Управління чи управитель !!!

УВАГА ПРЕДСТАВНИКИ ОСББ !!! Вже декілька днів представники ОСББ у м. Дніпрі обговорюють питання надання до управління соціального захисту населення Соборного району м. Дніпра, протоколу загальних зборів, про те, що управління багатоквартирним будинком передається співвласниками в управління Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку.

Деякі «активісти» пропонують в своїх розсилках «терміново» внести зміни до статуту та зробити інші з їх погляду "діючи заходи".

Такі дії помилкові та виникають з причини, що деякі «ахтивісти» плутають законодавчі терміни, такі як "форма управління" і "управитель". Не розуміють , що ОСББ – це одна із форм управління, а «управитель» це фізична або юридична особа яка займається за законом підприємницькою діяльності.

Розберемо по крокове :

1.Згідно з Законом України «Про ОСББ», Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку ( надалі ОСББ) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна;

2.Частиною чотирнадцятою статті 6 Закону про ОСББ передбачено, що ОСББ вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

3.Відповідно до статті 4 Закону України «Про ОСББ» Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.{ Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } 4.Статтею 22 Закону «Про ОСББ» передбачено , що для забезпечення та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним сумісним майном, включаючи проведення поточного ремонту, утримання багатоквартирного будинку , споруд та прибудинкової території ,тощо - об’єднання має право задовольнити зазначені потреби самостійно - шляхом самостійного забезпечення.Питання самостійного забезпечення регулюються Господарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності не господарюючих суб’єктів. Для проведення самозабезпечення , співвласники ОСББ, затверджують загальними зборами внески та платежі ( стаття 10 Закону України «Про ОСББ»). Загальні збори об’єднання є ВИЩИМ ОРГАНОМ УПРАВЛІННЯ об'єднання і тільки на них приймаються рішення з питань затвердження внесків і платежів.

4.Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» 417-VIII ( із змінами) , ( надалі Закон 417-VIII), встановлено, що управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками, у п.7.8. статті 1 Закон 417-VIII визначено ,що термін « управління багатоквартирним будинком» та термін «управитель» мають різні значення а саме, - управитель багатоквартирного будинку (далі - управитель) - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб; - управління багатоквартирним будинком - вчинення співвласниками багатоквартирного будинку дій щодо реалізації прав та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку;

5.Статею 9, Закону 417-VIII визначено, що форми управління багатоквартирним будинком здійснюються за рішенням співвласників. При створенні ОСББ функції з управління здійснюються Об’єднанням відповідно до статті2,статті 4,статті 12, Закону «Про ОСББ», а саме - Управління багатоквартирним будинком здійснює об’єднання через свої органи управління. - За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації. -Об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його у порядку, встановленому цим Законом та статутом об’єднання.{ Статтю 12 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }. Відповідно до ст.12 Закону України N 417-VIII надано перелік витрат на управління багатоквартирним будинком:

1) витрати на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку;

2) витрати на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку;

2-1) витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань за кредитним договором, укладеним за програмами Фонду енергоефективності; {Частину першу статті 12 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 2095-VIII від 08.06.2017}

3) витрати на сплату винагороди управителю в разі його залучення;

4) інші витрати, передбачені рішенням співвласників або законом.

6. Відповідно до ст.10 Закону «Про ОСББ» :

- Органами УПРАВЛІННЯ об'єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об'єднання , кожний орган в рамках своїх повноважень .

 Вищим органом УПРАВЛІННЯ об'єднання є ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ; З приводу вищенаведеного : ВНОСИТИ ЗМІНИ В СТАТУТ ОСББ НЕ ПОТРІБНО , так як форма управління була визначена співвласниками відповідно до закону 417 при створенні ОСББ; Протоколів до УСЗН надавати не потрібно, так як : Така вимога не відповідає нормам постанови КМУ №256 від 04.03.2002р. в редакції постанови КМУ №114 від 21.02.2018р. Далі надаємо зразки листів до УСПЗ.