Безпека газопостачання у будинку залежить від виконання своїх обов'язків "ГАЗів" та співвласника

    Сьогодні не зрозуміло, чому щодо утримання внутрішньо будинкових мереж у визначений законом спосіб, ОСББ, управителі та Мінрегіон вимушені вмовляти ГАЗи (монополіста) виконувати норми ст.19 Закону України «Про ЖКП» (далі- Закон) у редакції від 09.06.2018 року. Статті 14 та 19 Закону повністю кореспондуються та не суперечать одна одній,  більше того, в ч. 3  ст. 19 Закону прописана пряма норма, в якій зазначено хто що робить і за що відповідає:

«Для забезпечення безперервності та безпеки газопостачання оператор газорозподільної системи здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках. Види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі.»,

далі норми закону чітко поділяють ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання та технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, так в абз. 3 ч. 3 ст. 19 Закону закріплено, що

«Ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках (крім робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках) здійснюється за рахунок власників (співвласників) такого житлового, у тому числі багатоквартирного, будинку відповідно до кошторису, поданого оператором газорозподільної системи або іншим суб’єктом господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, та затвердженого власником (співвласниками) будинку».

Таким чином, Закон в другий раз прописує пряму норму, що саме оператор газорозподільної системи здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках.

       Погоджучись з тим, що внутрішньо будинкові мережі є спільною сумісною власністю співвласників багатоквартирного будинку, але перебувають у користуванні ГАЗів, оскільки на сьогодні газ подається до кожної конфорки у квартирі відповідно до діючих індивідуальних договорів, саме тому в абз. 2 ч. 2 ст. 14 Закону і зазначено, що комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів.

Відповідно до ч. 3 ст. 14 ЗУ «Про ЖКП» індивідуальний договір про надання комунальних послуг укладається між співвласником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної комунальної послуги.

Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.

…..

Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання здійснюються суб’єктом, визначеним співвласниками багатоквартирного будинку, за рахунок співвласників.

     Також в ст. 14 Закону визначено, що порядок здійснення технічного обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання визначається договором про розподіл електричної енергії, природного газу та/або договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, таким чином, співвласнику надається вибір з ким може бути укладений договір на данні види робіт, а оскільки у ст.19 вищезазначеного закону говориться про обов’язок оператора газорозподільної системи здійснювати технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках для забезпечення безперервності та безпеки газопостачання, то ми маємо розділяти, які роботи є обов’язком ОГС і ці роботи сплачуються кожним співвласником за договором (це є регульована послуга)), а які роботи відносяться до «вільного ринку» і виконуються саме тим суб’єктом господарювання, якого повинен обрати співвласник у законний спосіб, тобто через збори співвласників або загальні збори ОСББ.

   Маю думку, що Закон говорить про те, що на кожен будинок має бути окремо прорахований кошторис щодо виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньо будинкових мереж (представники ГАЗів 29.11.2018 на нараді погодились, що так має бути і у них є можливість прорахувати кожен будинок окремо, чим вони зараз і займаються, бо до 2015 року робили ПТО у будинках і розрахунки відповідно до наявної технічної документації на будинок) оскільки згідно ст.14 він має здійснюватися за рахунок співвласника,

     Відповідно до ч.2 ст. 7 ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» кожний співвласник несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника, тому, після розрахунку відповідного кошторису щодо виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньо будинкових мереж на будинок, плата за такі роботи повинна ділиться між співвласниками. Оскільки послуга розподілу є монопольна (це також підтверджено на нараді 29.11.2018 року), то суб’єкт господарювання, який на сьогодні надає послугу з газопостачання продовжує її надавати відповідно індивідуальних договорів з кожним власником квартири (співвласником будинку) та забезпечує безперервність та безпеку газопостачання у багатоквартирному будинку, оскільки як зазначалося вище, в силу ч.2 ст.14 ЗУ «Про ЖКП»: «Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів.».

 

Підсумовуючи вище викладене, посилаючись на норми ЗУ «Про ЖКП» вважаю, що  ОСББ:

  • ОСББ не є та не може бути суб'єктом договірних відносин щодо ТО ВБСГ, оскільки це відносини виключно між оператором ГС  та власником квартири;
  • відносини повинні будуватись між споживачем газу та оператором ГС, з яким у споживача вже є договірні відносини (індивідуальні договори);
  • модель необхідно вибудовувати таку, яка буде діяти в силу закону та гарантуватиме безпеку та безперебійність газопостачання в багатоквартирному будинку;
  • обслуговування ВБСГ має розділятися на ремонт і технічне обслуговування, ремонт – ринок чи за замовчуванням у разі не здійснення вибору оператором ГС, а технічне обслуговування  - виключно за оператором ГС по індивідуальним договорам з кожним власником квартири.
  • вибір співвласниками іншого, ніж визначеного законом суб'єкта з обслуговування ВБСГ це право, а не обов'язок співвласників і може бути реалізоване як вільне волевиявлення співвласників при їх готовності до вибору та взаємній згоді через механізм загальних зборів співвласників (75%);
  • утримання ВБСГ - відповідальність співвласників в частині сплати коштів на ТО ВБСГ, люди готові сплачувати кошти напряму тому, хто відповідає за транспортування газу до пальника газового приладу в їх квартирі, та несе відповідальність за проведення ремонту ВБСГ.
  • відповідальність за безперервність та безпеку газопостачання в багатоквартирному будинку в силу закону була, є і повинна бути на операторі ГС.

 

Щодо моделі взаємовідносин в силу діючого законодавства:

1. За замовчуванням Ремонт та ТО автоматично включається у договір на розподіл природного газу з оператором ГС. (Оскільки навіть при наявності у будинках ОСББ, співвласники можуть і не визначитися з іншим суб’єктом господарювання щодо здійснення ремонту ВБСГ, а закон не примушує власника обов’язково це робити).

2. Співвласники у визначений законом спосіб можуть обрати суб’єкта господарювання для виконання ремонту ВБСГ, повідомивши про це оператора ГС і тоді зміни до договору про розподіл газу вносяться автоматично на підставі рішення співвласників.

3.  У разі коли співвласники не визначили суб’єкта господарювання для виконання ремонту ВБСГ, вартість таких робіт затверджується ОМС і така ціна лягає у договір про розподіл природного газу (потрібні зміни до ЗУ «Про ЖКП»).

- У разі, коли співвласники не визначили суб’єкта господарювання для виконання ремонту ВБСГ, вартість таких робіт обов’язково включається в обов’язкові витрати утримання будинку, окрім капітальних робіт.

4. Вартість ТО ВБСГ встановлюється на кожен будинок окремо рішенням НКРЕКП згідно поданого розрахунку оператором ГС, за відповідною розробленою таблицею НКРЕКП, бо ця послуга регульована (це все робиться так легко, як затверджувалася ціна на ПТО до 2015 року, тим більше, що технічна документація на будинок є обов’язково, бо як тоді робили ПТО, і на нараді 29.11.2018 це підтвердили представники облгазів) та виставляється на оплату кожному власнику окремим рядком у квитанції «на розподіл природного газу» розділивши між співвласниками у визначений законом спосіб, а саме пропорційно до частки співвласника у цьому будинку. А у разі, коли співвласники визначили оператора ГС як такого, що буде здійснювати ремонт ВБГС, то вартість таких робіт виставляється на оплату та розподіляється між співвласники у визначений спосіб по ТО.