ОСББ м. Суми виграло апеляцію щодо свого створення

В ОСББ, що було створено у 2016 році у процесі своєї діяльності виник спір, після якого одна сторона спору (власник нежитлового приміщення) звернувся до Господарського суду Сумської області з позовом про визнання недійсними установчих документів та про ліквідацію юридичної особи. В результаті ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД, враховуючи обставини та докази адвоката Сергія Кучменко викладені в апеляційній скарзі ПОСТАНОВИВ: задовільнити апеляційну скаргу об’єднання, а в процесі розгляду дійшов до наступник висновків:

1. Що створення і існування  ОСББ не порушує прав співвласника, так як і при ліквідації не відбудеться реальне поновлення та захист прав власника:

... з позову третьої особи та з оскаржуваного рішення суду першої інстанції не вбачається, яким чином існування ОСББ «Харківська 5» порушує права ТОВ ТРК «Відікон-плюс», та яким чином при визнанні недійсними установчих документів та ліквідації ОСББ «Харківська 5» відбудеться реальне поновлення та   захист прав ТОВ ТРК «Відікон-плюс»

2. Суд зазначив, що установчі збори мають право змінювати норму типового статут в частині визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику

З правового аналізу вказаних норм права вбачається, що установчі збори є зборами співвласників на яких приймається рішення про створення ОСББ, при цьому такі збори мають право форма якого не обмежена Типовою в частині порядку визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику, оскільки таке право надано загальним зборам частиною 13 названої статті Закону «Про ОСББ».

3. Формальна відсутність підпису, за умови коли результат голосування доведений іншими доказами, не впливає на чинність протоколу і чинність прийнятих рішень.

В оскаржуваному рішенні місцевий господарський суд зазначив, що представник ТОВ «Голстрім», якому належить 14,99% площ у будинку не голосував на установчих зборах ні «за», ні «проти» створення об'єднання.

Разом з тим, відмовляючи у задоволенні позову ТОВ «Голстрім» місцевий господарський суд зазначив про те, що представник ТОВ «Голстрім» був присутній на установчих зборах, був обраний до складу правління об'єднання, приймав активну участь в роботі правління, як член правління приймав участь у складі комісії, яка приймала будинок в управління ОСББ «Харківська 5» та здійснював інші повноваження, як член правління ОСББ «Харківська 5».

Тому, навіть якщо взяти за основу здійснений судом першої інстанції підрахунок голосів пропорційно площі приміщень, на установчих зборах «за» створення об'єднання сумарно проголосували співвласники квартир та нежитлових приміщень, яким належить 42.82% площі від загальної площі будинку та додати 14,99% відсотків площі, що належить ТОВ «Голстрім», то виходить, що «за» створення об'єднання проголосували співвласники, яким належить 57,81% площ квартир і нежитлових приміщень в будинку, тобто більшість.

4. Суд підтвердив, що при створенні ОСББ дотримання протоколу зборів співвласників затвердженого КМУ не є обов’язковим

Згідно ч. 1 ст. 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (надалі по тексту - Закон «Про особливості»), співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах у порядку, передбаченому цією статтею. Якщо у багатоквартирному будинку в установленому законом порядку утворено об'єднання співвласників, проведення зборів співвласників та прийняття відповідних рішень здійснюється згідно із законом, що регулює діяльність об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Як було зазначено, Закон «Про ОСББ» у відповідності до його преамбули, визначає правові та організаційні засади створення,функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку.

Статтею 6 Закону «Про ОСББ» регулюється створення об'єднання, скликання і проведення установчих зборів об'єднання».

З системного аналізу вказаних норми Законів «Про особливості» та «Про ОСББ» можна дійти висновку, що порядок створення об'єднання, порядок скликання і проведення установчих зборів об'єднання врегульовано спеціальною нормою (стаття 6) спеціального Закону (Закону «Про ОСББ»), яка не містить окремих вимог щодо форми протоколу установчих зборів.

З вищенаведеного  вбачається, що за формою, затвердженою Мінрегіоном необхідно оформлювали рішення співвласників багатоквартирного будинку в якому ще не створене та не створюється ОСББ, а не протоколи установчих зборів щодо створення об'єднання, тому, оформлення рішення установчих зборів про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку протоколом за формою, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.08.2015 № 203, не є обов'язковим, оскільки такі вимоги не ставляться спеціальною нормою права, якою регулюється порядок створення ОСББ - статтею 6 Закону «Про ОСББ».

З повним текстом постанови можна ознайомится за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73594777