Позиція "ПроОСББ.інфо" щодо запропонованих Мінфіном змін до законодавства щодо пільг і субсидій

Ознайомившись із проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», ми змушені констатувати, що глобально вимоги ОСББ залишилися непочутими. Запропоновані Мінфіном зміни є протилежністю тому, що вимагали ОСББ країни.

Завдання було: забезпечити виплати громадянам в будинках ОСББ з 1 січня 2018 року. Натомість запропоновані зміни знову затягують ОСББ в коло “нарахувань і (не)відшкодувань” пільг та субсидій та пропонують сусіду платити за сусіда.

 

“Кісткою собаці” виглядає пропозиція доповнити Постанову Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» положенням про виплату субсидій в грошовій формі за заявою громадянина. Цю норму пропонується запровадити лише з 1 квітня 2018 року. При цьому неврегульованими залишаються питання:

 1. Виплати в грошовій формі пільг;

 2. Виплати в грошовій формі субсидій за період з січня по березень 2018 року. Нагадуємо, що вимогою ОСББ була реальна монетизація пільг і субсидій вже із січня 2018 року. ОСББ вже провели нарахування за січень, і значна частина - зробила це без урахування пільг і житлових субсидій;

 3. Як виплачувати субсидію громадянам, які не подали заяви, після 1 квітня 2018 року;

 4. Відсутності механізму виплати пільг і житлових субсидій у грошовій формі громадянам у Порядку фінансування видатків  місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету.

Тому згадана норма виглядає більше голою кісткою, яку кидають ОСББ, щоб затулити їм рота, аніж реальним вирішенням проблеми. Адже насправді, як видно з інших запропонованих змін (про них - нижче), об’єднанням пропонують і далі “грати” у виплату пільг і субсидій за рахунок співвласників багатоквартирних будинків та на умовах Мінфіну.

Тому просимо Кабінет Міністрів України затвердити реальний механізм виплати у грошовій формі і пільг і житлових субсидій, починаючи з періоду за січень 2018 року.

 

Проект змін, які Міністерство фінансів України пропонує внести до Порядку фінансування видатків  місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256, є неприйнятним для ОСББ з таких причин:

 1. Проект не передбачає виплати пільг і житлових субсидій у грошовій формі безпосередньо громадянам - отримувачам цих видів соціальної допомоги на банківські рахунки починаючи вже з січня 2018 року. Хоча саме це було вимогою ОСББ України. Авторами проекту проігноровано той факт, що нарахування за січень 2018 року вже проведено, і ОСББ країни провели ці нарахування без урахування пільг і субсидій - на повну суму внесків, затверджених загальними зборами.

 2. Проект передбачає поширення дії Порядку на ОСББ і, відповідно, доповнення тексту Порядку словами “об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” - фактично, пропонується поставити ОСББ в один ряд із “надавачами послуг”. При цьому загальний підхід Порядку залишається таким, що “надавачі послуг” і надалі повинні спершу виконати замість держави її соціальну функцію - надати пільговику чи отримувачу житлової субсидії знижку платежу в розмірі пільги чи субсидії, а потім звернутися до органів соціального захисту по її відшкодування. Такий підхід суперечить положенням чинних законодавчих актів, зокрема ст.ст.4, 22, 25 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” щодо статусу і повноважень ОСББ. Такий підхід не враховує економічної логіки функціонування ОСББ як неприбуткової організації, основним джерелом фінансування якої є внески співвласників. Такий підхід знову перекладає тягар соціальної функції держави на плечі ОСББ - а насправді на плечі тієї частини співвласників, які повністю сплачують свої внески, і по кілька місяців змушені платити за себе і ще й за сусіда-пільговика чи “субсидіанта”, чекаючи, поки Мінфін “відшкодує” надані пільги і субсидії.
  Пропозиції Мінфіну не враховують головного - описаний у Порядку механізм буде діяти, тільки якщо ОСББ погодяться “надавати” (тобто, враховувати при проведенні нарахувань внесків) співвласникам пільги і житлові субсидії. А ОСББ країни вже відмовилися від цього, і провели нарахування за січень 2018 року без урахування пільг і субсидій.
  Отже, запропоноване Мінфіном поширення на ОСББ дії Порядку не відповідає актам вищої юридичної сили та не має смислу по суті, оскільки чинне законодавство не передбачає обов’язку ОСББ брати до уваги надані державою пільги і субсидії при розрахунках зі співвласниками.

 3. Проект і надалі передбачає відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання в органах Казначейства усіма “учасниками розрахунків”, до яких тепер пропонується віднести і ОСББ, окрім... “суб’єктів господарювання, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, які постачають теплову енергію, вироблену із альтернативних видів палива та підприємств-постачальників (виробників) альтернативних видів палива”. Можливо, це - наслідок неякісної підготовки документа, але наразі формулювання звучить так, що “спецрахунки” повинні відкривати всі “учасники”, окрім тих, хто постачає теплову енергію, вироблену із альтернативних видів палива.

 4. Проект пропонує обмежити ОСББ, які “виробляють / постачають теплову енергію співвласникам будинку”, у їхньому праві самостійно розпоряджатися власними коштами - визначає “цільове призначення”, за яким такі ОСББ можуть використовувати суми отриманого відшкодування. При цьому Міністерство фінансів вочевидь забуває, що “відшкодування” - це повернення коштів, фактично позичених державою у “надавачів послуг” і ОСББ, а не подарунок із бюджету.
  Проект взагалі не передбачає механізму відшкодування пільг і субсидій ОСББ, які отримують комунальні послуги як колективний споживач або мають власні системи автономного питного водопостачання.
  Такий підхід зайвий раз підтверджує, що ОСББ взагалі не варто виступати посередником у розрахунках держави з пільговиками і отримувачами субсидій.

Отже, ми заперечуємо проти запропонованих змін, оскільки глобально наші вимоги залишилися непочутими. Запропоновані Мінфіном зміни є протилежністю тому, що ми вимагали. Тому ми просимо Кабінет Міністрів України відхилити запропонований Міністерством фінансів проект постанови.