Форма довіреності на участь у загальних зборах ОСББ. Приклади тексту довіреності

(Оновлено автором оригінальної публікації 23.02.2022)

Довіреність на право участі в установчих зборах має бути складена виключно у письмовій формі та не передбачає обов`язкового нотаріального посвідчення

Питання форми, а часто і змісту довіреності, має неабияке значення. В  моїй практиці, напевно, не було ще жодного ОСББ, де б на зборах голосували виключно власники і не було представників власників, і чим більший будинок, тим це актуальніше.

Основними нормативними документами, які регулюють питання представництва інтересів співвласника під час проведення Загальних зборів є Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Цивільний кодекс України, а що стосується представництва на зборах співвласників (не плутати із Загальними зборами), то основним нормативним документом є Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

В Законі України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», з даного питання є лише визначення, що представник співвласника - фізична або юридична особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника.

В  Законі  України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», міститься майже таке саме визначення : голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства (ч. 5 п. 8. ст. 10 даного Закону).

Аналізуючи визначення, що представник співвласника - фізична або юридична особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника, робимо висновок, що представництво співвласника може бути на підставі 1) договору або 2) закону.

Розглянемо представництво на підставі договору.  Таким договором є договір – доручення.

Згідно із приписів ч.1 ст.1000 Цивільного кодексу України за договором доручення одна сторона (повірений) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки довірителя.

Відповідно до ч.1 ст.1007 ЦК України, довіритель зобов`язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі. (ч.3 ст. 244 ЦКУ).

Частина 5 Статті 245 Цивільного кодексу України,  вказує, що довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується у порядку, визначеному законодавством.

В даній статті, законодавець робить посилання на інші законодавчі норми, які передбачають як саме посвідчується довіреність на право участі та голосування на загальних зборах.

Якби законодавець, мав  би на меті обов’язковість нотаріального посвідчення, що для участі у голосуванні на загальних зборах довіреність, видана фізичною особою, в будь-якому випадку, має посвідчуватися нотаріально, то саме в статті 245 Цивільного кодексу це і було б передбачено. Але, в цій статті, ми маємо лише відсилку на інші нормативні акти.

Дійсно, щодо деяких видів голосування законодавець передбачив нотаріальну форму довіреності.

Так, наприклад, п 3. ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства»  встановлює, що довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом. 

Таким чином, для участі у загальних зборах акціонерів, довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом.

Також, п. 4. статті 8 Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», містить безапеляційне твердження, що безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.

А от, профільний для голосування співвласників, Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» , такої вимоги не має.

Окремо необхідно зупинитись на формулюванні "посвідчується в порядку визначеному законодавством". Дехто вважає, що оскільки законодавець застосував термін «посвідчується», то значить довіреність повинна бути посвідчена нотаріально.

З таким аргументом погодитись категорично неможливо.

По перше, не дивлячись на те, що словосполучення «посвідчується нотаріально», дійсно використовується в українському законодавстві часто, існує багато інших форм посвідчення. Так, наприклад, відповідно до п. 3. Ст. 22 Закону України «Про інститути спільного інвестування», довіреність учасника корпоративного фонду - фізичної особи на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем і далі за текстом; частина 2 пункту 4 статті 16 Закону України «Про виконавче провадження», повноваження адвоката як представника посвідчуються ордером і далі за текстом; пункт 4 Постанови Кабінету міністрів України  «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку», про видачу ключа від абонементної скриньки працівник об'єкта поштового зв'язку робить на заяві відмітку, яка посвідчується підписом абонента.

Таким чином ототожнювати термін «посвідчується» і «посвідчується нотаріально» є помилковим.

По друге, термін "посвідчується в порядку визначеному законодавством", за відсутності такого порядку саме для зборів ОСББ, робить застосування терміну посвідчується невиконуваним, а відповідно і не обов'язковим.

Форма довіреності.

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. (ч. 1 ст. 245 Цивільного кодексу України).

Співвласник здійснює правочин під час голосування (голосує шляхом підписання Листа опитування чи Бюлетеня) - в простій письмовій формі.

Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти"). (ч. 12  статті 6 Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

Враховуючи, те, що голосування співвласника проводиться в простій письмовій формі, то відповідно до ч. 1 ст. 245 ЦК України, довіреність теж повинна відповідати такій формі. І лише довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню ( крім деяких виключень).

Питання форми довіреності на участь у зборах ОСББ, неодноразово ставало предметом судових розглядів.

Наводжу деякі приклади: 

Господарський суд Тернопільської області, рішення від 30 вересня 2020 року по справі № 921/94/20- «Таким чином, виходячи із системного аналізу наведених норм законодавства та норм законодавства які передбачають обов`язкове посвідчення довіреностей, можна зробити висновок, що довіреність на право участі в установчих зборах має бути складена виключно у письмовій формі та не передбачає обов`язкового нотаріального посвідчення.»

 

Київський апеляційний суд, Постанова від 27 травня  2019 року по справі № 755/15448/16-ц - «Отже, вчинені у простій письмовій формі та посвідчені головою правління ОСББ «Тельбін-Комфорт» - ОСОБА_5. довіреності є дійсними та такими, що не суперечать вимогам цивільного законодавства.»

 

Господарський суд Полтавської області, Рішення  від 13 січня 2021  року по справі № 917/1297/20 - «Безпідставними є твердження позивача про невідповідність документів, поданих для реєстрації новоутвореного ОСББ у зв`язку з відсутністю нотаріально посвідченої довіреності представника.»

Але, особливу увагу з цього приводу потрібно, звернути на Постанову Великої Палати Верховного Суду від 01 лютого 2022 року по справі № 910/5179/20, провадження № 12-38гс21

Так суд, визнав, що правильним по суті висновок про необов`язковість нотаріального посвідчення довіреності.

 8.50. Оцінюючи доводи позивача про обов`язкове нотаріальне посвідчення довіреності від 10 березня 2019 року, виданої на підставі договору доручення від 10 березня 2019 року, відповідно до якого ОСОБА_3 уповноважила ОСОБА_7 , зокрема, брати участь в установчих зборах співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 та у письмовому опитуванні співвласників під час установчих зборів, суди попередніх інстанцій виходили з такого. Відповідно до частини першої статті 1007 ЦК України довіритель зобов`язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення. Частиною першою статті 245 ЦК України передбачено, що форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Оскільки обов`язкового нотаріального посвідчення договору доручення в законодавстві не передбачено, то довіреність, видана в межах такого договору, нотаріальному посвідченню не підлягає.

8.51. Велика Палата Верховного Суду погоджується із цими висновками лише частково з огляду на таке.

8.52. У своїй постанові від 15 червня 2020 року у справі № 826/20221/16 (провадження № 11-1459апп18, пункти 101-103) Велика Палата Верховного Суду вже звертала увагу на те, що у представництві розрізняють внутрішні і зовнішні правовідносини.

8.53. Внутрішні правовідносини виникають між представником та особою, яку представник представляє. У випадку якщо представник діє на виконання договору доручення, між представником й особою, яку він представляє, виникають договірні правовідносини. Водночас особа, щодо якої представник вчиняє правочин від імені того, кого він представляє, не є учасницею внутрішніх правовідносин.

8.54. Зовнішні правовідносини виникають між особою, яку представник представляє, та особою, щодо якої вчиняється правочин. Відповідно до статті 239 ЦК Україниправочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки особи, яку він представляє. Отже, представник не є ані стороною правочину, який він вчинив від імені особи, яку він представляє, ані учасником зовнішніх правовідносин.

8.55. Тому відповідно до частини першої статті 245 ЦК України форма довіреності повинна відповідати не формі, в якій вчиняється договір доручення (тобто договір, який регулює виключно внутрішні відносини повіреного та довірителя), як вважали суди попередніх інстанцій, а формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин (акт) представником від імені особи, яку він представляє (тобто правочин, який регулює зовнішні відносини).

8.56. Відповідно до частини п`ятої статті 245 ЦК України в редакції, яка діяла на час проведення оспорюваних зборів, довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується у порядку, визначеному законодавством. Законом № 2866-ІІІ не передбачено спеціальних вимог щодо посвідчення довіреності на представництво інтересів співвласника в ОСББ, а Законом № 417-VІІІ визначено, що голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства (абзац п`ятий частини восьмої статті 10 цього Закону).

8.57. Оскільки рішення зборів співвласників оформлюються протоколом, який вчиняється в письмовій формі, то довіреність на участь у таких зборах має вчинятися в письмовій формі. При цьому обов`язкового нотаріального посвідчення такої довіреності законом не передбачено. Особливості представництва інтересів члена ОСББ в роботі його органів управління можуть визначатися статутом ОСББ.

8.58. Однак у цьому випадку судами не встановлено таких особливостей, як і не встановлено невідповідності довіреності від 10 березня 2019 року, виданої ОСОБА_3 , вимогам щодо письмової форми її вчинення (том 3, а. с. 165).

8.59. З огляду на таке Велика Палата Верховного Суду вважає, що суди попередніх інстанцій дійшли правильного по суті висновку про необов`язковість нотаріального посвідчення довіреності ОСОБА_3 на право участі та голосування на загальних зборах, але з інших підстав.

 

Для практичного використання при наводжу приклад довіреностей для голосування на установчих зборах ОСББ

 

 Довіреність на право участі та голосування на установчих зборах

місто Київ __________________ дві тисячі двадцятого другого року.

Я, ___________________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________ , паспорт: ____________________________________________________, виданий «_____» ____________________ року, зареєстрована(ний) за адресою: ________________________________________________________, попередньо ознайомлений із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре відповідає моїй внутрішній волі, на підтвердження та на виконання умов попередньо укладеного усно з представником договору доручення відповідно до вимог ст. ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України, цією довіреністю УПОВНОВАЖУЮ

___________________________________________________________________, що мешкає за адресою: __________________________________________________________________ (надалі – представник)

представляти мої інтереси, як власника квартири (приміщення) № ______ , загальною площею ________ кв.м. що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Казимира Малевича, 48 на установчих зборах об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Документ про право власності на квартиру (приміщення): ________________________ _________________________________________________________________________

Для цього представнику надається право від мого імені:

  • отримувати повідомлення про проведення зборів;

  • реєструватись та брати участь в установчих зборах співвласників;

  • виступати, знайомитись з протоколами зборів співвласників, робити з них виписки;

  • голосувати на установчих зборах співвласників, наступним чином:

Питання порядку денного установчих зборів

Порядок голосування

за/ проти

Обрати Головою установчих зборів _________________________. Доручити голові установчих зборів підписати протокол зборів.

 

Створити Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку № ___ по вул. __________________ в місті ______________, затвердити назву – «_______________».

 

Затвердити Статут Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку в редакції, запропонованій ініціативною групою. Надати повноваження _______________________________ підписати Статут, а також інші документи та надати йому повноваження для державної реєстрації Об’єднання.

 

Обрати членами правління Об’єднання: ______________, ______________, ______________, ______________, ______________.

 

Обрати Головою правління ОСББ ______________ , встановити, що у подальшому припинення повноважень Голови правління та обрання здійснюється відповідно до Статуту ОСББ.

 

 

Прийняти в управління багатоквартирний будинок та

підземний паркінг за адресою: ________________________________, і здійснювати у подальшому управління вказаним будинком та паркінгом через органи управління Об’єднання (шляхом самозабезпечення) з ___________________ 2022 року. Припинити отримання всіх послуг від ______________________ з утримання будинку та прибудинкової території, з утримання паркомісць і споруд у підземному паркінгу, а також додаткових послуг, _____________ року.

 

Затвердити розмір щомісячного внеску співвласників житлових і нежитлових приміщень будинків на утримання та експлуатацію багатоквартирних будинків та прибудинкової території:

- ______________ грн за 1 кв.м. загальної площі співвласника при зарахуванні на банківський рахунок ОСББ до 20-го (включно) числа, поточного місяця;

- __________грн за 1 кв.м. загальної площі співвласника при зарахуванні на банківський рахунок ОСББ після 20-го числа, поточного місяця.

 

…..

 

…..

 

 

  • підписувати від мого імені Листок (Бюлетень) письмового опитування (голосування) співвласника;

  • подавати від мого імені будь-які заяви, заперечення, зауваження, доповнення.

Довіреність видана без права передоручення, строком на шість місяців.

________________________________________ ___________________

Прізвище, ім’я, по-батькові власника (підпис)

 

Сподіваюсь дана інформація стане в нагоді дійсним героям, людям, які починають свій шлях на ниві створення ОСББ. 

 

Сил і здоров’я вам.

 

Адвокат, Юрій Кобзаренко

01133, м. Київ, вул. Мечнікова, 10/2, оф. 54

[email protected]

Правові новини -

https://t.me/Yuryi_Kobzarenko