Яким чином можна оформити винагороду голові правління?

Згідно типового статуту, що затверджено :"Голова правління Об’єднання, за власної згоди, може виконувати свої повноваження на громадських засадах, тобто без нарахування йому заробітної плати, без проведення нарахування податку на доходи фізичної особи та без проведення нарахування єдиного соціального внеску, інших обов’язковий платежів до бюджету."

Виникає питання чи можливо, щоб на загальних зборах прийняти рішення, що голова правління працює за винагороду (вказати суму винагороди), але при цьому оплату проводити не згідно штатного розкладу, а по цивільно-правовій угоді з ФОПом голови?

У предметі договору вказавши: виконання доручень правління з комплексного обслуговування будинку, а саме: організація робіт з ................, а також організація інших послуг та робіт за усним (письмовим) дорученням правління, які відображаються в акті робіт. Вартість договору та порядок оплати - згідно актів. Далі всі частини договору стандартні - права, обов'язки, термін і т.д.

<em>Відповіді поки відсутні</em>