Газові мережі: де ж ця межа?

Людям притаманно задавати собі питання, пошук відповідей на них спонукає людство рухатись вперед. Так і з судовими справами, нібито просто справу розглядаємо, але на справді шукаємо відповіді на питання, які мають змінити наше життя. Але нажаль, на деякі питання так і не знаходяться відповіді. Так сталося і з процесами АТ «Одесагаз»&ОСББ «Івана Франко 47» і АТ «Одесагаз»&ОСББ «Бочарова 53». Справи розглянулись, а питання залишилось: «Де ж ця межа, яку оператор ГРМ не має права переступити?». Так давайте ж поглянемо коротко про головне, на які питання, нам дають віповідь розглянуті справи.

Загальні висновки по обом справам. Правове обгрунтування.

У відповідності до статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об`єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Співвласники багатоквартирного будинку (об`єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену частиною першою цієї статті, за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

У відповідності до статті 22 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, об`єднання за рішенням загальних зборів має право: задовольняти зазначені потреби самостійно шляхом самозабезпечення; визначати управителя, виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з якими усі співвласники укладають відповідні договори; виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг. Самостійне забезпечення об`єднанням утримання і експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо співвласниками, а також шляхом залучення об`єднанням фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.

Договори з управителем укладаються об`єднанням відповідно до закону. У відповідності до статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» управитель багатоквартирного будинку - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб`єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів. Згідно статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» постачання та розподіл природного газу споживачу здійснюються відповідно до типового договору, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень здійснюється на підставі договорів між їх власниками і газо- та електропостачальними організаціями відповідно до вимог законодавства.

Стаття 37 Закону України «Про ринок природного газу» визначає, що оператор газоросподільної системи відповідає за надійну і беспечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (включаючи нове будівництво та реконструкцію) газорозподільної системи, якою він користується на законних підставх.

Згідно з визначенням термінів, які наведено в пункті 4 глави 1 «Визначення основних термінів та понять» розділу І Кодексу газорозподіьних систем, оператор газорозподільної системи – суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною системою, яка знаходиться у його власності або користуванні відповідно до законодавства, та здійснює щодо неї функції оперативно-технологічного управління; власник – це юридична особа, або фізична особа, або фізична особа – підприємець, яка на законних підставах володіє та користується об'єктом, зокрема газовими мережами або об'єктом газорозподільної системи.

Для забезпечення безперервності та безпеки газопостачання Оператор ГРМ здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках. Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному будинку здійснюється на умовах договору, укладеного між співвласниками/особою, уповноваженою на це співвласниками, і суб`єктом, що має право на виконання таких робіт. При цьому види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках та здійснюються виключно Операторами ГРМ, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Представник Оператора ГРМ має право доступу до житла, іншого об`єкта нерухомого майна для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в такому будинку в порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, встановленому законодавством. Ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках (крім робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках) здійснюється за рахунок власників (співвласників) такого житлового будинку, у тому числі багатоквартирного, будинку відповідно до кошторису, поданого Оператором ГРМ або іншим суб`єктом господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, та затвердженого власником (співвласниками) будинку.

У відповідності до глави 1 розділу 3 Кодексу газорозподільних систем експлуатацію газорозподільних систем здійснюють виключно Оператори ГРМ. Власники газової мережі, яка згідно з розділом 2 цього Кодексу кваліфікується як газорозподільна система (крім газорозподільної системи, що відноситься до державного майна), що не є Операторами ГРМ, та Оператор ГРМ, до мереж якого підключені належні власникам газорозподільні системи (або на території ліцензованої діяльності якого знаходяться споживачі, підключені до цих газорозподільних систем), зобов`язані укласти договір про експлуатацію таких газорозподільних систем, або договір господарського відання чи користування з передачею газорозподільних систем на баланс Оператору ГРМ, або оформити передачу належних власникам газорозподільних систем у власність зазначеному Оператору ГРМ (у тому числі шляхом купівлі-продажу). Договори експлуатації, господарського відання та користування укладаються за формами, визначеними у додатках 3-5 цього Кодексу (крім газових мереж, що є державним майном).

У відповідності до глави 5 розділу 3 Кодексу газорозподільних систем межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності між Оператором ГРМ та споживачем (суміжним суб`єктом ринку природного газу) визначається в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що є невід`ємною частиною договору розподілу природного газу (або, у передбачених цим Кодексом випадках, технічній угоді про умови приймання-передачі газу ГРМ).

Межа балансової належності – точка розмежування газових мереж між суміжними власниками газових мереж за ознаками права власності чи користування, на якій відбувається приймання-передача природного газу.

Межа експлуатаційної відповідальності сторін – точка розмежування газових мереж за ознакою договірних зобов’язань з експлуатації окремих ділянок або елементів, яка встановлюється на межі балансової належності або за згодою сторін в іншій точці газових мереж.

Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін в обов`язковому порядку має містити схему газопроводів з визначенням на них межі балансової належності, точки вимірювання (місця встановлення вузла обліку) та напрямів потоків природного газу. За відсутності акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін за об`єктами суміжних суб`єктів ринку природного газу (включаючи споживачів) Оператор ГРМ, до/через ГРМ якого підключені зазначені об`єкти, зобов`язаний в установлені законодавством строки здійснити заходи з укладання з їх власниками акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

Власники (балансоутримувачі, управителі, інші особи), на балансі чи в управлінні яких знаходяться багатоквартирні будинки чи гуртожитки (незалежно від того, є вони споживачами природного газу чи ні), укладають з Оператором ГРМ, до об`єктів газорозподільної системи якого підключені зазначені будинки/гуртожитки, акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно їх внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Відмінні висновки в справах, які залежать від обставин конкретної справи.

Почнемо з останньої справи №916/2391/20 за позовною заявою Акціонерного товариства «Одесагаз» до Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Івана Франко 47» про встановлення точки розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін газової мережі між оператором ГРМ в особі АТ «Одесагаз» та власниками багатоквартирних будинків в особі ОСББ «Івана Франко 47», відповідно до Акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно внутрішньобудинкових систем газопостачання. За результатами розгляду справи було прийнято рішення Господарського суду Одеської області від 14 січня 2021 року, в якому суд встановив наступне (цитати з рішення):

1. Відповідно до рішення ДПІ ОСББ «Івана Франко 47» не є прибутковою організацією.

2. Між співвласниками будинків та ОСББ «Івана Франко 47» не укладався договір на управління багатоквартирними будинками. Отже, ОСББ «Івана Франко 47» не є управителем будинків.

3. В матеріалах справи відсутні докази прийняття співвласниками багатоквартирних будинків рішення щодо передачі на баланс ОСББ «Івана Франко 47» будинків та/або їх газотранспортних систем та/або спільного майна.

Чинним законодавством України не передбачено, як безумовною умовою при створенні об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, перехід у його власність, управління, на баланс спільного майна власників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, газових, електричних систем, а відповідно розпорядження, утримання та управління об`єднанням спільним майном відбувається в межах та об`ємах встановлених вищим органом об`єднання Загальними зборами ОСББ.

4. В матеріалах справи відсутні рішення загальних зборів співвласників багатоквартних будинків, щодо уповноваження ОСББ «Івана Франко 47» представляти інтереси співвласників у правовідносинах з третіми особами щодо споживання, постачання та розподілу природного газу та з наявних в матеріалах справи доказів не вбачається наявність у ОСББ «Івана Франко 47» повноважень на укладення спірного акту розмежування балансової належності.

5. Власниками, в розумінні Кодексу газорозподільних систем, є співвласники будинків які, шляхом підписання заяв-приєднання до умов договору розподілу природного газу (для побутового споживача) приєднались до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП №2498 від 30.09.2015р. Отже, укладаючи договори розподілу природного газу зі споживачами сторони мали визначити межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності шляхом підписання відповідних додатків до них, а саме актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

6. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно внутрішньобудинкових систем газопостачання не підписаний ОСББ «Івана Франко 47», тому у суду відсутні підстави вважати, що сторони погодилися щодо інформації, яку цей Акт містить.

7. До матеріалів справи не надано технічної документації, на підставі якої Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно внутрішньобудинкових систем газопостачання був складений, не надано доказів наявності у осіб, які склали технічну документацію відповідних спеціальних знань (сертифікати тощо).

В справі №916/2202/20 за позовною заявою Акціонерного товариства «Одесагаз» до Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Бочарова 53» про визнання укладеним між Об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Бочарова 53» та Акціонерним товариством «Одесагаз» Акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно внутрішньобудинкових систем газопостачання, що розташовані в будинку. За результатами розгляду справи було прийняте рішення Господарського суду Одеської області від 14 грудня 2020 року, в якому суд встановив наступне (цитати з рішення):

1. ОСББ «Бочарова 53» не надав доказів що спростовують відсутність за ним функцій управителя, рішень загальних зборів про передачу функцій управителя іншій особі, договору, укладеного з іншою організацією, яка могла здійснювати функції управителя іншій особі, не надав договір укладених із іншою організацією, яка могла здійснювати функцію управління в багатоквартирному будинку.

2. За умови не перебування будинку та його газотранспортної системи, спільного майна у власності, в управлінні, на балансі ОСББ «Бочарова 53», про що свідчать подані останнім до справи та проаналізовані судом довідка, в якій зазначено що на балансі ОСББ «Бочарова 53» відсутнє будь-яке майно, багатоповерхові будинки, внутрішньобудинкові системи (мережі), у тому числі газові, протокол Зборів співвласників багатоквартирного будинку, кошторис витрат ОСББ «Бочарова 53» на утримання будинку на 2019р., на думку суду, є недоведеним АТ «Одесагаз» визначення межі балансової належності, саме у вигляді викладеному в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін та в схемі газопроводів, наведеній в даному акті, оскільки межа балансової належності визначається за ознаками права власності на газові мережі, або окремі її елементи.

3. Із наданих відповідачем документів, протоколу загальних зборів та означення щодо відсутності прийнятих загальними зборами ОСББ рішень стосовно правовідносин по споживанню, постачанню природного газу в будинку та відсутності більш вірогідних доказів, що спростовують таке, у суду відсутні підстави вважати наявними у ОСББ «Бочарова 53» правомочності по підписанню спірного акту розмежування балансової належності.

4. Наразі відсутнє в матеріалах справи технічне обґрунтування позивачем складання схеми газопостачання в багатоповерховому будинку, що відображена в акті, з врахуванням того, що як вказувало ОСББ «Бочарова 53», даний будинок не є новоствореною будівлею та підключення його до газотранспортної системи відбувалось до внесення у 2015 р. змін у законодавство, яким регулюється постачання та розподіл природного газу.

5. Також, не надано АТ «Одесагаз» суду та не доведено укладення як з ОСББ «Бочарова 53», так і з власниками житлових та нежитлових приміщень у даному багатоповерховому будинку договорів розподілу природного газу, додатками до яких є акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності споживачів.

Висновки.

– Газ – це небезпека, це висока відповідальність. Газові мережі мають бути у належному технічному стані і не нести небезпеку для споживачів.

– Для забезпечення безперервності та безпеки газопостачання Оператор ГРМ здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках.

– Послуга з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж у багатокварних будинках є ринковою і може надаватись будь-якою організацією, що має дозвіл на її надання.

– Межа балансової належності визначається за ознаками права власності на газові мережі чи окремі її елементи. А межа експлуатаційної відповідальності встановлюється на межі балансової належності, але за домовленістю сторін може не збігатися з межею балансової належності.

– Оператор ГРМ зобов`язаний виконати заходи, передбачені пунктом 1 Глави 5 Розділу III "Порядку визначення межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності", які визначають необхідність встановлення меж балансової належності та експлуатаційної відповідальності між Оператором ГРМ та споживачем (суміжним суб`єктом ринку природного газу), що визначається в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, який, як зазначається в чинному законодавстві, є невід`ємною частиною договору розподілу природного газу.