Альтернатива законопроекту 2458

Цього тижня Верховна Рада вкотре планує розглянути одіозний законопроект 2458 “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг”.

Нагадаємо: законопроект неодноразово піддавався критиці, має негативні зауваження з боку Головного юридичного управління, через що в липні 2020 року народні обранці відмовилися його підтримати та направили на повторне друге читання.

Європейська комісія також має застереження до законопроекту.

Ми бачимо, що законопроект 2458 не є технічним усуненням окремих недоліків. Він натомість є фундаментальною зміною правил гри, розворотом зі шляху реформ, їх "відкатом".

Тому закликаємо народних депутатів відхилити законопроект 2458!

А натомість - достатньо короткого законопроекту. Який вирішує три головні задачі, які декларувалися, але не вирішувалися законопроектом 2458:

  1. Ми пропонуємо дати прямий дозвіл укладання договорів про надання комунальних послуг через механізм “публічної оферти”. Але при цьому, на відміну від авторів 2458, ми не ламаємо всю структуру чинного Закону України “Про житлово-комунальні послуги” і договірних моделей надання послуг;

  2. Ми пропонуємо визначити чітку кінцеву дату обрання моделі договірних відносин споживачами. Вважаємо за доцільне такою датою обрати 30 квітня 2021 року (після завершення опалювального сезону), але і будь-яка інша чітко визначена дата є прийнятною. Головне - чимшвидше визначитися і більше не переносити!

  3. Ми свідомі, що в питаннях технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання проблема лежить не в законах, а в підзаконних актах (їхній невідповідності законам). Тому пропонуємо дати доручення Нацкомпослуг привести свої підзаконні акти у відповідність до закону. А не підлаштовувати закон під забаганки монополістів, як це пропонує законопроект 2458.

Закликаємо народних депутатів, які дбають про добробут споживачів, а не корупційні інтереси, відхилити законопроект 2458 та натомість зареєструвати новий законопроект на основі запропонованого спільнотою ОСББ України!

Проект

Закон України
Про внесення до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" змін щодо порядку та терміну укладання договорів про надання комунальних послуг”

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 1, ст. 1; 2018 р., № 23, ст. 211) такі зміни:

1. Доповнити статтю 13 частиною шостою такого змісту:

“6. Індивідуальний договір, що укладається зі споживачами в багатоквартирному будинку відповідно до частини сьомої статті 14 цього Закону, може укладатися шляхом публікації виконавцем комунальної послуги на власному веб-сайті пропозиції укласти договір (оферти) і прийняття цієї пропозиції (акцепту) споживачами.

Така пропозиція (оферта) повинна містити, зокрема, проект відповідного договору, складений згідно з типовим договором.

Прийняттям (акцептом) такої пропозиції (оферти) є вчинення споживачем дій, які засвідчують його волю до отримання (продовження отримання) відповідної комунальної послуги від цього виконавця (у тому числі здійснення оплати наданих послуг).”

2. Внести до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 1, ст. 1; 2018 р., № 23, ст. 211) такі зміни:

слова і цифри “протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України” замінити словами і цифрами “30 квітня 2021 року”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у двомісячний строк:

внести зміни до Типового договору розподілу природного газу, привівши його у відповідність до частини третьої статті 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 1, ст. 1; 2018 р., № 23, ст. 211), у тому числі в частині визначення таким договором порядку здійснення технічного обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання,

забезпечити встановлення операторам газорозподільних систем тарифів на розподіл природного газу з урахуванням витрат на здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках відповідно до частини третьої статті 19 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 1, ст. 1; 2018 р., № 23, ст. 211).

 

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України “Про внесення до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" змін щодо порядку та терміну укладання договорів про надання комунальних послуг”

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Стаття 13. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг

(...)

(частина відсутня)

Стаття 13. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг

(...)

6. Індивідуальний договір, що укладається зі споживачами в багатоквартирному будинку відповідно до частини сьомої статті 14 цього Закону, може укладатися шляхом публікації виконавцем комунальної послуги на власному веб-сайті пропозиції укласти договір (оферти) і прийняття цієї пропозиції (акцепту) споживачами.

Така пропозиція (оферта) повинна містити, зокрема, проект відповідного договору, складений згідно з типовим договором.

Прийняттям (акцептом) такої пропозиції (оферти) є вчинення споживачем дій, які засвідчують його волю до отримання (продовження отримання) відповідної комунальної послуги від цього виконавця (у тому числі здійснення оплати наданих послуг).

 

 

Розділ VI

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

(...)

4. Не пізніш як протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг - укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Розділ VI

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

(...)

4. Не пізніш як 30 квітня 2021 року співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг - укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.