Скількома голосами обирати управителя?

Відколи набрав чинності Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", усі співвласники багатоквартирних будинків - навіть тих, що не створили ОСББ, - отримали можливість приймати спільні рішення більшістю голосів (а не 100% згодою). Для тих, хто не створив і поки не створює ОСББ, найважливішою стала можливість самостійно обрати управителя свого багатоквартирного будинку більшістю в понад 50% голосів. І цією можливістю вже скористалися співвласники багатьох багатоквартирних будинків. Втім, знайшлися й ті, хто таку можливість усіляко заперечує та саботує. Як наслідок, з’явився міф про те, що для укладення договору з управителем нібито необхідно понад 75% голосів, а не 50%. Власне, поширювачі міфу наполягають на тому, що понад 75% голосів нібито потрібно для погодження плати управителю (ціни за послугу з управління), без чого неможливо укласти договір з ним.
Спростуванню цього міфу я й присвячую цей короткий блог.

Про всяк випадок нагадаю, що чинне законодавство встановлює дещо різні правила прийняття рішень загальними зборами ОСББ (Закон України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”) і зборами співвласників (без ОСББ, Закон України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”). Тут я говорю лише про будинки, де не створено ОСББ, і, відповідно, про прийняття рішень зборами співвласників відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Порядок прийняття рішень співвласниками багатоквартирного будинку, в якому не створено ОСББ, визначає стаття 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Частина друга цієї статті містить невичерпний перелік питань, з яких можуть прийматися рішення. У цьому невичерпному переліку - й рішення про визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем:

2. До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про:
(...)
2) визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем;
3) обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням;
4) визначення повноважень управителя щодо управління багатоквартирним будинком;
(...)

Далі частина шоста тієї ж статті встановила загальне правило, що всі рішення приймаються більшістю в понад 75% голосів... Але для рішень про визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем, обрання уповноваженої особи для укладання (зміни, розірвання, контролю) договору з управителем встановила виняток - більшість у понад 50% голосів:

Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, крім рішень з питань, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті, які вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Отже, частина шоста статті 10 прямо вказує, що і рішення про обрання управителя і рішення про затвердження та зміну умов договору з ним потребують більшості лише в понад 50% голосів.

Розберемося, що входить до поняття “умови договору з управителем”. Відповідь на це питання дає частина четверта статті 11:

4. Істотними умовами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком є:
1) перелік послуг;
2) права і обов’язки сторін;
3) ціна на послуги;
4) строк дії договору.

Я навмисне виділив у цьому переліку пункт 3 “ціна на послуги”. З урахуванням сказаного вище, доходимо простого висновку: ціна на послуги з управління є однією з умов договору з управителем, а рішення про затвердження умов договору з управителем приймається більшістю в понад 50% голосів.

Отже, маємо прості й чіткі вказівки закону. Ними й керуємося.