Укладення договору з електропостачальної компанією

У Запоріжжі, деякі ОСББ, по 1,5-3 роки не можуть укласти договори про розподіл та постачання електричної енергії. З боку монополіста (ПАТ «Запоріжжяобленерго») висуваються різні вимоги в наданні додаткової інформації при укладанні договору або відверте ігнорування звернень ОСББ, які створилися і йдуть від керуючих компаній (далі КК).

Від ОСББ серед іншого вимагають документи, які не передбачені ПРЕЕ:

  • копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкти, а самеакт передачі технічної документації на житловийбудинок
  • договір про розірвання договору надання послуг з управління багатоквартирним будинком з попередній КК
  • акт контрольного огляду (збереження пломб вузла обліку та показань ) з моменту розірвання договору,
  • повідомлення про співвласників та субспоживачів, підключених до мереж житлових будинків,
  • обсяги очікуваного споживання електроенергії помісячно.

 

За участі громадської спілки «Об’єднання ЖБК, ОСББ «Вікторія», правління ОСББ «Воронезька 3» пройшли тернистий шлях укладення договору аби дізнатися проблему цьому питанні  «зсередини». Були проведені зустрічі «ОСББ та енергоринок» з представниками ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ЗМЕМ. (https://proosbb.info/node/662) та декілька зустрічей з керівництвом підрозділу ПАТ «Запоріжжяобленерго» на вул. Волгоградській, 25.

Що ми маємо на сьогодні?…

Згідно Пункту 2.1.8, «Правил роздрібного ринку електричної енергії», для укладення договору про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії заявник у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки споживач має надати оператору системи такі документи:

1) заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об’єкта та реквізитів заявника та наявності паспорта точки розподілу/передачі;

2) для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

3) копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення)

4) копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;

5) копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов’язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);

6) довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії окремо за кожною площадкою вимірювання споживача (крім побутових споживачів).

5 та 6 пункт нас не стосується, по 1, 2, 4 пунктах все зрозуміло, а по третьому -  згідно роз’яснення НКРЕКП документом, який підтверджує право власності/користування об’єктом є установчі документи ОСББ та/або рішення правління ОСББ про надання повноважень голові правління або іншій уповноваженій особі ОСББ (управителя багатоквартирного будинку) і договір ОСББ з цим управителем (за наявності).

Отже, для укладення договору про розподіл та постачання електричної енергії ОСББ має надати такі документи:

1) заяву щодо укладення договору про постачання електричної енергії із зазначенням місцезнаходження та банківських реквізитів ОСББ;

2) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

3) рішення установчих зборів про створення ОСББ;

4) статут ОСББ;

5) рішення правління ОСББ про надання повноважень голові правління або іншій уповноваженій особі ОСББ (управителя багатоквартирного будинку) і договір ОСББ з цим управителем (за наявності).

 

Ініціатором укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у разі змін споживача, форми власності чи власника електроустановки е споживач.

 

Вимоги щодо надання будь-яких додаткових документів, які не перераховані вище е безпідставними і не передбачені вимогами чинного законодавства. 

 

При зміні форми управління багатоквартирним житловим будинком договір з розподілу/постачання електричної енергії на технічні цілі багатоквартирного будинку укладається з новим споживачем на умовах договору про розподіл/постачання електричної енергії, укладеного з попереднім споживачем.

 

Голова правління ОСББ «Воронезька 3»     Линник К.І.