ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТО ВБСГ У БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ. ЧАСТИНА 2. ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ НА ТО ВБСГ.

 

          Задля безпеки газопостачання та готовності газових мереж ( що відносяться до спільної власності) багатоквартирного будинку співвласники будинку або уповноважена ними особа мають укласти договір на технічне обслуговування таких мереж.

Договір на технічне обслуговування систем газопостачання у багатоквартирному будинку, може бути укладений або з Оператором ГРМ (Типовий договір)  або з іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт (договір укладається за Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України)

Розглянемо порядок укладення Типового договору 

   Порядок укладення Типового договору приєднання на проведення технічного обслуговування систем газопостачання у багатоквартирному будинку (надалі ТО ВБСГ) проводиться відповідно до прийнятих нормативно – правових актів:

 • Постанова НКРЕКП від 05.12.2023р. № 2291 «Про затвердження Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та внесення змін до Кодексу газорозподільних систем» (надалі Типовий договір приєднання);
 • Наказ Міністерства енергетики України№ 292 від 29.09.2023р. « Про затвердження Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку» (надалі Порядок).

      Відповідно до Порядку визначено терміни виконавця робіт та замовників робіт на проведення ТО ВБСГ, що відноситься до спільної власності:

«виконавці робіт - Оператор ГРМ або інші суб’єкти господарювання, які мають право на виконання робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку;

замовники - співвласники багатоквартирного будинку або за їхнім рішенням - управитель будинку, які замовляють послуги з проведення ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку (мережі спільної власності)».

       Типовий договір на ТО ВБСГ з Оператором ГРМ, є публічним договором приєднання, умови якого однакові як для  замовників за замовчуванням, так і для колективних замовників, та не потребує двостороннього підписання між Сторонами його письмової форми ( п.1.2 п 1.3. Типового договору). 

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n139

 

Межі експлуатаційної відповідальності

Нормативними документами встановлене що, ТО ВБСГ проводиться на газових мережах які відносяться до спільного майна багатоквартирного будинку.

Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку визначене Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» ( надалі Закон 417):

«спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території»                                        

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19#n5

 

Статтею 1 Закону Про ЖКП визначено розташування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, які відносяться до спільного майна:

- від запірного пристрою на вводі в будинок до запірних пристроїв включно перед місцями підключення газових приладів, газоспоживального обладнання, теплових агрегатів тощо.     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n6

Межі експлуатаційної відповідальності Оператора ГРМ на проведення ТО ВБСГ багатоквартирного будинку  наведені у Порядку ТО ВБСГ, зокрема додатком 1 до Порядку ТО ВБСГ (п. 2.3 Типового договору), у зв’язку з чим укладення «Актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності» вже не є обов’язковим.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n139

     Види замовлення на проведення ТО ВБСГ за Типовим договором

         Замовлення на проведення ТО ВБСГ за Типовим договором  може бути від:

 • Замовника за замовчуванням (оплата проводиться за індивідуальними рахунками, розподіл кошторисної вартості проводиться Оператором ГРМ між співвласниками пропорційною до кількості укладених договорів з споживачами послуг з розподілу природного газу).
 • колективного замовника (оплата проводиться єдиним платежем управителем, ОСББ, уповноваженою особою);

                 Оплата за Типовим договором ТО ВБСГ здійснюється:

 • Замовником за замовчуванням на підставі індивідуальних рахунків на оплату.                 Надання Оператором ГРМ індивідуальних рахунків на оплату здійснюється у місяці, в якому проводиться ТО ВБСГ багатоквартирного будинку згідно з графіком ТО ВБСГ.

Рахунок на оплату за ТО ВБСГ багатоквартирного будинку може бути відображений окремо        у рахунку на оплату послуг з розподілу природного газу.

Оплата рахунку проводиться індивідуально кожним отримувачем житлово-комунальної              послуги з постачання та розподілу природного газу.

Замовник за замовчуванням зобов’язаний здійснити оплату вартості ТО ВБСГ                                  багатоквартирного будинку протягом шести місяців після виконання ТО ВБСГ.

 • Колективним замовником протягом шести місяців з дня надання Оператором ГРМ рахунку на оплату єдиним платежем.

       Рахунок надається у місяці, в якому проводиться ТО ВБСГ.

       Рахунок сплачується ОСББ, управляючою компанією, іншою уповноваженою особою.

                 Строк дії Типового договору та його припинення

 • договір укладається на невизначений строк;
 • договір може бути припинено:

              - оператором ГРМ в односторонньому порядку, якщо прострочена заборгованість за Типовим договором перевищує 50% кошторисної вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку;

          - колективним замовником/ Замовником за замовчуванням не менше ніж за двадцять днів бажаної дати припинення.

                  Графік проведення робіт

Роботи з ТО ВБСГ проводяться відповідно до графіку .

Графік оприлюднюється на офіційному вебсайті виконавця робіт.

           Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку визначено критерії відбору першочергового включення багатоквартирних будинків при складанні графіків проведення ТО ВБСГ, що виконується на підставі Типового договору приєднання:

 • рік газифікації багатоквартирного будинку;
 • встановлені газові прилади (пристрої), газо споживаюче обладнання, теплові агрегати;
 • відсутність газопроводів-вводів та ввідних газопроводів на балансі Оператора ГРМ;
 • кількість порушень співвласниками багатоквартирного будинку вимог Правил безпеки систем газопостачання   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n15 

Разом із складеними графіками Оператор ГРМ надає детальну інформацію щодо всіх багатоквартирних будинків з відображенням вищезазначених критеріїв відбору, а також зведену детальну інформацію щодо багатоквартирних будинків, для яких ТО ВБСГ здійснює інший суб’єкт господарювання (із зазначенням) відповідно до отриманої інформації від співвласників багатоквартирних будинків та/або управителів будинків.

Оператор ГРМ інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) на ринку природного газу, про виконання графіка проведення ТО ВБСГ та результати виконання ТО ВБСГ щомісячно до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом.

                Початок виконання робіт з ТО ВБСГ

Початок виконання робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, як і дія типового договору, починається відповідно до погодженого графіка та після оплати відповідно до умов договору на ТО ВБСГ багатоквартирного будинку.

У разі переходу багатоквартирного будинку на іншу модель договірних відносин (зміна виконавця робіт) до графіка вносяться зміни.

                Відповідальність за  ТО ВБСГ:

За технічне обслуговування та безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку несе відповідальність Оператор ГРМ або інший суб’єкт господарювання, з яким укладено договір на ТО ВБСГ  пункт 3 статті 19 Закону України "Про ЖКП"   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n315

   

Документи, які зобов’язані мати працівники виконавця робіт

При виконанні робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку працівники виконавця робіт зобов’язані мати та пред’явити за вимогою посвідчення особи із зазначенням:

 • найменування суб’єкта господарювання - виконавця робіт;
 • прізвища, імені, по батькові (за наявності);
 • фотографію, що дозволяє споживачам ідентифікувати цих осіб;
 • найменування займаної посади.

Доступ/несанкціонований доступ представників виконавця робіт до житлового та/або нежитлового приміщення, де прокладені ВБСГ, які відносяться до спільної власності співвласників

Частина труб, з’єднувальної та запірної арматури внутрішньобудинкової системи газопостачання розташована в квартирах чи нежитлових приміщеннях.

Законодавець передбачив обов’язок співвласників багатоквартирного будинку - споживачів природного газу забезпечити доступ до квартири/ нежитлового приміщення, а у разі відсутності або перешкоджанню в доступі надав таке право та  прописав процедуру несанкціонованого доступу.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n401

Власник/користувач житлового та/або нежитлового приміщення багатоквартирного будинку зобов’язаний допустити представників виконавця робіт до житлового та/або нежитлового приміщення, де прокладені ВБСГ спільної власності.

Доступ до квартир та/або інших приміщень у багатоквартирному будинку для здійснення ТО ВБСГ багатоквартирного будинку здійснюється з урахуванням особливостей, визначених статтею 29 Закону України «Про житлово- комунальні послуги» та Порядком ТО ВБСГ.     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n401

Якщо при проведенні ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку буде відсутній допуск до окремих приміщень (квартир), такий факт фіксується в Акті не допуску (ухиляння) від проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку, форма якого наведена у додатку 2 до Порядку, та вноситься до Акту технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку, форма якого наведена у додатку 3 до Порядку.

Особливі умови

Якщо протягом трьох місяців з дня розірвання договору на ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Колективним замовником/Замовником за замовчуванням не було повідомлено Оператора ГРМ про укладення договору на ТО ВБСГ багатоквартирного будинку з іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт, а також відсутня прострочена заборгованість за ТО ВБСГ багатоквартирного будинку перед Оператором ГРМ, вважається, що згідно зі статтею 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» усі співвласники багатоквартирного будинку (Замовник за замовчуванням) приєдналися до цього Договору.

Дії ОСББ при відсутності рішень співвласників про визначення ОСББ  колективним замовником на проведення ТО ВБСГ багатоквартирного будинку

У разі, коли загальними зборами ОСББ не прийняте рішення про визначення виконавця послуги з ТО ВБСГ, то відповідно до статті 19 закону Про ЖКП співвласники багатоквартирного будинку вважаються приєднаними за Типовим договором як Замовник за замовчуванням з Оператором ГРМ

 

Висновки 

Станом на дату публікації всі співвласники багатоквартирних будинків мають виконавця на проведення ТО ВБСГ. Таким виконавцем є або Оператор ГРМ або обраний співвласниками суб’єкт господарювання, який має право на виконання таких робіт.

За технічне обслуговування та безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку несе відповідальність Оператор ГРМ або інший суб’єкт господарювання, з яким укладено договір на ТО ВБСГ.

При укладенні Типового договору ТО ВБСГ Замовником за замовчуванням – ОСББ не є стороною цього договору.

При наявності рішення співвласників з визначення виконавця послуги з ТО ВБСГ та визначення ОСББ колективним замовником цієї послуги – ОСББ є стороною договору.

ОСББ за рішенням співвласників може бути укладений договір з проведення ТО ВБСГ або з Оператором ГРМ або з іншим суб’єктом господарювання, який має право на проведення таких робіт.

Детальніше про те, яким чином укладається договір замовника за замовчуванням, ви можете прочитати у наступному блозі: Типовий договір приєднання замовника за замовчування.(Блог 3)

Увага!!!

Про позитивні зміни Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку ми вже писали і ви можете ознайомитись за посиланням   https://proosbb.info/node/997

ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТО ВБСГ У БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ.

ЧАСТИНА 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ http://https://proosbb.info/node/1010

ЧАСТИНА 2. Типовий договір приєднання на ТО ВБСГ

ЧАСТИНА 3. Приєднання Замовника за замовчуванням до Типового договору. Публікація очікується https://proosbb.info/node/1012

ЧАСТИНА 4. Укладення договору на проведення ТО ВБСГ Колективним замовником.  Публікація очікується