ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТО ВБСГ У БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ. Частина 3. Приєднання Замовника за замовчуванням до Типового договору

 

Замовник за замовчуванням — це особа, яка автоматично вибирає Оператора ГРМ для обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Цей замовник не має специфічних вимог щодо обслуговування та використовує стандартні послуги, надані оператором ГРМ.

Для того, щоб отримати статус «Замовника за замовчуванням» співвласникам багатоквартирного будинку не потрібно здійснювати ніяких дій.

 

Саме це передбачене підпунктом 7 пункту 3 статті 19 Закону України «Про Житлово-комунальні послуги»  надалі Закон Про ЖКП):

 «У разі якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель або інша уповноважена співвласниками особа не звернулися до оператора газорозподільної системи із заявою про укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових  систем газопостачання багатоквартирного будинку та не направили йому повідомлення про укладення такого договору з іншим  суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт, вважається, що співвласники багатоквартирного будинку приєдналися до договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільної системи, на території ліцензійної діяльності якого розташований відповідний будинок» (п.3  ст.19 Закону Про ЖКП).

«У такому разі оператор газорозподільної системи розподіляє кошторисну вартість технічного обслуговування між співвласниками багатоквартирного будинку пропорційною до кількості укладених договорів із споживачами послуг з розподілу природного газу у такому будинку та надає індивідуальні квитанції споживачам у цьому будинку для оплати послуг з технічного обслуговування» (п.3  ст.19 Закону Про ЖКП).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n315

Розглянемо більш детально приєднання на проведення ТО ВБСГ -  Замовника за замовчуванням за Типовим договором

Проведення ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Замовника за замовчуванням проводиться за Типовим договором тільки з Оператором ГРМ.

 

Такий договір не потребує двостороннього підписання між сторонами його письмової форми.

 

Типовий договір – є публічним договором приєднання.

Послуги які надаються Оператором ГРМ за Типовим договором ТО ВБСГ  Замовника за замовчуванням - проводяться тільки на спільне майно співвласників.

 

Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку визначене Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» ( надалі Закон 417):

-спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території. Про особливості здійснення ... | від 14.05.2015 № 417-VIII (rada.gov.ua)

Статтею 1 Закону Про ЖКП визначено розташування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, які відносяться до спільного майна:

- від запірного пристрою на вводі в будинок до запірних пристроїв включно перед місцями підключення газових приладів, газоспоживального обладнання, теплових агрегатів тощоhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n6

Межі експлуатаційної відповідальності Оператора ГРМ на ТО ВБСГ багатоквартирного будинку схематично відображене у Порядку ТО ВБСГ, зокрема у додатку 1 до Порядку ТО ВБСГ (Міністерство енергетики України Наказ № 292 від 29.09.2023р. « Про затвердження Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку»), у зв’язку з чим укладення «Актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності» вже не є обов’язковим.

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n138

Як відбувається приєднання Замовника за замовчуванням до Типового договору

Приєднання Замовника за замовчуванням до Типового договору відбувається автоматично при відсутності рішень співвласників про обрання виконавця послуги на проведення ТО ВБСГ.

При цьому, Оператор ГРМ розміщує на своєму офіційному вебсайті публічний Типовий договір приєднання ТО ВБСГ багатоквартирного будинку та інформацію про кошторисну вартість ТО ВБСГ кожного багатоквартирного будинку, розташованого в межа території, де знаходиться газорозподільна система, на якій він здійснює господарську діяльність.

Станом на дату публікації всі співвласники багатоквартирних будинків мають виконавця на проведення ТО ВБСГ. Таким виконавцем є або Оператор ГРМ або обраний співвласниками суб’єкт господарювання, який має право на виконання таких робіт.

 

Замовлені Замовником за замовчуванням роботи ТО ВБСГ проводяться відповідно до графіку та кошторису складеному Оператором ГРМ.

Види робіт, що входять до ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, та періодичність їх виконання визначаються Порядком ТО ВБСГ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n21 та Переліком видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-20#Text

Обсяги робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку визначаються для кожного будинку окремо, виходячи з технічних характеристик будинку, переліку робіт, визначених пунктом 3 розділу III цього Порядку, а також вимогами щодо безпечного використання природного газу.

Вартість ТО ВБСГ

Вартість ТО ВБСГ, що здійснюється Оператором ГРМ, визначається оператором ГРМ з урахуванням вимог обмежень передбачених граничними рівнями вартості виконаних робіт встановленими НКРЕКП на відповідний рік, та розміщується на вебсайті Оператора ГРМ.

Вартість ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, що надається Оператором ГРМ, визначається кошторисною вартістю ТО ВБСГ багатоквартирного будинку.

Кошторисна вартість ТО ВБСГ складається Оператором ГРМ з урахуванням вимог Порядку ТО ВБСГ та транспортних послуг, вартість яких розміщується Оператором ГРМ на своєму офіційному вебсайті з розрахунку на одиницю відстані (на 1 км).

Кошторисна вартість розподіляється Оператором ГРМ між співвласниками багатоквартирного будинку пропорційною до кількості укладених договорів із споживачами   комунальної послуги з розподілу газу.

У разі коли, Замовник за замовчуванням, виявляє невідповідності в кошторисній вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по складових ВБСГ багатоквартирного будинку, він письмово подає уточнюючу інформацію Оператору ГРМ з наданням копії технічної документації на ВБСГ багатоквартирного будинку. При цьому, Оператор ГРМ у місячний строк зобов’язаний розглянути звернення та, у разі обґрунтованості вимог, здійснити коригування даних кошторисної вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку.

Співвласники проводять оплату вартості ТО ВБСГ  окремим платежем за індивідуальними квитанціями, така квитанція  надається окремо кожному споживачу комунальної послуги з розподілу природного газу.

Оплата проводиться після проведення оператором ГРМ робіт на ТО ВБСГ.

Фіксація робіт з виконання ТО ВБСГ

Виконання робіт з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку фіксується в акті ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, який розміщується на вебсайті Оператора ГРМ у випадках визначених Порядком ТО ВБСГ у додатку №3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n144

 На вимогу Замовника за замовчуванням Оператор ГРМ зобов’язаний надати такому замовнику протягом десяти робочих днів перелік та вартість виконаних робіт (наданих послуг) за відповідний період.

У разі виникнення у Замовника за замовчуванням заборгованості за Типовим договором Сторони можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

Доступ до квартир та/або нежитлових приміщень

Частина труб, з’єднувальної та запірної арматури внутрішньобудинкової системи газопостачання розташована в квартирах чи нежитлових приміщеннях.

Законодавець передбачив обов’язок співвласників багатоквартирного будинку-споживачів природного газу забезпечити доступ до квартири, а у разі відсутності або перешкоджанню в доступі надав таке право та  прописав процедуру несанкціонованого доступу.   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n401

Доступ до квартир та/або інших приміщень у багатоквартирному будинку для здійснення ТО ВБСГ багатоквартирного будинку здійснюється з урахуванням особливостей, визначених статтею 29 Закону України «Про житлово- комунальні послуги» та Порядком ТО ВБСГ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n401

Якщо при проведенні ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку буде відсутній допуск до окремих приміщень (квартир), такий факт фіксується в Акті не допуску (ухиляння) від проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку, форма якого наведена у додатку 2 до Порядку https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n142, та вноситься до Акту технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку, форма якого наведена у додатку 3 до Порядку  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n144

Відповідальність сторін за технічний стан газопроводів

У разі укладення Типового договору Замовником за замовчуванням на ТО ВБСГ, від запірного пристрою на вводі в будинок до запірних пристроїв включно перед місцями підключення газових приладів, газоспоживального обладнання, теплових агрегатів тощо - відповідальність несе Оператор ГРМ (пункт 3 статті 19 Закону Про ЖКП)    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n315

Співвласники - Замовники за замовчуванням- мають нести свою частину відповідальності і вчасно сплачувати Оператору ГРМ за технічне обслуговування, яке є запорукою безпеки та проведення якого свідчить про готовність внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку до надання послуг з розподілу та постачання природного газу (ст.19 ЗУ Про ЖКП).

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Типовим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України

У разі несвоєчасного здійснення оплати вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Оператор ГРМ має право нараховувати Замовнику за замовчуванням пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за ТО ВБСГ багатоквартирного будинку.

До припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування та стягнення пені утвореної через несвоєчасне та/або неповне внесення Колективним замовником/Замовником за замовчуванням оплати вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку.

Висновок :

Вид замовлення, Замовника за замовчуванням, укладається за Типовим договором і тільки з Оператором ГРМ і тільки на спільне майно багатоквартирного будинку.

 

Типовий договір Замовника за замовчуванням на послуги проведення ТО ВБСГ -  не потребує двостороннього підписання між Сторонами його письмової форми.

Відповідальність за виконані роботи на ТО ВБСГ – несе Оператор ГРМ.

Відповідальність співвласників – Замовників за замовчуванням – своєчасна оплата за виконані роботи Оператору ГРМ.

 

Про те, хто такий колективний замовник та як укласти з таким замовником договір на проведення ТО ВБСГ, читайте у наступному блозі: Детально про порядок укладення Типового договору на проведення ТО ВБСГ з колективним замовником. (Частина 4)

Увага!!!

Про позитивні зміни Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку ми вже писали і ви можете ознайомитись за посиланням   https://proosbb.info/node/997

ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТО ВБСГ У БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ.

ЧАСТИНА 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ https://proosbb.info/node/1010

ЧАСТИНА 2. Типовий договір приєднання на ТО ВБСГ https://proosbb.info/node/1011

ЧАСТИНА 3. Приєднання замовника за замовчування до Типового договору.

ЧАСТИНА 4. Укладення договору на проведення ТО ВБСГ Колективним замовником.  Публікація очікується