Протягом якого часу осбб може звернутися до співвласника-боржника з позовом про стягнення заборгованості зі сплати внесків?

Не секрет, що одним із поширених питань в діяльності ОСББ є питання, пов’язане зі сплатою внесків і платежів. 

З одного боку питання досить тривіальне і, на перший погляд, все зрозуміло, є борг - плати, інакше, суд. Однак, як показує досвід, є багато практичних нюансів, з якими стикається ОСББ як на етапі підготовки заяви до суду, так і на етапі судового розгляду.

У цьому блозі ми змоделюємо ситуацію, на прикладі якої розберемо, на що звернути увагу під час захисту прав ОСББ у спорах із боржниками зі сплати внесків. 

Як згадувалось на нашому сайті, деякі ОСББ в Україні не визначали порядку сплати внесків і платежів. Як наслідок, коли виникає необхідність стягнути заборгованість зі співвласника у судовому порядку, постає цілком практичне питання про наявність обов’язку сплати таких внесків, дату, з якої виникла заборгованість, і, відповідно, про правильний розрахунок інфляційних втрат, 3% річних та пені. 

Слід почати з того, що для того, щоб ОСББ мало можливість звернутись до суду із позовною заявою про стягнення заборгованості із співвласника-боржника за несвоєчасну сплату внесків, відносини сплати внесків в ОСББ, необхідно врегулювати, тобто, необхідно щоб в ОСББ був затверджений порядок, який регулює розмір внесків, періодичність сплати цих внесків та відповідальність за несплату та/або несвоєчасну їх сплату.

Дуже часто, крім стягнення самої заборгованості, стягується ще пеня за несвоєчасну сплату або несплату внесків, тому не менш важливим є також визначити в цьому документі відповідальність за несплату та несвоєчасну сплату внесків у вигляді нарахування на суму прострочених платежів пені в розмірі облікової ставки Національного банку України та/або в розмірі 0,01% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше суми прострочених платежів.

 

Тепер перейдімо безпосередньо до позовної давності та її особливостей.

Перш за все, необхідно звернути увагу на строк позовної давності та початок його перебігу.

Позовна давність - це строк, у межах якого ОСББ може звернутися до суду з вимогою про стягнення з боржника заборгованості зі сплати внесків (ст. 256 Цивільного кодексу України). 

Виникають декілька логічних запитань, який строк позовної давності та коли починається його перебіг.

Щодо строку, то законодавство визначає загальну та спеціальну позовну давність. Загальна позовна давність - позовна давність тривалістю у 3 роки (стаття 257 ЦК України), вона застосовується до стягнення заборгованості, тобто до загальної суми заборгованості зі сплати внесків, без неустойки. Спеціальна позовна давність - позовна давність тривалістю в 1 рік (стаття 258 ЦК України) вона застосовується до стягнення стягнення неустойки (штрафу, пені), яка нараховується на невиконане зобов'язання, не сплачені внески.

Наприклад. Статутом ОСББ передбачено сплату співвласниками пені за несвоєчасну сплату внесків. І загальними зборами затверджено документ (положення), який регулює порядок сплати внесків, яким визначено суму внеску, періодичність його сплати та відповідальність за несплату у вигляді 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Таким чином боржник зобов'язаний сплатити 9000 грн. (заборгованість зі сплати внесків) та 300 грн. (пеня). В цьому випадку ОСББ може звернутись до суду щодо стягнення 9000 грн. протягом 3 років, а щодо стягнення 300 грн. протягом одного року.

Щодо початку перебігу строку позовної давності. Перебіг позовної давності починається від дня, коли ОСББ довідалося або могло довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (частина 1 статті 261 ЦК України).

Наприклад. В документі, який регулює сплату внесків ОСББ визначено, що “Внески сплачуються щомісячно, не пізніше “20” числа місяця, наступного за розрахунковим, шляхом внесення суми на рахунок Об’єднання в банківській установі”. Це означає, що у випадку, якщо співвласник не сплатив внесок в строки визначені в цим порядком, то з наступного дня, а саме із 21 числа місяця права ОСББ порушуються і в нього виникає право звернутись до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості та починається перебіг позовної давності.

Слід пам’ятати, що при визначенні початку перебігу виникнення права на позов важливими є як об'єктивні (сам факт порушення права), так і суб`єктивні (особа дізналася або повинна була дізнатися про це порушення) фактори. При цьому, правило ч. 1 ст. 261 ЦК України містить презумпцію обізнаності особи про стан своїх суб'єктивних прав, відтак обов`язок доведення строку, з якого особі стало (могло стати) відомо про порушення права, покладається на позивача. 

Аналогічні правові позиції Верховного Суду України викладені у справах №6-2469цс16 від 16.11.2016 року; №6-832цс15 від 28.09.2016 року; №6-2165цс15 від 14.09.2016 року; №6-152цс14 від 29.10.2014 року; №6-1503цс16 від 21.12.2016 року; №6-3029цс16 від 8.06.2016 року.

Іншими словами, ОСББ, як позивач, має довести, з якого моменту йому стало відомо (могло стати) про несплату боржником внесків і, як наслідок, утворенням заборгованості, чому нарахування заборгованості починається із відповідного моменту і які докази підтверджують, що саме з цього моменту порушуються права ОСББ.

Наприклад. В документі, який регулює сплату внесків ОСББ визначено, що “Внески сплачуються щомісячно, не пізніше “20” числа місяця, наступного за розрахунковим, шляхом внесення суми на рахунок Об’єднання в банківській установі”. Це означає, що у випадку, якщо співвласник не сплатив внесок в строки визначені в цим порядком, то з наступного дня, а саме із 21 числа місяця права ОСББ порушуються і в нього виникає право звернутись до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості, а одними із доказів, які вказуватимуть на момент виникнення заборгованості і, як наслідок, права на звернення до суду та початку перебігу позовної давності можуть стати виписка з банку, виписка з особового рахунку боржника.

Слід звернути увагу, що частина 1 статті 264 ЦК України описує два варіанти початку перебігу, а саме “від дня, коли особа довідалася” та “від дня, коли особа могла довідатися”.

Якщо з першим варіантом ми розібрались, то перейдімо до другого, а саме “від дня, коли особа могла довідатися”.

Під можливістю довідатися про порушення права або про особу, яка його порушила, в цьому випадку слід розуміти передбачувану неминучість інформування особи про такі обставини, або існування в особи певних зобов’язань, як міри належної поведінки, в результаті виконання яких вона мала б змогу дізнатися про відповідні протиправні дії та того, хто їх вчинив.

Наприклад. В документі, який регулює сплату внесків ОСББ визначено, що “Внески сплачуються щомісячно, не пізніше “20” числа місяця, наступного за розрахунковим, шляхом внесення суми на рахунок Об’єднання в банківській установі”. Це означає, що у випадку, якщо співвласник не сплатив внесок в строки визначені в цим порядком, то з наступного дня, а саме із 21 числа місяця права ОСББ порушуються і в нього виникає право звернутись до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості.

Документ, який регулює сплату внесків ОСББ затверджено на загальних зборах. Одним із повноважень голови Правління є забезпечення виконання рішень загальних зборів та рішень правління.

Тобто, в цьому випадку, а саме із 21 числа, голова правління повинен перевірити чи виконано рішення загальних зборів всіма співвласниками, це означає, міру належної поведінки, в результаті виконання якої ОСББ має змогу дізнатися про порушення свого права у вигляді несплати одним із співвласників внесків.

В контексті розмови про позовну давність слід згадати не тільки про строк позовної давності та початок її перебігу, але й про переривання перебігу позовної давності, оскільки ця можливість (переривання перебігу позовної давності) може бути в нагоді ОСББ.

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дій, що свідчать про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку (частина 1 статті 264 ЦК України).

Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (частина 2 статті 264 ЦК України).

Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується (частина 3 статті 264 ЦК України).

Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення боржником певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг цього строку припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).

Рекомендації для ОСББ щодо переривання перебігу позовної давності.

1.1. Вчинення дій, які свідчать про визнання співвласником боргу зі сплати внесків, це можуть бути: 

- підписання акту звірки між ОСББ та боржником, в якому чітко вказати особу боржника, суму боргу, період боргу та визнання цієї суми боржником;

- укладення між ОСББ та боржником договору про реструктуризацію боргу (в умовах договору повинно бути формулювання про визнання боргу співвласником);

- погашення боржником частини суми заборгованості;

- будь-які інші дії, які свідчитимуть про визнання боржником боргу зі сплати внесків (написання пояснень, заяв і т.д.).

1.2. Пред’явлення позовної заяви до боржника.

 

Розібравшись із питанням позовної давності, слід перейти до питання про пред'явлення позову.

Згідно частини 3 статті 17 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (далі - Закон) систему судоустрою складають, в тому числі, місцеві суди.

Частина 1 статті 21 Закону визначає, що місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах).

Згідно частини 2 статті 22 Закону місцеві загальні суди розглядають, серед іншого, цивільні справи у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.

Частина 1 статті 23 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються місцевими загальними судами як судами першої інстанції.

Відповідно до частини 1 статті 27 ЦПК України, позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом (якщо боржником є фізична особа).

Як вказано в частині першій статті 184 ЦПК України, позов пред’являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судді.

Якщо боржником є фізична особа-підприємець або юридична особа, то відповідно до частини 1 статті 27 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) позов пред’являється до господарського суду за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача.

Таким чином, позовна заява про стягнення заборгованості зі сплати внесків пред'являється до місцевого загального суду (у випадку стягнення заборгованості із співвласника-боржника фізичної особи) або до місцевого господарського суду (у випадку стягнення заборгованості із співвласника-боржника юридичної особи або фізичної особи-підприємця) за зареєстрованим місцем проживання/знаходження боржника.

Важливо пам'ятати про судовий збір за пред'явлення такого позову. Відповідно до частини 2 статті 4 Закону України “Про судовий збір”, за подання до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана юридичною особою, справляється судовий збір в розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2021 року складає - 2270 гривню.

Наприклад. Сума заборгованості яку стягує ОСББ з боржника є 9000 грн., це і буде ціною позову. Від цієї суми слід розраховувати 1,5 відсотка, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто судовий збір за подання позовної заяви про стягнення заборгованості розміром 9000 грн. буде становити 2270.00 грн.

 

                                                                                       Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

 

Позивач: Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Шевченка 201 Б”

Ідентифікаційний код юридичної особи: 1234567

Місцезнаходження юридичної особи: вул. Шевченка, 201, корп. Б, м. Івано-Франківськ, 76018

Засоби зв’язку: тел. +380 (00) 97 - 97 - 977

 

Відповідач: Федір Степан Іванович

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1234567890

вул. Шевченка, 201, корп. Б, кв. 18, м. Івано-Франківськ, 76018

Засоби зв’язку: тел. +380 (01) 96 - 96 - 966

Ціна позову: 8 274 грн.

 

 

Позовна заява

про стягнення заборгованості

 

  1. Щодо обставин справи.

01.12.2017 співвласниками будинку за адресою вул. Шевченка, 201, корп. Б, м. Івано-Франківськ, 76018 створено Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Шевченка 201 Б» (далі - ОСББ), а 02.12.2017 проведено державну реєстрацію об`єднання.

Відповідач є власником квартири № 18 за адресою  вул. Шевченка, 201, корп. Б, м. Івано-Франківськ, 76018, загальною площею 78,80 м2.

Отже відповідач є співвласником житлового будинку за вказаною адресою та входить до складу ОСББ.

10.12.2017 року проведено загальні збори ОСББ, на яких встановлено обов`язковий по сплаті внесок на експлуатацію будинку у розмірі 3.50 грн. за 1 м2 загальної площі квартири/приміщення, що затверджено протоколом загальних зборів ОСББ від 10.12.2017 №1.

Відповідачу присвоєно особовий рахунок № 010101

Відповідач з 01 грудня 2018 року року не виконує передбачений статутом об'єднання обов`язок по сплаті внеску на експлуатацію будинку, у зв’язку з чим станом на 31.05.2021 року утворилась заборгованість у розмірі 8 274 грн.

  1. Щодо нормативно-правового обґрунтування стягнення заборгованості.

Частиною 1 статті 385 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку для забезпечення експлуатації такого будинку (будинків), користування квартирами та нежитловими приміщеннями та управління, утримання і використання спільного майна багатоквартирного будинку (будинків) можуть створювати об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків).

Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов`язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначені Законом України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі - Закон) .

Відповідно до статті 1 Закону об`єднання співвласників багатоквартирного будинку - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами. 

Згідно з частиною 4 статті 4 Закону основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов`язань, пов'язаних з діяльністю об`єднання.

Згідно статуту ОСББ, об`єднання створено власниками квартир для забезпечення і захисту прав співвласників, дотримання ними своїх обов`язків, належного утримання та використання спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.

У статті 15 Закону передбачено, що співвласник у багатоквартирному будинку, зобов`язаний, зокрема, виконувати обов`язки, передбачені статутом об`єднання; виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень; своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі.

Відповідно до статті 17 Закону ОСББ вправі вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом об'єднання платежів, зборів і внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного і ремонтних фондів.

Відповідно до статуту ОСББ співвласник зобов'язаний, серед іншого, виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень; своєчасно та в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі.

Відповідно до вимог частини 3 статті 23 Закону внески на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що перебуває у спільній власності, визначаються статутом об`єднання та/або рішенням загальних зборів.

Як вказувалось вище, 10.12.2017 року було проведено загальні збори ОСББ, на яких встановлено обов`язковий по сплаті внесок на експлуатацію будинку у розмірі 3.50 грн. за 1 м2 загальної площі квартири/приміщення. 

Відповідно до ч.1 ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно із ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно довідки про заборгованості  по особовому рахунку № 010101 від 31.05.2021 за адресою  вул. Шевченка, 201, корп. Б, м. Івано-Франківськ, 76018 у Федіра Степана Івановича станом на 31.05.2021 наявна заборгованість в розмірі 8 274 грн. (вісім тисяч двісті сімдесят чотири).

Відповідно до пункту 10 частини 3 статті 175 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

У зв'язку з вищевикладеним та керуючись ст. 175-177 ЦПК України, 

ПРОШУ:

  1. Стягнути з Федіра Степана Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1234567890; вул. Шевченка, 201, корп. Б, кв. 18, м. Івано-Франківськ, 76018) на користь Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку “Шевченка 201 Б” (ідентифікаційний код юридичної особи: 1234567; вул. Шевченка, 201, корп. Б, м. Івано-Франківськ, 76018) заборгованість по внесках співвласників в загальній сумі 8 274 грн. (вісім тисяч двісті сімдесят чотири) грн.

Додатки: 

  1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію ОСББ “Шевченка 201 Б”.

  2. Документ, що підтверджує власність відповідача на квартиру.

  3. Копія протоколу загальних зборів ОСББ від 10.12.2017 №1 (оригінал міститься в позивача).

  4. Копія статут ОСББ “Шевченка 201 Б” (оригінал міститься в позивача).

  5. Довідка про заборгованості  по особовому рахунку № 010101 від 31.05.2021.

  6. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.

  7. Документ, що підтверджує сплату судового збору.

 

                    31.05.2021                                                       ____________________ 

                   (дата)                                                                         (підпис)                                                (прізвище та ініціали)

 

Приклад розрахунку заборгованості.

Приклад довідки про заборгованість.