Щодо періодичного проведення повірки квартирних засобів обліку

Відносини, що виникають у процесі провадження метрологічної діяльності, регулюються Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

З 01.01.2016 згідно з новою редакцією Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» відповідно до частини четвертої статті 17 періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Отже, якщо в структурі тарифу на послугу з централізованого водопостачання є витрати на проведення планових періодичних повірок, обслуговування і ремонт засобів обліку холодної води, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, розпломбування та опломбування, то повірка засобів обліку проводиться за рахунок надавача послуг, а якщо в структурі тарифу відсутні такі витрати – то за рахунок власників цих засобів.

Водночас на сьогодні Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» внесено зміни до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Відповідно до внесених змін частиною четвертою статті 17 цього Закону встановлено, що відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) покладається на субєктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.

Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за рахунок внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, встановлених відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Також звертаємо увагу, що частиною другою статті 6 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» визначено, що обслуговування та заміна вузлів розподільного обліку/приладів — розподілювачів теплової енергії здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено законом або договором.

При цьому зазначаємо, що обслуговування вузлів обліку — огляд, опломбування/розпломбування, періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, забезпечення дистанційної передачі результатів вимірювання (за наявності), ремонт та заміна допоміжних засобів вузла обліку, а за згодою власника (співвласників) будівлі також охорона або страхування вузла обліку (пункт 10 статті 1 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»).

Також інформуємо, що згідно з вимогами частин шостої, сьомої розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» Кабінету Міністрів України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та органам місцевого самоврядування доручено протягом відповідно шести та трьох місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити:

— приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; — прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; — перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

— перегляд порядків формування тарифів на послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання для суб’єктів природних монополій та суб’єктів, що провадять діяльність на суміжних ринках, зокрема в частині виключення зі структури тарифів витрат на встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного та розподільного обліку теплової енергії та води;

— перегляд тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання, постачання гарячої та холодної води для суб’єктів природних монополій та суб’єктів, що провадять діяльність на суміжних ринках, в частині виключення зі складових відповідних тарифів витрат на встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного та розподільного обліку теплової енергії та води.

У зв’язку з цим на сьогодні в Міністерстві створено робочу групу із розроблення необхідних нормативно-правових актів, зокрема внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».