ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧЛЕНІВ НКРЕКП ЩОДО НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ПРАВИЛ РОЗДРІБНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Національна комісія,

що здійснює державне регулювання

в сферах енергетики та комунальних послуг

 

Щодо проекту постанови НКРЕКП 

Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП 

від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження 

Правил роздрібного ринку електричної енергії»

Шановні члени НКРЕКП!

Спільнотою ПроОСББ уважно розглянуто запропоновані зміни до постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» (надалі – Правила) та проведено  порівняльний аналіз даного регуляторного акту з іншими законами та підзаконними актами у сфері електроенергетики, комунальних послуг та функціонування багатоквартирних будинків. 

В результаті проведеної роботи зазначаємо, що зміни, що пропонуються до Правил, ще більше поглиблюють суттєві розбіжності Правил та законодавства, що регулює надання комунальних послуг та відносини власності в багатоквартирному будинку.

У запропонованому проекті нової редакції Правил регламентовано відносини між споживачами і виконавцями комунальних послуг з постачання та розподілу електричної енергії, що існують на роздрібному ринку електричної енергії. Однак, вже починаючи з терміну «споживач» ОСББ не підпадає не під жодне запропоноване визначення. Це унеможливлює для ОСББ з моменту введення в дію змін бути стороною договору постачання електричної енергії. Але зміни одночасно не встановлюють чітких правил розрахунку за електричну енергію необхідну для функціонування спільного майна багатоквартирного будинку.

У зв’язку з вище викладеним та з метою унеможливлення колапсу з постачанням електричної енергії на функціонування спільного майна багатоквартирних будинків пропонуємо:

Відкласти прийняття запропонованих змін до Постанови НКРЕКП від 14.03.2018р. №312 і направити нову редакцію «Правил роздрібного ринку електричної енергії» на доопрацювання для врахування норм Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо індивідуального договору зі споживачем електричної енергії в багатоквартирному будинку.

Чому ОСББ не підпадає не під один з термінів «споживач».

«Споживач електричної енергії - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання». ОСББ не є фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, а як юридична особа ОСББ не має свого власного споживання. ОСББ, згідно норм чинного законодавства, сприяє отриманню співвласниками багатоквартирного будинку комунальних послуг, зокрема постачанню та розподілу електричної енергії. Ця електрична енергія постачається у багатоквартирний будинок виключно задля функціонування спільного майна співвласників (зокрема інженерно-технічних систем будинку, як то роботи ІТП, котелень, підкачувальних насосів тощо) та для задоволення побутових (спільно-побутових) потреб співвласників (зокрема електропостачання ліфтів, освітлення МЗК та прибудинкової території тощо).

 Далі Правилами визначені три типу споживачів:

-індивідуальний побутовий споживач - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність. 

ОСББ у відповідності до ст.1 Закону України «Про ОСББ» №2866 - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна. Тому термін «індивідуальний побутовий споживач» до ОСББ застосувати неможливо

-колективний побутовий споживач - юридична особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб- побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність;

ОСББ у відповідності до ст.1 Закону України «Про ОСББ» №2866 - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна. Власниками квартир та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є не тільки фізичні особи, а й юридичні особи. Тому термін «колективний побутовий споживач» до ОСББ застосувати неможливо;

-малий непобутовий споживач - споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживанняелектроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. ОСББ не має у власності (на балансі тощо) електроустановок. У відповідності до ст.4 Закону України «Про ОСББ» №2866 «Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю». ОСББ не є власником, балансоутримувачем ані внутрішньобудинкових мереж, ані будь якого майна, яке придбано за кошти співвласників. Це виключно спільна сумісна неподільна власність співвласників багатоквартирного будинку. Не маючі власного майна як юридична особа, ОСББ не має власного споживання електричної енергії. Тому термін «малий непобутовий споживач» до ОСББ застосувати неможливо.

При цьому у Правилах взагалі відсутні поняття «спільне майно багатоквартирного будинку», «місця загального користування» і не регламентовано «постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку».

Також у Правилах визначається «загальний розрахунковий засіб обліку електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб фізичних осіб». Якщо йдеться про загальнобудинковий засіб обліку у розумінні комерційного обліку, то Законом України «Про житлово-комунальні послуги» №2189  для послуг з постачання та розподілу електричної енергії наявність загальнобудинкового засобу обліку (комерційного обліку) саме електричної енергії не передбачається.

Традиційна багаторічна практика базується на сприйнятті ОСББ як аналогу житлово-експлуатаційної контори, тобто суб’єкта господарювання, який обслуговує будинок і забезпечує його утримання. Але в сучасних умовах, з урахуванням нових норм чинного законодавства, така практика сприйняття є хибною. 

Вчергове наголошуємо, що ОСББ не є «підприємством», «обслуговуючою організацією», «управителем», не «надає послуги з управління будинком», а є лише однією з трьох можливих форм управління багатоквартирним будинком. Співвласники багатоквартирного будинку створюють об’єднання для захисту своїх прав та інтересів. Але ані права власності на багатоквартирний будинок, ані права користування цим будинком ОСББ, як юридична особа, не отримує. Згідно Закону України «Про ОСББ» №2866 ОСББ — це непідприємницьке товариство і негосподарюючий суб’єкт. 

Тому всі дії, які в Правилах визначені для колективного побутового споживача, малого непобутового споживача, а тим більш для оператора малої системи розподілу, для ОСББ є незастосовні, бо знаходяться у протиріччі з його правовою та економічною природою.

І головне. 

Нормами чинного законодавства, а саме п.2 ст.14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189 чітко визначено, що «Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів», а також, що п.3 ст.14 «Індивідуальний договір про надання комунальних послуг укладається між співвласником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної комунальної послугиВиконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача».

Ми розуміємо, що електропостачальні організації не можуть порушувати свої профільні закони та підзаконні акти, але це не привід для того, щоб безумовно порушувати права співвласників багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ та норми спеціального закону України «Про ОСББ» №2866.

У зв’язку з вище викладеним та з метою унеможливлення колапсу з постачанням електричної енергії на функціонування спільного майна багатоквартирного будинку пропонуємо:

Відкласти прийняття запропонованих змін до Постанови НКРЕКП від 14.03.2018р. №312 і направити нову редакцію «Правил роздрібного ринку електричної енергії» на доопрацювання для врахування норм Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2189 щодо індивідуального договору постачання та розподілу електричної енергії зі споживачем в багатоквартирному будинку.