Фонд енергоефективності запустився: чи буде попит?

З 3 вересня Фонду енергоефективності розпочинає прийом заявок від ОСББ на проведення заходів  енергомодернізації багатоквартирних будинків

Команда ОПОРИ проаналізувала Програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім»

Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», затверджена Наглядовою радою Фонду 16 серпня 2019 року відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності»

Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» (далі – Програма) діє з 3 вересня 2019 року до 31 грудня 2023 року на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій.

За період 2020- 2023 рр. програмою заплановано реалізація проектів (Пакети заходів A «Легкий» і Б «Комплексний») у кількості 8 706 проектів та передбачається досягнення середнього рівня економії споживання енергетичних ресурсів у 20 відсотків.

Програма визначає умови та порядок надання Грантів для часткового відшкодування витрат, пов’язаних із здійсненням Заходів з енергоефективності.

Разом із Програмою також затверджено Порядок дій учасників програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» а також іще низку Порядків та зразків документів, необхідних для участі у Пограмі.

Відповідно до Програми до участі у програмі допускаються Заявники, які одночасно відповідають таким умовам: (п.11)

 1. Заявник - це ОСББ
 2. провели попередній Енергетичний аудит
 3. погоджуються з умовами Програми та Умовами Грантового договору
 4. відкрили поточний рахунок в одному з Банків-партнерів

Не можуть брати участь в Програмі та отримати Грант: (п.13)

 1. Заявники, які не є ОСББ
 2. якщо Заявник перебуває в процесі припинення юридичної особи
 3. якщо ОСББ зареєстроване на території України, на яку не поширюється дія цієї Програми (тимчасово окуповані території)
 4. якщо заявка та додані до неї документи не відповідають вимогам Програми
 5. якщо Заявник подав недостовірні данні
 6. інші форс-мажорні обставини

Грант включає часткове відшкодування витрат, понесених та сплачених Заявником/Бенефіціаром для реалізації таких заходів (п.16):

 1. проведення Енергетичного аудиту відповідно до умов Програми перед поданням Заявником до Фонду Заявки на участь;
 2. розробку Проектної документації та її експертизи (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі));
 3. впровадження Заходів з енергоефективності, що включає вартість робіт (послуг), обладнання та матеріалів;
 4. послуги з технічного та авторського нагляду;
 5. сертифікації енергетичної ефективності після реалізації Проекту;
 6. обстеження інженерних систем будівлі щодо яких здійснено Заходи з енергоефективності.

Відшкодування Фондом вартості витрат на реалізацію заходів здійснюється тільки за умови їх комплексної реалізації згідно з етапами, передбаченими Програмою. (п. 17)

Виплата Гранту Фондом здійснюється поетапно траншами відповідно до умов Додатку 1 Програми, в порядку, визначеному Грантовим Договором (п. 18):

 • Перший Транш – часткове відшкодування Прийнятних витрат на проведення попереднього Енергетичного аудиту.
 • Другий Транш – часткове відшкодування Прийнятних витрат на розробку проектної документації та її експертизу (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі)).
 • Третій Транш – часткове відшкодування витрат на
 • послуги з технічного та авторського нагляду
 • сертифікацію енергетичної ефективності після реалізації Проекту
 • обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено Заходи з енергоефективності під час реалізації Проекту
 • витрат на будівельні роботи.

Залежно від характеру комплексності рішень, необхідних для реалізації Заходів з енергоефективності, Проект повинен включати один із Пакетів заходів (п.20) Пакет заходів «А» (Легкий) або Пакет заходів «Б» (Комплексний).

Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «А» («Легкий»)

Обов’язкові заходи:

 1. Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії
 2. Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП)
 3. Заміна або модернізація загальнобудинкового котла та допоміжного обладнання (наприклад, насосів, систем автоматичного регулювання тощо)
 4. Теплоізоляція або заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання та системи гарячого водопостачання (за наявності) в неопалювальних приміщеннях
 5. Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів

Необов’язкові заходи:

 1. Модернізація системи гарячого водопостачання
 2. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах
 3. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
 4. Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
 5. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
 6. Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування тамбурів зовнішнього входу
 7. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «Б» («Комплексний»)

Обов’язкові заходи:

 1. Всі обов'язкові заходи з Пакету заходів «А»
 2. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування огороджувальних конструкцій будівлі:
 • зовнішніх стін та цоколю
 • опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів
 • плит перекриття підвалу
 1. Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування тамбурів зовнішнього входу
 2. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

Необов’язкові заходи:

  1. Модернізація системи гарячого водопостачання
  2. Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
  3. Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у квартирах
  4. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів - розподілювачів теплової енергії у квартирах
  5. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
  6. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і лоджій
  7. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
  8. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції зі встановленням рекуператорів
  9. Інші типи модернізації системи внутрішнього теплопостачання

Для перших 300 (трьохсот)  Заявок на участь, які були схвалені Фондом розмір Гранту становить:

 • Для Прийнятних витрат на підготовку та реалізацію Проектів – 70 % (сімдесят відсотків) таких витрат.
 • Для Прийнятних Витрат на будівельні роботи:

            Для Пакету заходів «А» – 60 % (шістдесят відсотків) таких витрат.

Для Пакету заходів «Б» – 70 % (сімдесят відсотків) таких витрат.

Внесок Бенефіціара має становити не менше:

 • Для пакету заходів «А»:

40 % (сорок відсотків) Прийнятних Витрат на будівельні роботи;

30 % (тридцять відсотків) Прийнятних Витрат на підготовку та реалізацію Проекту.

 • Для пакету заходів «Б» – 20 % (двадцять відсотків) загальної суми Прийнятних Витрат на підготовку та реалізацію Проекту та Прийнятних витрат на будівельні роботи.

Починаючи з 301 (триста першої) Заявки на участь у Програмі, схваленої Фондом розмір Гранту становить:

 • Для Прийнятних витрат на підготовку та реалізацію Проектів – 70 % (сімдесят відсотків) таких витрат, але не більше ніж гранична сума відшкодування таких витрат, яка становить:

15 % (п’ятнадцять відсотків) Прийнятних витрат на будівельні роботи – для Пакету заходів «А»;

5 % (п’ять відсотків) Прийнятних витрат на будівельні роботи – для Пакету заходів «Б».

Строк реалізації починається від дати приєднання та завершується:

для Проектів з Пакетом заходів «А» – через 12 (дванадцять) місяців з дати приєднання;

для Проектів з Пакетом заходів «Б» – через 24 (двадцять чотири) місяці з дати приєднання, при цьому, Бенефіціар має право подати Заявку на Продовження Строку, в порядку та на умовах, передбачених Порядком дій, за умови схвалення якої Строк реалізації Проекту може бути продовжений не більше ніж на 12 місяців.

Грант підлягає поверненню Бенефіціаром в повному обсязі відповідно до умов Програми та Грантового договору у таких випадках: (п.19)

 1. Бенефіціар допустив Випадок Невиконання Зобов’язання, передбачений пунктом 7 Умов Грантового договору, та не усунув порушення (якщо воно підлягає виправленню) відповідно до умов Грантового договору;
 2. Бенефіціар не виконав усі Заходи з енергоефективності, визначені в Описі Проекту, впродовж Строку реалізації Проекту;
 3. За результатами Верифікації Фонд відхилив Заявку на Верифікацію відповідно до умов Програми та Строк реалізації Проекту сплив на дату прийняття Фондом такого рішення

 

Виплата Гранту Фондом здійснюється поетапно трьома траншами у три етапи.

 

ЕТАП І: Підготовка до ЕЕ заходів

Щоб взяти участь у Програмі на першому етапі ОСББ має здійснити такі кроки:

 • провести попередній Енергетичний аудит будівлі
 • після отримання Енергетичного сертифікату будівлі та Рекомендаційного звіту, оформити Заявку на Участь, а також супровідні документи
 • відкрити поточний рахунок в одному з Банків-партнерів Фонду
 • подати Заявку на Участь разом із усіма супровідними документами.

Проте, до того як провести попередній енергоаудит ОСББ має ухвалити відповідне рішення на загальних зборах (відповідно до статуту ОСББ, таке рішення може ухвалюватися головою ОСББ одноосібно, правлінням ОСББ чи на загальних зборах).

Після проведення енергоаудиту аудитор складає енергосертифікат будівлі та заповнює рекомендаційний звіт, який включає опис проекту ЕЕ заходів для будинку Також у звітів мають бути зазначені умови виключення тих чи інших ЕЕ заходів.

Потім на загальних зборах ОСББ ухвалює рішення про участь у програмі, визначає перелік ЕЕ заходів (пакет А чи Б) та максимальну вартість Проекту.

Заявка 1

ОСББ заповнює Заявку на участь в програмі «Енергодім» та готує супровідні документи. Ця ж заявка є заявкою на відшкодування витрат за попередній енергоаудит.

ОСББ обирає банк (на сьогодні це АБ УКРГАЗБАНК), відкриває поточний рахунок в банку-партнері та подає Заявку 1 та супровідні документи на участь в програмі «Енергодім» через банк-партнер.

Для отримання Гранту на проведення попереднього енергоаудиту ОСББ подає Заявку та такі документи до неї:

 1. Копія Статуту
 2. Копія Витягу або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 3. Копії документів, що підтверджують повноваження представника Заявника (рішення (протокол) загальних зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку про обрання членів правління (зокрема, голови правління) та рішення (протокол) засідання правління про обрання голови правління).
 4. Копія паспорта голови правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої уповноваженої особи, обраної для представництва інтересів Заявника під час реалізації проекту.
 5. Копія документа, що підтверджує присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків голови правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої уповноваженої особи, обраної для представництва інтересів Заявника під час реалізації проекту.
 6. Копія Енергетичного сертифіката будівлі.
 7. Рекомендаційний звіт, який містить Опис Проекту та Умови виключення обов'язкових заходів з Проекту відповідно до обраного Пакету
 8. Копія договору на сертифікацію енергетичної ефективності будівлі.
 9. Копія документів, що підтверджують приналежність енергоаудитора до юридичної особи (у разі укладання договору сертифікації енергетичної ефективності з юридичною особою).
 10. Копія Акта приймання-передачі наданих послуг за договором на сертифікацію енергетичної ефективності будівлі.
 11. Копії Платіжних документів (в разі наміру отримати відшкодування за договором сертифікації енергетичної ефективності), що підтверджують оплату послуг за договором сертифікації енергетичної ефективності будівлі.
 12. Гарантійний лист
 13. Повідомлення про отримання фінансування на здійснення Заходів з енергоефективності з інших джерел (за наявності)
 14. Повідомлення про пов’язаних осіб .
 15. Копія рішення (протоколу) / рішень (протоколів) загальних зборів ОСББ щодо:
 • проведення енергетичного аудиту, надання повноважень уповноваженому представнику Бенефіціара на укладення договору про проведення енергетичного аудиту,
 • визначення переліку Заходів з енергоефективності та обрання Пакету заходів («А» або «Б») відповідно до Програми,
 • встановлення граничної вартості витрат, що можуть бути понесені та сплачені ОСББ для реалізації проекту, в тому числі і Заходів з енергоефективності,
 • надання повноважень уповноваженому представнику Заявника на подання будь-яких Заявок, інших документів та вчинення всіх інших необхідних дій для реалізації всіх етапів Програми;
 • приєднання до Грантового договору

Транш 1

Після розгляду заявки Фондом ЕЕ, ОСББ отримає письмове та електронне повідомлення про підтвердження намірів (надання гарантій) часткового відшкодування вартості Заходів з енергоефективності, зазначених у Заявці 1, за умови їх відповідної реалізації.

ОСББ отримує Транш 1 за проведений енергоаудит (до 70% витрат на енергоаудит) протягом 30 днів з дня направлення повідомлення про схвалення Заявки 1.

 

ЕТАП ІІ: Проектна документація та експертиза

Щоб отримати часткове відшкодування вартості розробки проектної документації та її експертизи (у тому числі обстеження об’єкту (будівлі)) ОСББ повине:

 • здійснити дії щодо розробки проектної документації та проведення її експертизи (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі));
 • після отримання проектної документації та висновку експертної організації без зауважень, оформити Заявку на затвердження Проекту, а також супровідні документи, перелік яких визначено в Додатку 7 до цього Порядку;
 • подати до Фонду Заявку на затвердження Проекту разом із супровідними документами, в склад яких обов’язково входить оновлений Опис Проекту

Алгоритм дій той самий, як і під час подання Заявки 1. ОСББ на загальних зборах ухвалює рішення про залучення проектувальника для розробки проектної документації (роботи, матеріали, обсяг робіт, порядок виконання) та проведення експертизи (це можна зробити і під час перших загальних зборів) (відповідно до статуту ОСББ, таке рішення може ухвалюватися головою ОСББ одноосібно, правлінням ОСББ чи на загальних зборах)

За необхідності, ОСББ може взяти кредит на виконання усіх заходів в одному із банків-партнерів

Заявка 2

Після отримання проектної документації та висновку експертної організації,  ОСББ через банк-партнер подає Заявку 2 та супровідні документи на затвердження Проекту та часткове відшкодування проектної документації та її експертизи.

До Заявки на затвердження Проекту та часткове відшкодування вартості розробки проектної документації та її експертизи (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі)) додаються такі документи:

 1. 2. Копія Статуту
 2. Копія Витягу або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
 3. Копія документів, що підтверджують повноваження представника Заявника (рішення (протокол) загальних зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку про обрання членів правління (зокрема, голови правління) та рішення (протокол) засідання правління про обрання голови правління)
 4. Копія паспорта голови правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої уповноваженої особи, обраної для представництва інтересів Заявника під час реалізації проекту .
 5. Копія документа, що підтверджує присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків голови правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої уповноваженої особи, обраної для представництва інтересів Заявника під час реалізації проекту .
 6. Копія зведеного кошторису проектної документації.
 7. Копія висновку експертизи проектної документації, що не містить зауважень.
 8. Копія договору(ів) на виконання проектних робіт з розробки проектної документації та її експертизи (включно з кошторисами, складеними згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013).
 9. Копія Акта(ів) приймання-передачі наданих послуг по договору розробки проектної документації та її експертизи, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з розробки проектної документації та її експертизи.
 10. Кошторисна документація на електронному носії (формат *.ims; *.imd).
 11. Копія Проектної Документації в електронному вигляді (формат *.pdf).
 12. Оновлений Опис Проекту .
 13. Оновлені Умови виключення заходів з переліку обов’язкових (у разі необхідності).
 14. Гарантійний лист
 15. Повідомлення про отримання фінансування на здійснення заходів з енергоефективності з інших джерел (за наявності)
 16. Повідомлення про пов’язаних осіб
 17. Копія рішення (протоколу) / рішень (протоколів) загальних зборів щодо:
 • розробки проектної документації та її експертизи
 • подання до Фонду Заявки на часткове відшкодування вартості розробки проектної документації та її експертизи

Транш 2

Після розгляду Заявки 2 Фондом ЕЕ, ОСББ отримає письмове та електронне повідомлення про схвалення Заявки 2 (на затвердження Проекту) та підтвердження намірів відшкодувати вартість ЕЕ Заходів.

ОСББ отримує Транш 2 на відшкодування вартості розробки проектної документації та проведення експертизи (до 70% витрат) протягом 30 днів з дня направлення повідомлення про схвалення Заявки 2.

 

ЕТАП ІІІ: Будівельні роботи та верифікація

Для можливості отримати часткове відшкодування здійснених Заходів з енергоефективності (виплата Гранту) ОСББ повинен:

 1. виконати Заходи з енергоефективності відповідно до вимог Програми Фонду, та враховуючи наступне:
 • заходи з енергоефективності, передбачені Описом Проекту, повинні бути реалізовані з дотриманням вимог Програми та чинного законодавства України;
 • під час реалізації Заходів з енергоефективності повинен здійснюватися технічний та авторський нагляд відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність»;
 1. крім реалізації Заходів з енергоефективності ОСББ повинне здійснити:
 • сертифікацію енергетичної ефективності;
 • обстеження інженерних систем будівлі, щодо яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності під час реалізації Проекту.
 1. Заходи з енергоефективності повинні бути реалізовані протягом Строку реалізації Проекту, але в будь-якому випадку, не пізніше завершення строку дії Програми.
 2. після реалізації Заходів з енергоефективності, оформити Заявку на Верифікацію
 3. подати до Фонду Заявку на Верифікацію разом із супровідними документами.

Отже, на останньому етапі ОСББ проводить заходи ЕЕ (відповідно до проектної документації) та самостійно обирає підрядників для виконання робіт.

Під час виконання робіт повинен здійснюватися технічний та авторський нагляд (це може бути представник проектної організації, що розробив проектну документацію (або інший фахівець, а також фахівець з авторського нагляду).

Вимоги до авторського нагляду передбачені у Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 903

Після завершення ЕЕ робіт, проводиться сертифікація енергетичної ефективності будинку та обстеження інженерних систем, що пройшли енергомодернізацію.

Заявка 3

Після проведення усіх ЕЕ робіт, сертифікації енергетичної ефективності будинку та обстеження інженерних систем, що пройшли енергомодернізацію, ОСББ подає Заявку та супровідні документи на проведення верифікації виконаних заходів та часткове відшкодування вартості здійснених Заходів з енергоефективності.

Для Верифікації виконаних Заходів з енергоефективності та отримання часткового відшкодування вартості здійснених Заходів з енергоефективності (виплату Гранту) ОСББ повинне подати до Фонду Заявку та супровідні документи до неї:

 1. Копія Статуту
 2. Копія Витягу або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 3. Копія документів, що підтверджують повноваження представника  Заявника (рішення (протокол) загальних зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку про обрання членів правління (зокрема, голови правління) та рішення (протокол) засідання правління про обрання голови правління)
 4. Копія паспорта голови правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої уповноваженої особи, обраної для представництва інтересів Заявника під час реалізації проекту
 5. Копія документа, що підтверджує присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків голови правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої уповноваженої особи, обраної для представництва інтересів Заявника під час реалізації проекту .
 6. Копія договору з підрядником на впровадження заходів з енергоефективності
 7. Копії актів приймання виконаних будівельних робіт, складених за формою № КБ-2в, та довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, складена за формою № КБ-3.
 8. Копія рахунків, платіжних документів, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують здійснення оплати за впровадження заходів з енергоефективності.
 9. Копія договору на проведення технічного нагляду, акту прийманняпередачі наданих послуг та платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення технічного нагляду.
 10. Копія договору на проведення авторського нагляду, акту прийманняпередачі наданих послуг та платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення авторського нагляду.
 11. Копії заповнених сторінок із загального журналу виконання робіт та журналу авторського нагляду..
 12. Копія договору на сертифікацію енергетичної ефективності будівлі багатоквартирного будинку, акту приймання-передачі наданих послуг та платіжних доручень, що підтверджують оплату послуг.
 13. Копія договору на підготовку звіту з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані, акту приймання-передачі наданих послуг та платіжних доручень, що підтверджують оплату послуг.
 14. Копія енергетичного сертифікату багатоквартирного будинку, підготовленого після впровадження заходів з енергефективності.
 15. Копія звіту з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані, підготовленого після впровадження заходів з енергефективності.
 16. Копія Платіжних документів (в разі наміру отримати відшкодування по договору сертифікації енергетичної ефективності), що підтверджують оплату послуг по договору сертифікації енергетичної ефективності
 17. Кошторисна документація на електронному носії (формат *.ims; *.imd; *.imp);
 18. Копія Проектної Документації в електронному вигляді (формат *.pdf);
 19. Гарантійний лист
 20. Повідомлення про отримання фінансування на здійснення заходів з енергоефективності з інших джерел (за наявності)
 21. Повідомлення про пов’язаних осіб
 22. Копія рішення (протоколу) / рішень (протоколів) загальних зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку щодо:

- впровадження заходів з енергоефективності у багатоквартирному будинку шляхом проведення його капітального ремонту / термомодернізації / технічного переоснащення будівлі згідно з проектною документацією в рамках участі в Програмі з метою отримання часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності;

 − укладення договорів на виконання будівельних робіт, на здійснення технічного нагляду, авторського нагляду під час впровадження Заходів з енергоефективності; сертифікації енергетичної ефективності будівлі після здійснення Заходів з енергоефективності; підготовки звіту з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані; порядок оплати робіт (послуг) за такими договорами; надання повноважень уповноваженому представнику Бенефіціара на вчинення всіх інших дій, необхідних для реалізації вищезазначених рішень;

− про надання повноважень на подання Заявки та необхідних документів для отримання часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності, а також вчинення всіх інших необхідних дій для отримання часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності.

Фонд ЕЕ проводить верифікацію ЕЕ робіт та фінансову оцінку Заявки.

Транш 3

Після розгляду Заявки 3 Фондом ЕЕ, ОСББ отримає письмове та електронне повідомлення про схвалення Заявки 3, підтвердження прийнятних витрат та розмір Гранту (включає розмір відшкодування на ЕЕ заходи, технічний та авторський нагляд, енергосертифікацію, обстеження інженерних систем).

ОСББ отримує Транш 3 на проведені ЕЕ заходи протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня повідомлення про схвалення Заявки 3.

Часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності становить 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакету «Легкий» та 50% для пакету «Комплексний».

Розмір відшкодування на енергосертифікацію та обстеження інженерних систем – до 70%.

Коментарі

Картинка користувача ''ПроОСББ''.

Шановні члени спільноти ПроОСББ! Ми відкриваємо у тестовому режимі можливість коментування окремих матеріалів Сайту. Будь ласка, дотримуйтеся таких вимог: 1) Обговорюємо завдання і виклики за темою матеріалу (блогу, статті). 2) НЕ обговорюємо людей і взаємовідносини. 3) Автори коментарів у налаштуваннях облікового запису як ім'я користувача вказують власне ім’я та прізвище та розміщують власну фотографію. 4) Вітається розміщення лаконічної інформації, як питань, так і відповідей, в одному повідомленні, а не розтягуванні на декілька. 5) Забороняється розміщувати інформацію, яка не стосується теми цього матеріалу. За порушення правил - модератори видаляють коментарі без попереджень.
Картинка користувача Людмила Шанц.

Роздруківка зі сторінки Марини Гордиман, голови правління ОСББ "Чарівний світанок" Наразі очікується вихід на «фінішну пряму» функціоналу Фонду енергоефективності та початок повноцінної роботи з ОСББ через визначені банки-партнери. За визначенням директору Фонду ЕЕ на банки-партнери буде покладатися функція «фронт-офісів» по роботі з ОСББ на місцях, з прийняття та обробки заявок від ОСББ. На поточний момент Фонд енергоефективності анонсував початок проведення заходів для відбору банків-партнерів. Зважаючи на делегування банкам-партнерам функцій «фронт-офісів» по взаємодії з ОСББ, МАЄМО СПОДІВАННЯ, що Фондом будуть враховані всі « + / - » попередніх практик, отриманих при співпраці з державними банками по програмі «теплих кредитів» та зроблені належні акценти потенційним партнерам задля якісної довгострокової співпраці, в якій і ОСББ буде належати роль повноцінного партнера, а не статус «кульки для пінг-понгу» на якій банки розраховують виключно заробити, витрачаючи мінімум зусиль як методологічного, так і практичного характеру. Чому така увага «не зовсім партнерським відносинам» з банками, тому що банки до поточного моменту сприймають ОСББ як джерело формування доходу банку виключно на умовах банку (мабуть всі керівники банків мешкають в приватному секторі), без спроб врахування позицій/пропозицій ОСББ, все будувалося на форматі «якщо вас не влаштовують умови, знайдуться інші бажаючи – черга за «теплими кредитами» велика»…, і це має під собою підгрунття, зважаючи на суттєве перевищення потреб ОСББ в фінансуванні за обсяги доступної бюджетної підтримки, тобто попит буде в будь якому випадку і на умовах фактично сформованої олігополії. Не допомогла започаткуванню конструктиву у взаємовідносинах і робоча зустріч, проведена ще в лютому 2017р. з представниками Ощадбанку, Укргазбанку та Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності). І досить показовим є поточний (2019р.) рік. Анонсований 14.03.2019р., на спільній прес-конференції Держенергоефективності із керівництвом Ощадбанк, Укргазбанк та ПриватБанк, старт Урядової програми «теплих кредитів», подавав суттєві надії. Кожен банк, вже мав напрацьовану практику роботи з ОСББ та її результати, які і презентував на прес-конференції з базовим меседжем «ОСББ – надійний партнер», свідченням чого стала наведена статистика з «0» розміром простроченої заборгованості за наданими ОСББ позиками по всім банкам-партнерам програми «теплих кредитів». Додали позитиву і задекларовані керівниками банків знижені відсоткові ставки – до 18% та мінімальні терміни прийняття рішення (5 днів)… А далі були будні… Так, ні 14.03.2019р., але поступово кредитні умови на сайтах ряду банків, залучених до програми, були приведені до презентованих на прес-конференції, так 15.03.2019р. менеджери відділень Укргазбанку дізнавалися про оновлені умови (задекларовані 18% річних) від ОСББ, що вже стояли «на порозі» з сформованим пакетом – це все робочі моменти, «теплий кредит» більш потрібен для ОСББ. Щодо фактичних умов, з якими банки увійшли в програму «теплих кредитів» в 2019р. і які мають додаткові складові на фоні «привабливих 18% річних»: 1) Укргазбанк: Процентна ставка - 18,0% річних Разова комісія - 0,5% від суми кредиту Щомісячна комісія - 0,3% від суми кредиту (початкова комісія була 0,15%) Відтермінування погашення тіла кредиту - до 6 місяців Переведення грошових потоків в Укргазбанк Запроваджена щомісячна комісія, стала для ряду ОСББ «холодним душем», що спонукало їх скоротити обсяг планових заходів в рамках «теплих кредитів» або шукати «кращих умов». Особливо «оновлена» умова вплинула на ОСББ тих регіонів, де були запроваджені місцеві програми підтримки енергоефективних заходів з компенсацією відсоткової ставки – тобто ОСББ даних регіонів на 1млн.грн., отриманого «теплого кредиту», повинні додатково сформувати джерело для покриття додаткових витрат в розмірі 180тис.грн. (для кредиту на 5 років), які не покриваються з місцевих бюджетів. При цьому звернення ОСББ щодо внесення змін в умови отримання «теплого кредиту» з збереженням загальної банківської доходності за операцією, з одночасним скасуванням щомісячної комісії ігноруються, з посиланням, що банк не приймає індивідуальних умов за даним продуктом – цілком «партнерське відношення». Ще одним суттєвим моментом даної щомісячної комісії став її незнижувальний розмір протягом всього терміну користування кредитом, тобто вона не враховує фактор часткової компенсації кредиту (від 40 до 70%) Держенергоефективністю. Тобто з урахуванням додаткових комісій банк сформував дохідність за «теплим кредитом» близько 22% річних 2) Ощадбанк відсоткова ставка - 18% комісія при видачі - 2.99% від розміру кредиту забезпечення депозит в розмірі 1 місячного платежу відстрочка першого платежу до 6 місяців Переведення грошових потоків в Ощадбанк Додаткова комісія та ануїтетна схема платежів по кредиту, до речі про яку відсутня інформація в умовах продукту на сайті банку, суттєво в підсумку відрізняють фактичну дохідність банку від задекларованих 18% річних на користь банку. 3) Приватбанк відсоткова ставка - 18% комісія при видачі - відсутня відстрочка першого платежу 3 місяці Переведення грошових потоків – не обов’язкове Порядок погашення – рівними платежами Мабуть найпрозоріший банк з числа ключових банків, залучених до програми «теплих кредитів» але одночасно моє розчарування по ряду моментів. З ануїтетної схеми погашення кредиту зрозумілим є той фактор, що дохідність банка вища за ставку в 18%, але банк і не приховує порядок погашення кредиту – він внесений до базових умов продукту. Відсутність додаткових комісій також вагомий додатковий фактор на користь Приватбанку. Щодо розчарувань: по-перше, вразила «мобільність» з відкриття рахунку в банку – весь дедлайн, анонсований на прес-конференції по старту «теплих кредитів» 5 днів, пішов лише на відкриття та активацію рахунку…, можливо не пощастило з відділенням, менеджером, зірки не склалися…нажаль; по-друге, незважаючи, що банк приймає участь по роботі з ОСББ в рамках програми «теплих кредитів» вже не перший рік, склалося стійке враження, що розуміння суті функціонування ОСББ та його правових аспектів ще не прийшло. Для зручності (мабуть представників ОСББ) в розділі «Теплі кредити» на сайті Приватбанку сформована рубрика «Поширенi питання», але наведені банком відповіді спричиняють більше запитань до банку: 1) Які умови отримання «теплого» кредиту? - згода на кредит не менше ⅔ мешканців ОСББ. 2) Чи є якісь додаткові вимоги до ОСББ/ЖБК? - 2/3 голосів співвласників будинку на загальних зборах за взяття «теплого» кредиту для ОСББ у ПриватБанку Можливо це слід було розуміти як технічний недолік але практика підтвердила відсутність належного розуміння функціоналів банку суті ОСББ. І в підсумку, ОСББ, що прийшло з оформленим пакетом документів з рішенням співвласників на отримання кредиту - «ЗА» близько 80% голосів співвласників, змушене було витрачати суттєвий додатковий час на безпідставний додатковий збір підписів співвласників то по кількості співвласників, то по площині… Пояснення менеджерам «фронт-офісу», регіональним менеджерам по роботі з ОСББ, працівникам контакт-центру, щодо правової площини, регламентуючої діяльність ОСББ відповідно до ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», порядку прийняття рішень та визначення голосів співвласників згідно до закону та статуту ОСББ, не сприймалися – підсумком, для задоволення «забаганок» банку, стало оформлення Протоколу ОСББ на отримання кредиту з виведенням результатів голосування в розрізі 3-х складових: голосів співвласників (що передбачено законом та статутом) та кількісного відсотку співвласників, відсотку співвласників відповідно до їх площини в загальній площі будинку (на вимогу банку). Фактичний дедлайн склав більше 1 місяця. Маємо надію та сподівання, що задекларовані керівництвом Фонду ЕЕ основні принципи по відбору банків-партнерів будуть дотримані і ОСББ будуть бачити ПРОЗОРІ умови від банків, залучених до програм Фонду. Слід розуміти, що на поточному етапі, в більше ніж 60% ОСББ, керівниками правлінь виступають пенсіонери та особи без фінансової (або економічної) освіти, яким для проведення необхідних енергоефективних заходів на будинках через участь у Програмах Фонду ЕЕ, необхідна відкритість банків для співпраці та прозорість банківських продуктів, без завуальованих умов, комісій та виплат, тощо. ОСББ повинні чітко розуміти планові витрати для формування необхідних джерел для обслуговування банківських позик. З урахуванням запланованих обсягів фінансування через Фонд ЕЕ та довгостроковість проекту, банкам-партнерам за підтримки Фонду Енергоефективності, Держенергоефективності, асоціацій банків, доцільним є ініціювання внесення змін Національним банком України в класифікацію позичальників з відокремленням ОСББ в окрему категорію, враховуючи специфіку його статусу та діяльності – ОСББ фактично є домогосподарством. Посилання на сторінку - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1065954663602337&id=100005634407080&__tn__=K-R _____________________________________________________________________________ Хіба про це не знають у Фонді? Хіба про це не знають в наглядовій раді?
Картинка користувача Ігор Морозов.

Цікаво буде порівняти умови кредитування пілотних проектів (ОСББ з когорти "Перші ластівки"), "пільговиків" (перші 300 проектів за програмою "Енергодім") та решту аплікантів.