Що є "первинним документом" у відносинах зі співвласниками та орендарями?

Власники нежитлових приміщень, провайдери, орендарі, співвласники-неплатники часто вимагають від ОСББ актів здачі-приймання виконаних робіт чи наданих послуг для здійснення оплати, мотивуючи це тим, що тільки це є первинним бухгалтерським документом.

«Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи», що визначено в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996 та в «Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 (зі змінами та доповненнями).

В цих нормативних документах визначено, що «первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію» і перераховано обов'язкові реквізити первинних документів:

  • найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ,
  • назва документа,
  • дата складання,
  • зміст та обсяг господарської операції, одиниця її виміру,
  • посади і прізвища відповідальних осіб, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Форми первинних документів за різними господарськими операціями затверджуються Державною службою статистики, Національним банком України тощо. Зокрема, первинні документи для оформлення безготівкових розрахунків визначено в «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженій Постановою НБУ від 21.01.2004 р.  № 22, для готівкових розрахунків – в «Положенні про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженому Постановлю НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Основним платіжним документом при сплаті орендної плати орендарями є платіжне доручення; підставою для перерахування коштів є укладений договір оренди (сервітуту), в якому визначено розмір і порядок внесення плати за користування майном ОСББ (а не за нібито надану ОСББ "послугу").

Згідно зі статтею 759 Цивільного кодексу України, «За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк». Тобто не йде мова про надання "послуги".

Надання акту приймання-передачі є необхідним тоді, коли потрібне підтвердження надання послуги (виконання роботи) договірним сторонам. У відносинах між ОСББ та орендарями таке підтвердження не потрібно жодній із сторін, і у разі розірвання договору орендар не стане здійснювати оплату. Тому вимоги податкових органів щодо оформлення акту не мають жодної підстави.

Щодо розрахунків зі співвласниками, первинним документом для них слугує квитанція-повідомлення для власників як житлових, так і нежитлових приміщень; при розрахунках через мережу Інтернет – відповідна квитанція або рахунок про сплату. Підставою для оплати внеску є законодавство України (стаття 15 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку») і статут ОСББ. Розрахунок внеску власників нежитлових приміщень, як і власників житлових (квартир), здійснюється на основі кошторису виходячи з площі приміщення.

Таким чином, жодний нормативний документ не містить інформації про те, що платіжні документи не є первинними документами, які підтверджують факт здійснення господарської операції.

Первинними бухгалтерськими документами при розрахунках з ОСББ слугують відповідні платіжні документи; складання актів здачі-приймання виконаних робіт чи наданих послуг не тільки не може вимагатись ні орендарями, ні податковими органами, а й протирічить сутності діяльності ОСББ.

Первинними бухгалтерськими документами при розрахунках з ОСББ слугують відповідні платіжні документи; складання актів здачі-приймання виконаних робіт чи наданих послуг не тільки не може вимагатись ні орендарями, ні податковими органами, а й протирічить сутності діяльності ОСББ.

У разі вимоги податкових органів надавати акт приймання-передачі, необхідно подати до них письмове звернення щодо надання обґрунтованих роз’яснень, якими законодавчими актами вони керуються, висуваючи таку вимогу. Звернення радимо подавати в 2-х екземплярах, залишаючи в себе екземпляр з проставленим вхідним номером. У разі ненадання відповіді у визначені терміни, вимогу податкових органів можна вважати недійсною. Якщо хтось отримає обґрунтовану відповідь – звертайтесь, будемо шукати нові аргументи.