Питання проведення ТО ВБСГ у багатоквартирних будинках. Частина 1. Правові основи

Питання проведення ТО ВБСГ  у багатоквартирних будинках

Частина 1. Правові основи

          Безпека газових мереж у багатоквартирних будинках дуже важлива для співвласників багатоквартирних будинків. Саме для забезпечення безпеки газопостачання та готовності внутрішньобудинкових газових мереж будинку для надання послуг з постачання та розподілу природного газу, на співвласників багатоквартирного будинку покладено відповідальність за проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (надалі ТО ВБСГ).

Це означає, що співвласники багатоквартирних будинків – споживачі природного газу мають передбачити  кошти на оплату послуги з ТО ВБСГ.

Хто ж має право надавати ці послуги і відповідно до пункту 3 статті 19 Закону України «Про житлово комунальні послуги» (надалі Закон Про ЖКП) нести відповідальність за безпеку газопостачання?

ТО ВБСГ багатоквартирного будинку можуть виконувати виключно спеціалізовані організації, які мають відповідні дозволи на виконання робіт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Проведення ТО ВБСГ у багатоквартирних будинках регулюється наступними нормативними документами :

          Фінальними у цьому списку стали довгоочікувані Наказ Міністерство енергетики України №292 від 1909.2023р.« Про затвердження Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку» ( надалі Наказ № 292) та Постанова НКРЕКП від 05.12.2023р. № 2291 «Про затвердження Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та внесення змін до Кодексу газорозподільних систем» (надалі Типовий договір ТО).

Про позитивні зміни Порядку ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку ми вже писали і ви можете ознайомитись за посиланням   https://proosbb.info/node/997

          Наступний нормативно–правовий акт, який  ми з вами розберемо більш детально,  Постанова НКРЕКП від 05.12.2023р. № 2291 «Про затвердження Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та внесення змін до Кодексу газорозподільних систем».

Окрім затвердженого Типового договору на ТО ВБСГ, даною Постановою №2291 від 05.12.2023р., внесені зміни до Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які регулюють питання пов’язані з ТО ВБСГ, а саме :

  • Газові мережі внутрішнього газопостачання, в тому числі споруди і пристрої на них, від місця приєднання до внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків, визначаються як газорозподільна система, але внутрішньобудинкові системи газопостачання багатоквартирних будинків не є складовою газорозподільної системи і їх обслуговування забезпечується з урахуванням положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку ТО ВБСГ та ПБСГ.
  • Укладення акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності не є обов’язковим, такий акт може бути складений та підписаний за згодою сторін.

Межі експлуатаційної відповідальності в багатоквартирному будинку визначаються відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Порядку ТО ВБСГ ( додаток №1 Наказу №292)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n139

  • Оператори газорозподільних систем у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою забезпечують приведення діючих договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку у відповідність до Типового договору.

Що повинні  пам’ятати співвласники, ОСББ, управитель, уповноважена співвласниками особа.

Згідно ст. 14, п.2   Закону України «Про житлово-комунальні послуги», технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання здійснюються суб’єктом, визначеним співвласниками багатоквартирного будинку, за рахунок співвласників.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n216

Пунктом 3 глави 5 розділу III Кодексу газорозподільних систем, визначено що, власники газових мереж, у тому числі побутові споживачі та власники внутрішньобудинкових систем газопостачання (балансоутримувачі, управителі), забезпечують належну їх експлуатацію згідно з чинним законодавством, зокрема Правилами безпеки систем газопостачання (надалі - ПБСГ), або укладають відповідний договір із суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.

Відповідно до підпунктів 3.2 та 3.3 розділу III ПБСГ на власників будинків покладений обов’язок бути відповідальними за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами та забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15#Text

ТО ВБСГ багатоквартирного будинку складається з комплексу робіт, спрямованих на підтримку справності елементів системи чи заданих параметрів та режимів роботи обладнання внутрішньобудинкових систем за допомогою огляду, налагодження, регулювання і випробування систем тощо.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-20#Text

Проведення ТО ВБСГ проводиться на договірних умовах.

Порядок ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку та види робіт, які є обов’язковими під час технічного обслуговування, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі.

Перелік робіт які не входять до ТО ВБСГ визначені у п. 4 розділу ІІІ Наказу Міністерства енергетики України № 292 від 29.09.2023р. « Про затвердження Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n46

Відсутність документації на газифікацію багатоквартирного будинку не є підставою для відмови від укладання договору на ТО ВБСГ багатоквартирного будинку у перший рік його проведення після набрання чинності цим Порядком (п.8 розділу ІІ Порядку)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n21 

 

Висновок : На момент публікації статті прийняті усі нормативно-правові акти для проведення ТО ВБСГ, що дає можливість проводити Оператору ГРМ виконання  технічного обслуговування газових внутрішньобудинкових систем , які належать до спільного майна, за видом замовлення - "замовником за замовчуванням".

Про те, які є види замовлення та відмінності при укладанні договору ТО ВБСГ поговоримо у наступній частині: Типовий договір приєднання на проведення ТО ВБСГ. (Частина 2) https://proosbb.info/node/1011