Навіщо вираховувати кількість голосів власника квартири, що є пропорційна частці її площі від загальної, якщо в Законі закладено, що "Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників"?

Навіщо вираховувати кількість голосів власника квартири, що є пропорційна частці її площі від загальної, якщо в Законі закладено, що "Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників"?

Картинка користувача Дмитро Левицький.

Бо кількість голосів рахується пропорційно

По-перше, цього вимагає ч.12 ст.10 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", оперуючи поняттям "голосу":

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

По-друге, ч.ч. 15 і 16 ст.10 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" передбачають підрахунок саме голосів:

(...) Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. (...)

Частина ж 14 статті 10, на яку Ви, вочевидь, посилаєтеся, в одному реченні говорить і "співвласників", і "голосів", що в моєму розумінні дає підстави вважати, що саме в цій частині поняття "більшість співвласників" і "більшість голосів співвласників" використовуються у тотожному значенні.

Ну а для того, щоб бути на 100% впевненим у захищеності результатів голосування, на практиці варто мати більшість співвласників, яка віддала більшість голосів за те чи інше рішення.

Уникнути неоднозначності можна, по-своєму виписавши ці питання в статуті конкретного ОСББ (закон це прямо дозволяє). Наприклад, заклавши принцип "один власник = один голос", або ж уточнивши, що рішення приймається більшістю саме голосів співвласників.