Постанова КМУ від 21 лютого 2018 р. № 114 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. № 114

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2018 року.

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 114

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 2000 р., № 5, ст. 178;  2001 р., № 52, ст. 2373; 2015 р., № 22, ст. 607, № 55, ст. 1791, № 78, ст. 2614; 2016 р., № 35, ст. 1368, № 75, ст. 2501; 2017 р., № 40, ст. 1256, № 69, ст. 2074, № 80, ст. 2443):

1) абзац одинадцятий пункту 13 після слів “заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг” доповнити словами “, розмір внесків на управління багатоквартирним будинком, на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, що сплачуються об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним (житловим) кооперативам)”, а після слів “підприємствами — виробниками/виконавцями житлово-комунальних послуг” — словами “, управителями багатоквартирних будинків, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами”;

2) у пункті 15:

в абзаці першому слова “та будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів” виключити, а слова “та підприємств, що надають комунальні послуги” замінити словами “або на рахунок підприємств, установ, організацій та управителів багатоквартирних будинків, що надають житлово-комунальні послуги”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Громадянам, які проживають у багатоквартирних будинках, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні (житлові) кооперативи, субсидія для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком, на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надається шляхом перерахування коштів на поточний рахунок об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, відкритий в банківській установі.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — сьомий вважати відповідно абзацами третім — восьмим;

в абзаці третьому слова “що надають комунальні послуги” замінити словами “установ, організацій та управителів багатоквартирних будинків, що надають житлово-комунальні послуги”;

у другому реченні абзацу четвертого слова “яку структурними підрозділами з питань соціального захисту населення було переказано на рахунки підприємств — виробників/виконавців житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і” виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309; 2006 р., № 22, ст. 1613; 2007 р., № 41, ст. 1619; 2010 р., № 101, ст. 3636; 2015 р., № 20, ст. 553; 2017 р., №  53, ст. 1608, № 80, ст. 2450, № 100, ст. 3059; 2018 р., № 16, ст. 545):

1) абзац другий пункту 2 постанови після слів “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”)” доповнити словами і цифрами “; щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

після слів “повідомлень про призначення субсидії” доповнити словами “; виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення”;

після слів “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”),” доповнити словами і цифрами “щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та поштові витрати”;

у пункті 3 слова “об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад” замінити словами “об’єднаних територіальних громад”;

у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

“5. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів готують щомісяця інформацію про суми нарахованих соціальних виплат, пільг та житлових субсидій населенню та акти звіряння розрахунків за надані послуги з підприємствами і надсилають їх фінансовим органам райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), об’єднаних територіальних громад:”;

абзац другий після слів “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”)” доповнити словами і цифрами “, щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”;

абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

“Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів готують щомісяця до 10 числа наступного періоду інформацію про суми нарахованих пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення та акти звіряння розрахунків за надані послуги з підприємствами,
установами та організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, балансоутримувачами відомчого житла, гуртожитків, управителями багатоквартирних будинків і надсилають фінансовим органам райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), об’єднаних територіальних громад.

Підприємства, установи та організації, що надають послуги з постачання електроенергії, транспортування, розподілу та постачання природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення готують реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, що підлягають перерахуванню, відповідно до фактичних обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, але не вище обсягів нарахованих сум пільг і субсидій, і надсилають їх протягом місяця, але не пізніше 10  числа місяця, що настає за звітним періодом, фінансовим органам райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), об’єднаних територіальних громад та головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів. Обсяг спожитих енергоносіїв, зазначений у реєстрах, що підлягають перерахуванню, може бути більшим від обсягів нарахованих сум субсидій за наявності у споживача невикористаних сум субсидії у минулих місяцях, що можуть бути використані для оплати послуг відповідно до пункту 15 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17). Форма та порядок заповнення реєстру встановлюються Мінфіном.”;

у пункті 6:

абзац другий після слів “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”)” доповнити словами і цифрами “, щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I  групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”;

в абзаці четвертому:

цифри “19” замінити цифрами “15”;

слова “послуг з тепло-” замінити словами “з тепло-”;

після слів “про призначення субсидії” доповнити словами “, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення”;

в абзаці п’ятому слово “управлінням” замінити словами “Головним управлінням”;

в абзаці восьмому слово “Управління” замінити словами “Головні управління”, а після слова “щомісяця” доповнити словами “не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після отримання від фінансових органів”;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“Казначейство перераховує до 10 числа поточного місяця субвенцію на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.”;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“Казначейство перераховує щомісяця до 25 числа субвенцію на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, згідно з уточненою інформацією про фактично нараховані у поточному місяці суми допомоги.”;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

“Казначейство перераховує протягом місяця, але не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, субвенцію для виплати пільг та житлових субсидій населенню на оплату:

електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення за видами послуг згідно із узагальненими реєстрами;

квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також інших витрат, які відшкодовуються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, управителям багатоквартирних будинків, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення згідно з реєстрами та встановленими Мінфіном рішеннями, нормативами.”;

в абзаці першому пункту 7 після слів “обласних держадміністрацій” доповнити словами “в межах сум, отриманих від Казначейства за відповідним видом послуг,”, а слова “пропорційно фактичним зобов’язанням” замінити словами “відповідно до фактичних зобов’язань”;

у пункті 8:

в абзаці першому після слів “суми субвенцій” доповнити словами “в межах отриманих коштів за відповідним видом послуг (витрат)”, а слова “одного операційного дня” замінити словами “двох операційних днів”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“ Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів в межах отриманих коштів за відповідним видом послуг (витрат) здійснюють протягом двох операційних днів розрахунки з підприємствами, установами та організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, балансоутримувачами відомчого житла, гуртожитків, управителями багатоквартирних будинків, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами і ведуть облік за видами пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії; допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з  дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,  державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в тому числі на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1—3 частини першої статті 7 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”), щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Розрахунки за надані пільги та субсидії здійснюються позачергово та у повному обсязі на поточні рахунки, відкриті в банківських установах:

з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами в частині відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

з підприємствами, установами та організаціями, управителями багатоквартирних будинків, що надають послуги з управління багатоквартирним будинком, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також управителями багатоквартирних будинків, які є колективним замовником (споживачем) комунальних послуг (уклали договір про надання комунальних послуг в інтересах споживача).

Розрахунки за надані пільги та субсидії на оплату природного газу, послуг з транспортування, розподілу та постачання природного газу, тепло-, водопостачання і водовідведення з підприємствами-надавачами здійснюються на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в органах Казначейства, а за електроенергію на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку.

Розрахунки з бюджетними установами здійснюються через спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Під час здійснення розрахунків з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами головні розпорядники коштів місцевих бюджетів подають об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам списки одержувачів пільг та житлових субсидій, у яких обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові одержувача, номер особового рахунка, сума фактично оплачених пільг та житлових субсидій.

Кошти, які надійшли на рахунки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, зараховуються ними як сплата відповідних внесків одержувачами пільг та житлових субсидій.”;

у пункті 81:

абзац перший викласти в такій редакції:

“81. Кошти на оплату пільг і субсидій за електричну енергію, природний газ, послуги з транспортування, розподілу та постачання природного газу, тепло-, водопостачання і водовідведення, отримані від головних розпорядників місцевих бюджетів згідно з пунктом 8 цього Порядку, використовуються суб’єктами господарювання, розрахунки з якими здійснюються за рахунок таких коштів, за цільовим призначенням з урахуванням вимог цього пункту.”;

в абзаці третьому слова “другим та сьомим” замінити словами “другим, сьомим, дев’ятим та чотирнадцятим”, а слова “сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету” — словами і цифрою “сплату грошових зобов’язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб)”;

в абзаці четвертому слова “третім та сьомим” замінити словами “третім, сьомим, дев’ятим та чотирнадцятим”, а слова “сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету” — словами і цифрою “сплату грошових зобов’язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб)”;

в абзаці п’ятому слова “сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету” замінити словами і цифрою “сплату грошових зобов’язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб)”;

в абзаці шостому слова “на сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету” замінити словами і цифрою “сплату грошових зобов’язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб)”;

абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:

“Суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на виробництво теплової енергії, та/або їх відокремленими структурними підрозділами отримані кошти спрямовуються на оплату природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в тому числі ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”) та інших енергоносіїв, спожитих для виробництва теплової енергії, оплату послуг з розподілу та транспортування природного газу операторам газорозподільної системи та оператору газотранспортної системи, спожиту електричну енергію, куповану теплову енергію, питну воду та послуги з централізованого водопостачання, придбані для надання послуг з централізованого постачання гарячої води, сплату грошових зобов’язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість). Кошти на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї, у тому числі податку на доходи фізичних осіб, спрямовуються за умови відсутності заборгованості за природний газ, електричну енергію та загальнодержавних податків, що підтверджується актом звіряння з постачальником природного газу та/або електричної енергії та довідкою територіального підрозділу ДФС щодо відсутності заборгованості із загальнодержавних податків станом на 1 число звітного місяця.

Суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на постачання теплової енергії, та/або їх відокремленими структурними підрозділами, виробленої іншими суб'єктами господарювання, отримані кошти спрямовуються на оплату теплової енергії, інших енергоносіїв, використаних у процесі транспортування та постачання теплової енергії, питну воду та послуги з централізованого водопостачання, придбані для надання послуг з централізованого постачання гарячої води, сплату грошових зобов’язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість). Кошти на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї, у тому числі податку на доходи фізичних осіб, спрямовуються за умови відсутності заборгованості за природний газ, електричну енергію та загальнодержавних податків, що підтверджується актом звіряння з постачальником природного газу та/або електричної енергії та довідкою територіального підрозділу ДФС щодо відсутності заборгованості із загальнодержавних податків станом на 1 число звітного місяця.”;

в абзаці дев’ятому слова “Підприємствами — постачальниками (виробниками) інших енергоносіїв” замінити словами “Суб’єктами господарювання, що виробляють інші енергоносії”, а слова “сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного
бюджету” — словами і цифрою “у тому числі податку на доходи фізичних осіб, сплату грошових зобов’язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України”;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“Підприємствами централізованого водопостачання і централізованого водовідведення отримані кошти спрямовуються на оплату електричної енергії, в тому числі погашення заборгованості за минулі періоди, розрахунки за питну воду, придбану для надання послуг з централізованого водопостачання, за очищення стічних вод іншими підприємствами, сплату грошових зобов’язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість). Кошти на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї, у тому числі податку на доходи фізичних осіб, спрямовуються за умови відсутності заборгованості за електричну енергію, що підтверджується актом звіряння з постачальником електричної енергії станом на 1 число звітного місяця.”;

абзац одинадцятий виключити;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“Виробниками електричної енергії отримані кошти спрямовуються на оплату природного газу, послуг з розподілу та транспортування природного газу, поставленого вугледобувними (вуглепостачальними) підприємствами вугілля, поставленого мазуту та (або) сплату грошових зобов’язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб).”;

в абзаці шістнадцятому після слів “Вугледобувними підприємствами” доповнити словами “, постачальниками мазуту”, а слова “сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету” замінити словами і цифрою “сплату грошових зобов’язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб)”;

в абзаці сімнадцятому слова “сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету” замінити словами і цифрою “сплату грошових зобов’язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб)”;

перше речення абзацу двадцять першого після слів “відкриті в уповноваженому банку” доповнити словами “, та суб’єктів господарювання, які постачають теплову енергію, вироблену з альтернативних видів палива, та підприємств-постачальників (виробників) альтернативних видів палива, яким кошти спрямовуються на поточні рахунки, відкриті в банківських установах”;

абзац двадцять третій виключити;

абзац двадцять четвертий після слів “за звітним періодом” доповнити словами і цифрою “або наступного робочого дня у разі, коли 15 число припадає на вихідний день”;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

“не пізніше ніж протягом наступного операційного дня після надходження платіжних доручень учасників розрахунків, передбачених цим пунктом, здійснює їх виконання;”;

в абзаці тридцять першому слово “щодня” замінити словом “щодекади”;

у пункті 9:

слова “послуг тепло-” замінити словом “тепло-”;

після слів “про призначення субсидії” доповнити словами “; виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення”;

слова “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”), та подають їх Мінфіну” замінити словами і цифрами “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”), щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та подають їх Мінфіну до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом”;

у тексті Порядку:

після слів “(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)” доповнити словами “, управління багатоквартирним будинком”;

слова “об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,” замінити словами “об’єднаних територіальних громад”.

3. Абзац другий пункту 10 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177; 2006 р., № 8, ст. 439), замінити абзацами такого змісту:

“Для пільговиків, які мешкають у багатоквартирних будинках, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, уповноважений орган розраховує щомісяця до 10 числа самостійно розмір пільги на сплату внесків на управління багатоквартирним будинком, на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за попередній місяць виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, членів сім’ї, на яких поширюється пільга відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України, та з урахуванням встановлених державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування, а також розміру внесків.

У разі зміни розміру внесків на управління багатоквартирним будинком, на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, природного газу, тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи подають до 3 числа наступного місяця уповноваженому органу інформацію про новий розмір таких внесків.”.

4. Підпункт 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2064; 2015 р., № 87, ст. 2904) після слів “житлом/утримання житла” доповнити словами “, управління багатоквартирним будинком”.

5. У пункті 1 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 49, ст. 1570; 2016 р., № 10, ст. 446), після слів “прибудинкових територій)” доповнити словами “, управління багатоквартирним будинком”, а слова “газо- та електропостачання” замінити словами “тепло- та електропостачання, природний газ (в тому числі послуги з транспортування, розподілу та постачання,”.

6. В абзаці п’ятому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 447 “Питання проведення розрахунків за спожиту електричну енергію з постачальником електричної енергії товариством з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об’єднання” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 57, ст. 1973; 2017 р., № 72,
ст. 2208) слова і цифри “Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88; 2009 р., № 5, ст. 123)” замінити словами і цифрами “Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309)”.

_____________________

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-p