Складання звітності ОСББ за 2019 рік

Завершився 2019 рік, і знову актуальним стало питання подання ОСББ річної податкової та фінансової звітності.

Склад і терміни подання звітності не змінилися. На що варто звернути увагу:

  • у 2019 році внесенням змін до П(С)БО 25 остаточно визначено, що неприбуткові організації подають фінансову звітність за формами 1-мс та 2-мс;

  • тими ж змінами липня 2019 року заборонено використання рахунків класу 8 без рахунків класу 9, тому остаточно рекомендуємо для обліку витрат використовувати рахунок 94; при цьому моя особиста думка – поспішати вносити зміни в програмне забезпечення за його наявності нема нагальної необхідності;

  • визнання доходів ОСББ здійснюють у сумі витрат звітного періоду, тобто при списанні з дебету рахунку 94 в кредит рахунку 79 суми (умовно) 105500 грн, таку ж суму списують проведеннями Д-т 48 К-т 71 та Д-т 71 К-т 79.

Таким чином, у Звіті про фінансові результати (форма 2-мс), відображують однакову суму доходів і витрат в рядках 2160 «Інші доходи», 2280 «Разом доходи», 2165 «Інші витрати»,  2285 «Разом витрати» (за нашим прикладом 105,5 тис. грн). У рядку 2350 «Чистий прибуток (збиток)» проставляється нуль.

Таку саму суму треба відобразити у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації в рядках 1, 1.11 (доходи) та в рядках 2, 2.3 (витрати).

Нижче - приклад заповнення Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (фрагмент – рядки, які заповнюють ОСББ):

Доходи неприбуткової організації (сума рядків 1.1 1.11)

1

105,5

інші доходи

1.11

105,5

Видатки (витрати) неприбуткової організації  (сума рядків 2.1 – 2.6)

2

105,5

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

2.3

105,5

Алгоритм простий, зручний і методологічно правильний.

Залишок цільового фінансування на рахунку 48 не впливає на фінансовий результат і відображується в балансі в рядку 1595.

Зі згоди одного з ОСББ в м.Києві, нижче наводжу “живі” приклади його Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та оборотної відомості за синтетичними рахунками. В балансі не відображено залишки за рахунками 66 і 65; такий варіант можливий, як і варіант наявності таких залишків, коли нарахування заробітної плати і ЄСВ здійснюється останнім днем звітного місяця, а виплата (перерахування) – на початку наступного місяця: