Пропозиції до проєкту закону "Про основні засади житлової політики"

Нещодавно Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на офіційній веб-сторінці оприлюднило проєкт закону "Про основні засади житлової політики" - https://mtu.gov.ua/news/35482.html

За задумом робочої групи, даний законопроєкт має стати рамкою оновленої житлової політики на заміну радянському Житловому Кодексу, а конкретні інструменти будуть описані в інших законопроєктах. Основний позитив -  проєкт закону "Про основні засади житлової політики" в осяжному майбутньому скасовує безкоштовну приватизацію житла, а також теоретично дозволяє співвласникам у складчину самостійно побудувати багатоквартирний будинок без посередника.

Відповідно до регуляторної процедури, ОПОРА підготувала і надіслала наступні зауваження: 

1. З метою правової визначеності, по тексту законопроекту термін “особи” замінити, відповідно до контексту, термінами “власники житла”, “наймачі житла”, “фізичні особи” (якому і є тотожний термін “особи”, як він ужитий у законопроєкті).

2. У статті 5 “Житлові права та обов'язки осіб” чітко розділити права і обов’язки власників житла, його наймачів та фізичних осіб, не забезпечених житлом.

3. З метою формування оптимальної структури житлового фонду територіальної громади, яким органи місцевого самоврядування зможуть ефективно управляти, у ч. 3 
ст. 11 слід відмовитися від жорсткої заборони відчуження житлового фонду територіальної громади, обмеживши таку заборону окремими будівлями. Викласти ч. 3 
ст. 11 у такій редакції:

3. Новостворені будівлі житлового фонду територіальних громад та приміщення в них не підлягаютьобміну, поділу, передачі в суборенду, використанню для вселення інших осіб без згоди власника, приватизації, продажу та іншому відчуженню, крім випадків, передбачених законом.

4. Передбачити, що вимоги ч. 2 ст. 14 щодо обліку житлового фонду не поширюються на власників приватного житлового фонду (оскільки такі вимоги у випадку з приватними власниками житла є невиконуваними та позбавлені практичного сенсу).

5. У ч. 5 ст. 14 передбачити обов’язковість згоди на перепланування чи зміну призначення житла з боку його власника (а також співвласників багатоквартирного будинку, у випадку таких дій у багатоквартирному будинку):

5. Виключення житла з житлового фонду, переведення житлових приміщень в нежитлові може здійснюватись виключно зі згоди його власника (а стосовно житла в багатоквартирному будинку - також зі згоди більшості співвласників такого будинку) в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рішеннями органів державної влади чи органів місцевого самоврядування у разі визнання житла непридатним для проживання або таким, що підлягає знесенню, та в інших випадках визначених законом.

6. У ч.7 ст. 14 виключити абзац другий, в якому згадується закон, що має регулювати “відносини, пов’язані з управлінням житловим фондом”. Сам термін “управління житловим фондом” потребує уточнення. Адже якщо під “управлінням житловим фондом” у цій нормі мається на увазі управління багатоквартирними будинками, то відповідні відносини врегульовані законами України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, “Про житлово-комунальні послуги”, і слід прямо посилатися на ці законодавчі акти. Якщо ж мається на увазі здійснення державного управління (реалізація державної політики) у житловій сфері, то, власне, сам законопроєкт цьому і присвячений, і відсилання є некоректним.

7. З метою правової визначеності, у ст. 25 і по тексту законопроєкту замість терміну “житлово-будівельний кооператив” вжити інший термін, наприклад “товариство забудовників”. Така заміна є необхідною з огляду на те, що термін “житлово-будівельний кооператив” використовується чинним законодавством для особливої організаційно-правової форми юридичної особи, яка існувала за законодавством Української РСР, і створення нових юридичних осіб у якій за чинним законодавством не передбачене. Тож нові споживчі товариства, які будуть створюватися згідно з законопроєктом, повинні бути чітко відмежовані від житлово-будівельних кооперативів, що створювалися та діяли за радянським законодавством.

8. Перелік витрат, які включає плата за соціальне житло, доповнити витратами на управління багатоквартирним будинком та іншими витратами, передбаченими законодавством. Ч.ч. 3 і 5 ст. 27 викласти в такій редакції:

3. Плата за соціальне житло включає плату за оренду соціального житла, житлово-комунальні послуги, витрати на управління багатоквартирним будинком (для житла, що знаходиться у багатоквартирних будинках) та інші витрати, передбачені законом.

5. Наймачі соціального житла самостійно сплачують житлово-комунальні послуги, витрати на управління багатоквартирним будинком (для житла, що знаходиться у багатоквартирних будинках) та інші витрати, передбачені законом. Надання пільг і субсидій для оплати житлово-комунальних послуг здійснюється відповідно до законодавства.