«ГАЗОВІ БАТАЛІЇ». ДЕ Ж ТА МЕЖА РОЗМЕЖУВАННЯ !!!

З 01.05.2021р. вступив в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги» надалі (Закон «Про ЖКП»).

На жаль, сподівання громадян України - співвласників багато квартирних будинків, що його новації припинять свавілля монополістів так і не виправдались.
На черзі черговий віток «Газових баталій» Облгазів - «Операторів газорозподільної системи» (надалі Оператор ГРМ) проти ОСББ. Активізація йде майже по усій країні Львів, Вінниця, Новомосковськ, Бердянськ, Дніпро, Запоріжжя, Київ тощо…

Оператори ГРМ (Облгази) виконувати вимоги вже прийнятого Закону України «Про ЖКП» зовсім не поспішають та продовжують ганебну практику безпідставного відключення в багатоквартирних будинках ОСББ природного газу.

На сьогодні під різним приводом, як правило «виток газу», Оператор ГРМ проводить відключення цілих багатоквартирних будинків (та/або стояків багатоквартирних будинків).

Усі ці дії оператора ГРМ на превеликий жаль направлені не на безпеку газопостачання, а на утримання свого монопольного становища та отримання надприбутків.
Основні цілі Оператора ГРМ при відключенні від газопостачання багатоквартирних будинків :
- нав’язування укладення акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін на газові системи які не відносяться до внутрішньобудинкових газових систем;
- укладення договору про технічне обслуговування газових систем, вже на підставі укладеного з ОСББ акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін на газові системи, які не відносяться до внутрішньобудинкових газових систем;
Основні причини таких дій Оператора ГРМ:
- можливість Оператора ГРМ, «нав’язати» акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, газові системи (під виглядом «згоди сторін»), які ні яким чином не відносяться до внутрішньобудинкових газових систем багатоквартирного будинку (це і газова розподільна система вздовж будинку, і підземні газопроводи, і наземні газопроводи тощо);
- можливість Оператора ГРМ, шляхом «шантажу» майбутнього відключення газопостачання природного газу або відключення яке вже сталося, нав’язати договір з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових систем, який виписаний так, що розірвати його буде для ОСББ дуже проблематично та практично неможливо.
- можливість отримання «Швидкого» підпису договору та акту розмежування про технічне обслуговування газових систем головою правління в порушення вимог Закону «Про ОСББ», Закону «Про ЖКП», який під загрозою відключення газопостачання у будинку або під «обіцянку його швидкого відновлення» вимушено, під тиском монополіста приймає одноособове самоуправне рішення про укладання і підписання договору;
- можливість перекласти всю відповідальність за технічне обслуговування та безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку на голову правління та правління ОСББ.
Чи є дії монополіста Оператора ГРМ такими, що відповідають законодавству України в рамках прийнятого Закону України «Про ЖКП» № 1060-IX від 03.12.2020 – однозначно ні.
Чи є дії голів правління, правління Об’єднання при прийнятті одноособових рішень такими, що відповідають вимогам Закону України «Про ОСББ» - однозначно ні.
Для того що б більш ретельно підійти до питання розмежування та укладання договору пригадаємо, а що нам говорять визначення термінів в законодавчих актах України :
I. Закон України «Про ринок природного газу, визначає хто ж саме є суб’єктами ринку природного газу :
- суб’єкт ринку природного газу - оператор газотранспортної системи, оператор газорозподільної системи, оператор газосховища, оператор установки LNG, замовник, оптовий продавець, оптовий покупець, постачальник, споживач (п. 39, ст. 1, р. І, Закону України «Про ринок природного газу»);
- оператор газорозподільної системи - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників)(п. 17, ст. 1, р. І, закону України «Про ринок природного газу»);
- постачання природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів (п. 28, ст. 1, р. І, закону України «Про ринок природного газу»);
- споживач - фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб, а не для перепродажу, або використання в якості сировини (п. 37, ст. 1, р. І, закону України «Про ринок природного газу»).
II. Кодекс газорозподільних систем (Постанова №2494 від 30.09.2015р. НКРЕКП «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем) надалі Кодекс ГРМ)).
• Оператор газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) – суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною системою, яка знаходиться у його власності або користуванні відповідно до законодавства, та здійснює щодо неї функції оперативне - технологічного управління;
• межа балансової належності – точка розмежування газових мереж між суміжними власниками газових мереж за ознаками права власності чи користування, на якій відбувається приймання-передача природного газу;
• межа експлуатаційної відповідальності сторін – точка розмежування газових мереж за ознакою договірних зобов’язань з експлуатації окремих ділянок або елементів, яка встановлюється на межі балансової належності або за згодою сторін в іншій точці газових мереж.
Розглянувши терміни, бачимо :
1. Надання житлово-комунальних послуг відбувається виключно на договірних засадах (ч. 1, ст. 12, р. IV Закону України «Про Житлово-комунальні послуги»).
2.ОСББ не зобов’язано укладати акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності за «згодою сторін» сторін :
• по перше, межа балансової належності визначається за правом власності - в ОСББ не має об’єкту права власності ;
• по друге, межа експлуатаційної відповідальності сторін, встановлюється на межі балансової належності (якої в ОСББ не має);
• по третє, межа розмежування внутрішньобудинкових газових систем визначена Законом України «Про ЖКП», а саме:
- внутрішньобудинкові системи газопостачання – розташовані від запірного пристрою на вводі в будинок до запірних пристроїв включно перед місцями підключення газових приладів, газоспоживального обладнання, теплових агрегатів тощо.
• Договірні відносини при укладанні договору визначаються тільки на умові вільного волевиявлення з урахуванням вимог Господарчого та Цивільного Кодексів України.
3.ОСББ не є суб’єктом ринку природного газу в розумінні законодавства України:
• по перше, ОСББ у своєї більшості (виключення ОСББ з даховими котельнями) не є колективним споживачем природного газу;
• по друге, ОСББ не мають договору приєднання з постачання та розподілу природного газу тому, що не мають приладів, газоспоживального обладнання тощо;
• по третє, ОСББ не має права власності на багатоквартирний будинок, відповідно не є власником багатоквартирного житлового будинку, управителем багатоквартирного будинку і не має ніякого відношення до «балансоутримувача»;
• в четверте, «Балансоутримувач» - термін який відсутній в законодавстві України.
Розглянемо особливості укладання, зміни та припинення договорів про надання комунальної послуги з постачання та розподілу природного газу у багатоквартирному будинку
Особливості взаємовідносин укладання, зміни та припинення договорів комунальної послуги з постачання та розподілу природного газу у багатоквартирному будинку встановлені ч. 2, ст. 14 Закону України «Про ЖКП» :
- комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу надаються споживачам природного газу виключно на підставі індивідуальних договорів;
- індивідуальний договір про надання послуг з постачання та розподілу природного газу, укладається між співвласником багатоквартирного будинку (на підставі права власності) та виконавцем комунальної послуги з постачання та розподілу природного газу.
Комерційний облік - прилад обліку природного газу розташований у кожній квартирі (при відсутності прибору комерційного обліку відповідно до встановлених законодавчими актами норм споживання).
Як бачимо, договірні відносини при індивідуальних договорах комунальної послуги з постачання та розподілу природного газу між ОСББ та Оператором ГРМ – відсутні (виключення ОСББ з даховими котельнями).
Але, в ОСББ є газові внутрішньобудинкові системи, які належать до спільного сумісного майна Об’єднання.
Як і інше своє спільне майно, Об’єднання повинно його утримувати (ст. 22 Закону «Про ОСББ»).
Тепер розглянемо особливості укладання договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем багатоквартирного будинку.
Для забезпечення безпеки газопостачання ОСББ, утримання внутрішньобудинкових газових систем будинку в належному справному стані, ОСББ повинно проводити технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.
Саме ось тут і можуть виникати договірні відносини між ОСББ та Оператором ГРМ або з іншим суб’єктом господарювання відповідно до вимог Закону України «Про ЖКП». При цьому не будь-яких газових систем, а тільки внутрішньобудинкових систем газопостачання.
Але за яких умов, це відбувається :
- по перше, співвласники Об’єднання мають прийняти рішення про обрання суб’єкта господарювання, який буде проводити технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем багатоквартирного будинку ;
- по друге, за потребою прийняти рішення з питання проведення поточного або капітального ремонту внутрішньобудинкових газових систем ;
- по третє, у разі якщо співвласники не прийняли рішення з питання вибору суб’єкта господарювання з обслуговування внутрішньобудинкових газових систем, не звернулись до Оператора ГРМ з заявою про укладення договору на ТО внутрішньобудинкових систем, не направили Оператору ГРМ повідомлення про укладення такого договору з іншим суб’єктом господарювання, який має право на проведення таких робіт вважається, що співвласники багатоквартирного будинку приєдналися до договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільної системи, на території ліцензійної діяльності якого розташований відповідний будинок.
Розглянемо принципові питання на які необхідно звернути увагу при укладенні договору з обслуговування внутрішньобудинкових газових систем
Договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем має бути укладений або з оператором ГРМ або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.
При цьому обслуговування внутрішньобудинкових газових систем у багатоквартирному будинку має проводитись обов’язково.
При обранні співвласниками Об’єднання Оператора ГРМ, суб’єктом господарювання, з яким буде укладений договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем, такий договір укладається за формою типового договору, затвердженого НКРЕКП (на день написання статті такий договір відсутній). Оператор ГРМ не має права вимагати укладання договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку на інших умовах, що не відповідають умовам типового договору, затвердженого НКРЕКП.
При обранні співвласниками Об’єднання іншого суб’єкта господарювання з яким буде укладеним договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем, сторони визначають істотні умови договору на підставі вільного волевиявлення з урахуванням вимог Господарського та Цивільного кодексів України.
Висновок : співвласники ОСББ, саме для забезпечення безпеки газопостачання в Об’єднанні, мають визначити суб’єкта господарювання з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ОСББ яким може бути:
або Оператор ГРМ,
• або будь-який інший суб’єкта господарювання, який має право на виконання таких робіт.

Підсумки :

1.Житлово-комунальна послуга з постачання та розподілу природного газу - тільки індивідуальні договори на підставі права власності (квартири).
2.Для забезпечення безпеки газопостачання в Об’єднанні, співвласники мають визначити суб’єкта господарювання з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ОСББ: або Оператора ГРМ, або будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який має право на виконання таких робіт.
3.Для укладення договору з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових систем, у разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку рішення про виконавця послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових систем (Оператор ГРМ або будь-який інший суб’єкт господарювання), розмежування експлуатаційної відповідальності сторін визначається відповідно до ч. 3, ст. 1, р. І Закону України «Про ЖКП» і не потребує підписання додатково акту розмежування будь-якої відповідальності сторін.
4. Укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання проводиться відповідно ст. 19 закону України «Про ЖКП» :
- Оператор ГРМ – Типовий договір, який затверджується НКРЕКП (на час написання статті відсутній), при цьому Оператор ГРМ не має права вимагати укладання договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку на інших умовах, що не відповідають умовам Типового договору;
- інший суб’єкт господарювання – Договір, умови якого визначаються на умові вільного волевиявлення з урахуванням вимог Господарчого та Цивільного Кодексів України.
5.Голова правління ОСББ, не має права брати на себе відповідальність за технічне обслуговування та безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.
Відповідно до ч. 3., ст. 19 Закону «Про ЖКП», у разі укладення договору з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових систем, за технічне обслуговування та безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку несе відповідальність оператор газорозподільної системи або інший суб’єкт господарювання, з яким укладено договір.
6. Голова правління ОСББ, правління ОСББ не мають підстав одноособово приймати рішення про підписання акту розмежування на газові системи та договору з технічного обслуговування газових систем (у тому числі які не належать до внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку) за «пропозицією Оператора ГРМ», не зважаючи на «шантаж» Оператора ГРМ «відключити газопостачання при не підписанні акту розмежування та договору та/або після підписання Акту та договору увімкнути газопостачання», бо це не відноситься до їх повноважень відповідно до Закону України «Про ОСББ».
7.Рішення про обрання суб’єкта господарювання з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж приймають тільки співвласники ОСББ на загальних зборах.
8.Проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових систем повинно відбуватись відповідно до Наказу №342 від 27.05.2020 Міністерства енергетики та захисту довкілля України «Про затвердження Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках». Роботи які не входять до Переліку не повинні бути предметом договірних відносин при укладеному договору з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових систем багатоквартирного будинку, які належать до спільного сумісного майна ОСББ.
Допомогою для більше детального розгляду питання, в пригоді стануть :
1.Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text
2.Наказ №342 від 27.05.2020 Міністерства енергетики та захисту довкілля України «Про затвердження Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках».
https://drive.google.com/file/d/18JVjy6g8IkyNGuxpCHjuqZfuSebz8r0p/view
3. Презентація «Закон України «Про житлово-комунальні послуги» Взаємодія з виконавцями ЖКП»
https://drive.google.com/drive/folders/16or39ldk_iVrGyGY8jr0MJAauV_3-l58
4. Статті :
ДЕ Ж ЦЯ МЕЖА https://proosbb.info/node/679
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДОГОВОРУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ СКЛАДОВИХ ГС ТА АКТУ РОЗМЕЖУВАННЯ https://proosbb.info/node/415
КАРАУЛ! ВІДКЛЮЧЕНО ГАЗОПОСТАЧАННЯ! HTTPS://PROOSBB.INFO/NODE/338