Крок за кроком до реальної монетизації

На офіційній Інтернет-сторінці Міністерства соціальної політики України оприлюднено для обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”.

 

Із позитивного. Проект передбачає доповнення Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 (далі - "Порядок") положенням про те, що пільговик може подати заяву про виплату пільги у грошовій готівковій формі в будь-який час. Передбачається, що в разі, коли таку заяву подано після 15 жовтня (15 травня), "протягом опалювального (неопалювального) сезону пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви".

Спільнота ПроОСББ вітає такий крок розробників проекту назустріч пільговикам та вважає, що він сприятиме зняттю соціальної напруги, яка виникла із початком опалювального сезону, коли чимало пільговиків не змогли отримати пільгу готівкою.

 

Із негативного. Зазначеним проектом пропонується доповнити Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (далі - "Положення"), вимогою до об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) подавати місцевим органам соціального захисту населення відомості про розмір внесків/платежів об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком “(в розрізі їх складових) та витрат на комунальні послуги”.

Спільнота ПроОСББ не може погодитися із такою пропозицією.

Правові та організаційні засади функціонування ОСББ визначає Закон України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку”. Відповідно до ст.10 зазначеного Закону, визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників належить до виключної компетенції загальних зборів об’єднання. Ні зазначеним Законом, ні жодним іншим законодавчим актом від загальних зборів ОСББ не вимагається затвердження, додатково до визначеного зборами розміру внеску, ще й переліку складових такого внеску. Так само не містять законодавчі акти і вимог до ОСББ звітувати будь-яким державним органам чи органам місцевого самоврядування про “складові” затверджених загальними зборами внесків.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, відсутні правові підстави включати до постанови Кабінету Міністрів України, яка є підзаконним актом, названі вище вимоги до ОСББ щодо повідомлення складових внесків, оскільки вони не передбачені Конституцією та законами України.

Тому вважаємо, що з передбаченого проектом переліку змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України, необхідно виключити абзац другий підпункту 2 пункту 1.

 

Із того, що залишилося поза увагою розробників. На жаль, розробники вчергове вирішили не усувати з Положення та Порядку норм, які протирічать актам вищої юридичної сили, хоча спільнота ПроОСББ вже неодноразово цього вимагала. Тому пропонуємо принагідно внести такі зміни до Положення та до Порядку:

  1. Виключити з Положення п.п. 26, 55, 109, а з Порядку - абз. 3 п. 9, як такі, що протирічать актам вищої юридичної сили;

  2. Зняти передбачені п.1 Положення та п.1 Порядку обмеження щодо переліку складових витрат на управління житлом. Привести, таким чином, перелік витрат, на які поширюються пільги та житлові субсидії (п.1 Положення та п.1 Порядку), у відповідність до ст. 9 Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, яка поширює граничну норму витрат на управління житлом на всі такі витрати, передбачені ст.12 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, а не на окремі складові витрат з управління, як це передбачають чинні Положення і Порядок;

  3. Доповнити перелік витрат, передбачений п.1 Положення і п.1 Порядку, прямою вказівкою на витрати на оплату внесків (платежів) на самозабезпечення об’єднанням потреб у водопостачанні та водовідведенні, теплопостачанні і опаленні, вивезенні побутових відходів у багатоквартирному будинку, в якому створено ОСББ. Привести, таким чином, перелік витрат, на які поширюються пільги та житлові субсидії (п.1 Положення та п.1 Порядку), у відповідність до ст. 22 Закону України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку”;

  4. Виключити з Положення і Порядку норми щодо виплати пільг і житлових субсидій у грошовій безготівковій формі, залишивши механізм виплати в грошовій готівковій формі як єдиний. Привести, таким чином, Положення і Порядок у відповідність до ч.3 ст.11 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

 

Закликаємо всіх представників спільноти приєднатися до обговорення проекту на сторінці Мінсоцполітики та донести розробникам нашу позицію.