Зразок технічного завдання на заміну вікон

Дуже часто при проектуванні, проведенні робіт з термомодеризації чи просто заміні вікон у квартирі чи будинку стає питання вимог до вікон та дверей саме з посиланнями на відповідну нормативну базу (ДБН та ДСТУ), аби була можливість правильно сформулювати ці вимоги у проектній документації, технічному завданні для постачальника та виконавця робіт.
Разом з розробниками системи «Прозорро», свого часу за нашої участі був створений «Зразок технічного завдання на заміну вікон. Рекомендації щодо вибору метало-пластикових вікон та дверей», який стане в нагоді проектувальнику, у якості технічного завдання постачальнику та при технічному нагляді при виконанні та при прийманні робіт.
Зразок технічного завдання наведений нижче, також його та додаток «Рекомендації з конфігурування вікон та дверей в залежності від розмірів віконного прорізу» можна скачати за посиланнями:
1. Зразок технічного завдання на заміну вікон
2. Додаток 1. Рекомендації з конфігурування вікон та дверей в залежності від розмірів віконного прорізу
 
Зразок технічного завдання на заміну вікон
Рекомендації щодо вибору метало-пластикових вікон та дверей
 
Заміну вікон та дверей при реконструкції будівель необхідно виконувати згідно проекту реконструкції, який повинен містити окремий розділ стосовно вікон, що включає вимоги до теплофізичних та експлуатаційних показників віконних конструкцій включно з монтажними схемами та вимогами до монтажу. Цей розділ розробляється на основі вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 «Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей».
Для визначення вимог до вікон та дверей а також до монтажу при закупівлі варто взяти до уваги наступні вимоги:
1. Вироби мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні вимоги» включно із Зміною №1 від 01.07.2013 згідно наказу №239 Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства від 12.06.2013.
2. Профілі ПВХ мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-130 «Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови», геометричні, фізико-механічні та інші показники (підтверджено сертифікатом відповідності з посиланням на протоколи випробувань та висновками державного санітарно-епідеміологічного нагляду).
3. У конструкціях згідно ДСТУ Б В.2.6-15:2011 має бути передбачено не менше двох контурів упорного ущільнення по периметру притулу, а у випадку вхідних дверей допускається комбінація упорного та щіткового ущільнення в області порогу, або ж взагалі безпорогове виконання у випадку, якщо специфіка приміщення вимагає безбар’єрного доступу (приймальні відділення лікарень, технологічні приміщення та приміщення обслуговування інвалідів, тощо).
                           
Рис. 1 Приклади двоконтурної системи ущільнень у вікнах та дверях.
4. Ущільнюючі прокладки мають бути протягнуті замкненим контуром, та склеєні в місцях контакту спеціальним клеєм, або зварені разом з профілем, якщо у профілі використовується зварюване ущільнення. Стикування ущільнювачів в стик по кутах без склеювання, заломи та викуси в кутах конструкцій не допускаються.
5. Ущільнювачі мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-242:2010 та бути ремонтопридатними у разі необхідності заміни через пошкодження.
6. Сталеве армування метало-пластикових конструкцій повинно відповідати статичним розрахункам та документації розробника профільної системи та має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-15:2011 п. 5.3.1.2.1 – застосування елементів жорсткості номінальна товщина яких менше ніж 1,5 мм не допускається. Фактична ж товщина армуючого профілю може відрізнятися в менший бік від номінальної на розмір нижнього поля допуску, що вказаний у сортаменті на відповідну марку сталі.
7. Розмір стулок має бути підтверджено витягом з технічної документації на систему профілів, що застосовується.

Рис. 2 Приклад діаграми обмеження розмірів стулок
 
8. У разі, якщо площа конструкцій перевищує 3м2 або висота конструкції перевищує 2000мм, вибір особливостей конструкції (розбивка на окремі елементи, вузли підсилення та компенсаційні вузли, у разі якщо розмір білих вікон перевищує 4000 мм по одному з вимірів, або розмір кольорових вікон перевищує 3000 мм по одному з вимірів) та вибір відповідного армування має бути підтверджено статичними розрахунками кожної конструкцій за методикою встановленою у ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 «Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей», з оцінкою вітрового навантаження визначеного за методикою встановленою в ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи. Норми проектування» та Зміні №1 згідно наказу №143 Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства від 13.08.2007.
Рис 3 . Приклад розрахунку вітрових навантажень, та статичного розрахунку конструкції.
 
Рис. 4 Приклад сітки вітрових навантажень для Києва в залежності від
типу місцевості та висоти встановлення вікон:
 • типу місцевості І відповідають відкриті рівнинні ділянки, та ділянки,що знаходяться поруч великих водойм;
 • типу місцевості І І відповідає сільська забудова;
 • типу місцевості І І І відповідає приміська забудова;
 • типу місцевості І V відповідає міська забудова.
 
9. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б  EN1279 Частини 1-6 :2013 «Скло для будівництва. Склопакети». Вибір товщини та типу скла має здійснюватися на підставі вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 «Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій». Застосування скла товщиною менше ніж 4 мм не допускається. Застосування скла класу менше ніж М1 відповідно до ДСТУ Б В.2.7-122:2009 не допускається. Розриви первинного контуру герметизації не допускаються. Не заповнені прошарки між первинним і вторинним контурами не допускаються. Застосування у якості вторинного контуру герметизації силікону не допускається.
10. Блоки віконні та дверні мають супроводжуватися «Паспортом на виріб» за зразком встановленим в Зміні №1 до ДСТУ Б В.2.6-15:2011 від 01.07.2013.
Рис. 5 Зразок паспорту на виріб.
 
11. Приведений опір теплопередачі конструкцій блоків віконних має відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель». Відповідно до зазначеного документа, приведений опір теплопередачі блоків віконних має бути не менше ніж 0,75 м2К/Вт для І-ї температурної зони, та не менше ніж 0,6 м2К/Вт для ІІ-ї температурної зони.
Рис. 6 Карта-схема температурних зон України та вимоги щодо
показника опору теплопередачі для блоків віконних та балконних.
 
12. В будь-якому випадку, для І температурної зони рекомендовано до застосування системи профілів з монтажною глибиною не менше 70 мм, кількість камер у профілі має бути 5 або більше. Відповідно, для виконання скління в приміщеннях, що опалюються, рекомендовано до застосування 2-камерні склопакети загальною товщиною не менше ніж 40 мм із застосуванням інертних газів та, принаймні, одного скла з низькоемісійним напиленням.
Рис. 7 Монтажна глибина та кількість камер профільної системи й
склопакету
 
13. Для ІІ температурної зони допускається застосування системи профілів з монтажною глибиною не менш ніж 58 мм, кількість камер у профілі має бути 3 або більше. Рекомендовано до застосування 2-камерні склопакети товщиною 28-32 мм, із застосуванням інертних газів та принаймні одного скла з низькоемісійним напиленням. У разі ж використання однокамерного склопакету слід вимагати низькоемісійне покриття не нижче класу І1 згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 та теплу полімерну дистанційну рамку.
14. Показник повітропроникності та водопроникності визначається згідно ДСТУ Б В.2.6-18:2000 «Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності», клас за даними показниками встановлюється згідно ДСТУ Б В.2.6-23:2009 «Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови» та підтверджується в паспорті на виріб. За умови відсутності проекту або специфічних вимог варто вимагати клас не нижче «Г» (не більше 9 м3/год×м2) для повітропроникності та не нижче «Б» (підвіконня сухе при дождюванні з вітровим навантаженням не менше 450 Па) для водопроникності.
15. Профільна система повинна мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, яка погоджує застосування профільної системи в будівництві та реконструкції громадських споруд без обмежень.
16. Для забезпечення необхідної теплоізоляції конструкцій, додаткові елементи (розширюючі, з’єднувальні та кутові профілі) мають мати багатокамерну будову й монтажну глибину не меншу за монтажну глибину системи.
17. Для забезпечення відповідної теплоізоляції вузла нижнього примикання віконних блоків до конструкцій стін та підвіконня, слід використовувати «теплий» підставочний профіль (кількість камер – 5 або більше), або передбачити додаткові заходи по утепленню цього вузла примикання.
18. Монтажний шов примикання до віконного прорізу має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-79:2009 «Шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови», та ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 «Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей». Зокрема, з’єднувальний шов повинен бути виконаний с використанням паро-, гідро-, теплоізоляційних матеріалів.
Рис. 8 Схема виконання монтажного шва: І – гідроізоляція, ІІ – теплоізоляція,
ІІІ – пароізоляція.
 
19. Розміри монтажних зазорів між стіновим прорізом та конструкцією мають відповідати вимогам, наведених в вищезазначених нормативних документах.
Рис. 9 Рекомендовані розміри шва з’єднувального (залежить від розміру конструкції):
а - при влаштуванні блоків із ПВХ профілів білого кольору при розмірі сторони до 2500мм;
б - при влаштуванні блоків із ПВХ профілів білого кольору при розмірі сторони понад 2500мм, а також кольорових ПВХ профілів.
 
20. Матеріали зовнішнього та внутрішнього контурів герметизації, теплоізоляції, кріпильні матеріали, опорні підкладки, оздоблювальні матеріали тощо мають відповідати вимогам до зазначених матеріалів наведеним в вказаних вище нормативних документах.
21. Утеплювач (монтажну піну або мінеральну вату, забутовану у монтажний зазор) ізолюють від впливу сонячного випромінювання та зовнішніх опадів шаром гідроізоляції (спеціальні паропроникні будівельні стрічки або попередньо стиснені ущільнюючі смуги ПСУС), а від впливу внутрішньої вологості шаром пароізоляції (спеціальні паронепроникні будівельні стрічки або інші паронепроникні герметики).
22. У разі сильного пошкодження укосів після демонтажу старих вікон, варто віддати перевагу обмазочній паро- та гідроізоляції на основі МС-полімерів або інших матеріалів, що мають підтверджені показники опору паропроникності для контуру гідроізоляції (не більше 0,2(м2·год·Па)/мг) та для контуру пароізоляції (не менше 1,6(м2·год·Па)/мг).
Рис. 10 Виконання паро- та гідроізоляції на основі МС-полімерів.
 
23. Схеми кріплення мають забезпечувати надійну передачу навантажень, що виникають протягом експлуатації конструкції, від конструкції до стінового прорізу. Для кріплення конструкцій в стіні слід орієнтуватися на наступну схему згідно ДСТУ Б В.2.6-79:2009 «Шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови».
Рис. 11 Схема розташування елементів кріплення:
● - кріплення
А – відстань між кріпленнями;
Е – відстань від кріплення до кута по фальцу.
Примітка. Відстань А має становити не більше ніж 700 мм для ЛСК, виготовлених із білого профілю ПВХ, та не більше ніж 600 мм для ЛСК, виготовлених із кольорового профілю ПВХ. Відстань Е має становити приблизно 150 мм.
Для зручності сприйняття нижче наводимо схему кріплення вікна найбільш розповсюдженого розміру:
Рис. 12 Приклад закріплення стандартного віконного блоку
 
24. Розміщення віконного чи дверного блоку рекомендовано вибирати на основі розрахунків температурних полів вузлів примикання. Точка роси має проходити в середині стіни та вікна.
Рис. 13 Приклад розрахунку температурних полів. Розподілення ізотерм.
25. Особливу увагу слід приділяти місцям з’єднання конструкцій з додатковими елементами (підставочні, розширюючі та кутові профілі), а також з’єднання конструкцій між собою. Стики мають бути надійно гідро- та теплоізольовані згідно технічним вказівкам розробників систем.
 
Рекомендовані вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження
 
 1. Постачальник зобов’язаний у договорі зазначити гарантійний термін експлуатації вікон (віконні блоки включно із швом з’єднувальним). Перевагу надати пропозиціям із більшим терміном гарантії. Відповідно постачальник має підтвердити власний досвід (й компетенцію працівників) в області виготовлення та монтажу вікон.
 2. Всі учасники тендеру повинні надати пропозицію, що чітко відповідає зазначеним в технічному завданні умовам. Конфігурація віконних та дверних конструкцій у всіх заявках має відповідати конфігураціям, викладеним в технічному завданні. Рекомендації по вибору конфігурацій вікон та дверей у залежності від розмірів віконного прорізу наведені у Додатку 1.
 3. Для запобігання маніпуляціям з розмірами конструкцій у первинних пропозиціях в оферті має бути вказано не лише кількість та конфігурацію конструкцій, але і їх загальну площу.
 4. Для спів ставного порівняння пропозицій слід вимагати, щоби вартість конструкцій та вартість монтажу й супутніх робіт були надані окремо.
Рекомендації щодо ранжирування критеріїв оцінки (у порядку зниження значущості)
 
 1. Безпека життєдіяльності (опір вітровим навантаженням, показники жорсткості конструктивних елементів, тощо).
 2. Енергоефективність конструкцій (на основі даних, наведених у паспорті на вироби та протоколах випробувань).
 3. Повітро- та вологонепроникність конструкцій (на основі даних, наведених у паспорті на вироби та протоколах випробувань).
 4. Наявність сертифікатів відповідності та протоколів випробувань.
 5. Термін гарантії.
 6. Вартість конструкцій та монтажу.