“Управління” й “утримання” стосовно житлових субсидій і пільг

Останнім часом через систему місцевих органів соціального захисту населення були поширені листи, в яких від ОСББ вимагалося “перейменувати” внески з утримання багатоквартирного будинку на внески на управління ним. Цього разу об’єднанням уже прямо погрожували тим, що без “перейменування” внесків пільговикам і отримувачам житлових субсидій в будинках ОСББ пільги й субсидії нібито не будуть нараховуватися і виплачуватися.

Раніше ми вже писали про питання внесків на утримання і “внесків на управління” - в контексті правового статусу ОСББ. Тож зараз дуже коротко - у порядку доповнення до раніше викладеного - зупинимося на питаннях “управління” і “утримання” саме в контексті соціального захисту населення.

 

Порядок призначення житлових субсидій визначається відповідним Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848.

Абзаци з п’ятого по восьмий пункту 1 Положення встановлюють, що воно визначає, зокрема, умови призначення та порядок надання:

щомісячної житлової субсидії на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив (далі - об’єднання), а саме:

- витрат на утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт; обслуговування внутрішньо-будинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, відповідно до яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів;

- витрат на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку;

- поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

Отже, тут витрати на утримання прямо названо частиною витрат на управління багатоквартирним будинком. І тому житлова субсидія надається на витрати з утримання (частину) остільки ж, оскільки вона надається на витрати з управління (ціле). Власне, у Положенні витрати на управління, на які поширюється житлова субсидія в ОСББ, фактично зведені до витрат на утримання будинку.

Якщо говорити про склад витрат із утримання, визначений у Положенні, то слід звернути увагу на слово “зокрема”, вжите в абзаці шостому пункту 1. Вжитий зворот означає, що наведений у цьому абзаці перелік складових з утримання не є вичерпним. Тож Положення не передбачає обмежень щодо того, які витрати загальним зборам брати до уваги при розрахунку внеску на утримання будинку, і які, відповідно, відшкодовуються співвласнику у вигляді субсидії.

 

Стосовно виплати пільг у будинках ОСББ абзац другий пункту 10 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117, передбачає:

Для пільговиків, які мешкають у багатоквартирних будинках, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, уповноважений орган розраховує щомісяця до 10 числа самостійно розмір пільги на сплату внесків на управління багатоквартирним будинком, на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за попередній місяць виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, членів сім’ї, на яких поширюється пільга відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України, та з урахуванням встановлених державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування, а також розміру внесків.

Отже, передбачено поширення пільг і на внески на утримання. При цьому єдиним обмеженням названо державні соціальні нормативи, а питання складу витрат згадане Положення взагалі не торкається - на відміну від Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Більше того, якщо Положення про порядок призначення житлових субсидій обмежує витрати на управління, на які надається субсидія в ОСББ, витратами з утримання, то в Положенні про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, такого обмеження не передбачено. Фактично, це дозволяє для цілей надання пільг брати до уваги всі витрати з управління - включаючи внески до ремонтного і резервного фондів. Адже єдиним обмеженням є, як уже згадувалося, лише розмір державних соціальних нормативів. Такі нормативи встановлено підпунктом 9 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409.

 

Важливо відзначити, що жодне зі згаданих вище положень не містить ні вимоги, ні процедури верифікації внесків в ОСББ. І не може містити, бо складання кошторису, визначення переліку, розміру та порядку сплати внесків і платежів, контроль ревізійною комісією діяльності правління, то є внутрішня діяльність конкретного ОСББ. Відповідно, вимоги (якщо такі трапляються) органів соціального захисту населення надавати їм кошториси, розрахунки внесків, протоколи загальних зборів тощо є неправомірними.

Єдиний обов’язок, який має ОСББ в процедурі соціального захисту - надати інформацію про витрати отримувача соціальної допомоги та про розмір внесків, які затверджено загальним зборами.

Витрати співвласника - це розмір зобов'язання співвласника по сплаті внесків в ОСББ. Перелік, розмір, порядок сплати внесків затверджують загальні збори ОСББ. І ніхто ззовні жодними приписами не може змінити перелік, розмір і порядок сплати внесків окремого об’єднання, бо то є компетенція загальних зборів саме цього ОСББ.

Саме з огляду на повагу до волі співвласників, з метою прозорості процедур призначення і виплати соціальної допомоги соціально вразливим верствам населення застосовуються соціальні стандарти, які встановлюють граничні норми і нормативи споживання, в т.ч. витрат на управління багатоквартирним будинком, незалежно від того, яку форму управління спільно обрали співвласники.