Не хочете провайдера? А вас не питають!

Ваша згода не потрібнаУ Верховній Раді України підготовлено до другого читання проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики за № 2042 від 03.09.2019, внесений народними депутатами України Федієнком О.П. та Крячком М.В.

Законопроект, як переконують автори в пояснювальній записці до нього, нібито “забезпечить операторам електронних комунікацій більш ефективно здійснювати свою господарську діяльність у сфері надання електронних комунікаційних послуг та прокладати електронні комунікаційні мережі у найвіддаленіші регіони країни з метою забезпечення електронними комунікаційними послугами населення”.

Щодо забезпечення в законопроекті інтересів провайдерів сумнівів дійсно не виникає. А от інтереси споживачів, як свідчить аналіз проекту, цілком ігноруються.

Велику увагу законопроект приділяє багатоквартирним будинкам. З цього приводу в пояснювальній записці автори зазначають: “Окремі ОСББ, керуючись власними статутами та рішеннями загальних зборів, відмовляються укладати договори з доступу ...” Цікаво, чи не відвідувала авторів законопроекту думка про те, що якщо загальні збори (!) відмовляють оператору в укладанні договору, то його послуг в цьому будинку, мабуть, не хочуть? Питання риторичне: відповідь - у тексті законопроекту. Вся його спрямованість - дозволити оператору “вломитися” в багатоквартирний будинок, незалежно від - і навіть усупереч - волі його співвласників.

Вся спрямованість законопроекту - дозволити оператору “вломитися” в багатоквартирний будинок, незалежно від - і навіть усупереч - волі його співвласників.

Головне науково-експертне управління (ГНЕУ) Апарату Верховної Ради України у своєму висновку та Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України в своїх зауваженнях підтверджують наше негативне враження від проекту, звертаючи увагу на те, що законопроектом “більшою мірою гарантуються права операторів та провайдерів телекомунікацій порівняно з правами та обов’язками власників (володільців) інфраструктури об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики”.

Більше того, Головне науково-експертне управління та Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України звертають увагу на невідповідність законопроекту Конституції України, неузгодженість його з Цивільним і Господарським кодексами України, а також на редакційні недоліки та недоліки нормопроектної техніки.

За висновками Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, законопроект суперечить Конституції України, не узгоджується з іншими законодавчими актами та має значні редакційні недоліки.

Найбільше ж занепокоєння викликає, те, що законопроект нехтує правом власності й волею співвласників багатоквартирного будинку.

Так, законопроект (зміни до Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”) передбачає зобов’язати співвласників багатоквартирного будинку обрати уповноважену особу для укладення, внесення змін та розірвання договорів з доступу до інфраструктури об’єктів доступу. В разі, якщо співвласники таку особу не оберуть - законопроект “наділяє” відповідними повноваженнями буквально кого трапиться: управителя або ЖБК, і байдуже, що самі співвласники йому таких повноважень не надавали.

Більше того, законопроект “узаконює” проведене раніше самовільне встановлення обладнання, в тому числі здійснене з порушенням вимог законодавства. Так, законопроект звільняє операторів від необхідності отримання технічних умов, розроблення та погодження проектної документації щодо технічних засобів, “розміщених” (без уточнення - правомірно чи ні) до набрання чинності Законом України “Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж”.

Законопроект нехтує правом власності й волею співвласників багатоквартирного будинку. Він зобов’язує співвласників багатоквартирного будинку обрати уповноважену особу для укладення договорів з провайдерами та “узаконює” проведене ними раніше самовільне встановлення обладнання.

Таким чином, законопроект фактично встановлює перевагу права на користування чужим майном перед правом власності, що суперечить положенням статті 41 Конституції України, і що підтверджують в своїх застереженнях Головне науково-експертне управління та Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України.

Виходячи з викладеного, закликаємо народних депутатів України відхилити проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики за № 2042!