;

2) абзац перший пункту 16 викласти у такій редакції:

“16. Правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника. Правління своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження голови правління та/або його заступника.”.

3. Абзац четвертий пункту 1 розділу V викласти у такій редакції:

“ознайомлюватися з протоколами установчих та загальних зборів об’єднання (крім конфіденційної інформації про фізичних осіб), власними листками опитування, зведеною інформацією про результати голосування кожного із співвласників (крім конфіденційної інформації про фізичних осіб), а також за власний рахунок робити з них виписки і копії та отримувати їх копії в електронній формі;”.

4. Абзац другий пункту 1 розділу VII виключити.

5. У пункті 5 розділу VIII слова “Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” замінити словами “Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

6. У тексті цього Типового статуту слова “загальні збори” та “загальні збори співвласників” у всіх відмінках замінити словами “загальні збори об’єднання” у відповідних відмінках.

7. Примітку до цього Типового статуту доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

“У пункті 7 розділу III цього Типового статуту може бути передбачено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.

У пункті 8 розділу III цього Типового статуту може бути встановлена інша кількість голосів та перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів. При цьому, забороняється встановлювати кількість голосів, необхідну для прийняття рішення, менше ніж 50 відсотків загальної кількості голосів усіх співвласників та більше ніж 75 відсотків загальної кількості голосів усіх співвласників (а для прийняття рішення з питань обрання органів управління об’єднання, зміни форми управління, встановлення та зміни розмірів внесків/платежів, затвердження кошторису – більше ніж 67 відсотків загальної кількості голосів усіх співвласників), крім випадків, передбачених Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”.

У пункті 16 розділу III цього Типового статуту може бути передбачено інший порядок зміни та відкликання членів і голови правління.”.