ОСББ&ОСР

З 01 січня 2019 року запрацював ринок електричної енергії і вступили в дію Закон України «Про ринок електричної енергії», Правила роздрібного ринку електричної енергії, Кодекс систем розподілу, Кодекс систем передачі, Кодекс комерційного обліку та Типові договори.

А в країні зберігається напружена ситуація у взаємовідносинах між операторами системи розподілу (далі – ОСР) та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (далі  - ОСББ).

ОСР продовжують практику порушення чинного законодавства у взаємовідносинах з ОСББ, які створені у відповідності до спеціального закону «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Покажемо це на прикладі оператора системи розподілу - ПАТ «Запоріжжяобленерго»:

          1. Для укладення Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у зв’язку зі зміною форми управління (створення ОСББ, в розумінні ПАТ «Запоріжжяобленерго», є зміною власника)  ОСР, в особі ПАТ «Запоріжжяобленерго», вимагає від ОСББ надати не передбачені п. 2.1.8 глави 2.1 розділу ПРРЕЕ документи:

- копію документа, яким зазначено право власності чи користування на об’єкт, а саме акт передачі технічної документації на житловий будинок;

- копію акта погодження показів приладів обліку, підписаний управляючою компанією, яка управляла будинком на момент створення ОСББ, та ОСББ;

- обсяги очікуваного споживання електроенергії щомісячно.

         2. Вносить зміни в додаток 3 до ПРРЕЕ «Типовий договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії», умови якого розроблені у відповідності до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правила роздрібного ринку електричної енергії   та є однаковими для ВСІХ споживачів.

          3. У додатку 4 до Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії ПАТ «Запоріжжяобленерго» передбачає оплату спожитої електричної енергії лише у формі попередньої оплати.

           4. Вимагає від ОСББ, як суб’єкта господарювання, встановлення розрахункового приладу обліку у відповідності до вимог п. 5.9.4 розділу 5.9  гл. V Кодексу комерційного обліку для забезпечення складення балансу електричної енергії.

            5. Вимагає виконати додаткові умови по встановленню додаткових захисних пристроїв в електросхемі будинку, встановити за рахунок ОСББ прямоточні розрахункові вузли обліку з оплатою послуг з розпломбування та опломбування за рахунок ОСББ (до речі, прилади обліку, які встановлені в щитових є власністю ПАТ «Запоріжжяобленерго»).

            6. Вимагає перенесення вузлів обліку на межу балансової належності, з посиланням на неіснуючі пункти правил.

           Оператори системи розподілу (і не тільки в Запоріжжі) не розуміють мети створення ОСББ та його статус.

Матчастина з предмету «ОСББ»:

 1ОСББ створюється власниками квартир та нежитлових приміщень або шляхом реорганізації житлово-будівельного кооперативу відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».               

  2. ОСББ діє відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», чинного законодавства України та Статуту.

   3. ОСББ створюються як непідприємницьке товариство для здійснення функцій, визначених законом.

    4. ОСББ є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками.

     5. Питання самостійного забезпечення ОСББ експлуатації та утримання багатоквартирного будинку та користування спільним майном у такому будинку регулюються Господарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності не господарюючих суб’єктів.

      6. Самостійне забезпечення ОСББ утримання і експлуатації багатоквартирного будинку, користування  спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо співвласниками (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання за рішенням загальних зборів.

      7. ОСББ є юридичною особою зі своїм спеціальним законом, яка не є суб'єктом господарювання і не має на праві власності майна.

      8. Власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку.

      9. Спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди,  які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія.

       10. Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників.

       11. Віднесення ОСББ до непобутового чи малого непобутового споживача не відповідає меті створення об'єднання та його статусу. Спільним майном користуються саме СПІВВЛАСНИКИ багатоквартирного будинку для задоволення своїх потреб. Як приклад: користування освітленням у під'їзді, ліфтом, холодною водою на 13-ому поверсі ( в таких будинках встановлено обладнання для підкачки) і т.д.

        З огляду на вищевикладене громадська спілка «Об’єднання житлово-будівельних кооперативів, співвласників банатоквартирних будинків «Вікторія» звернулася до Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) п. Валерія Тарасюка за роз’яснення щодо вимог укладання договору при зміні форми управління – створення ОСББ,  а також попросила перевірити викладені в зверненні факти та вжити до ПАТ "Запоріжжяобленерго" відповідних заходів за недотримання законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії.

          Відповідь НКРЕКП за посиланням – https://drive.google.com/file/d/12fqe4Jf_ynGvoVBnMFzedg1uCCUrLIiD/view?u...

           Хочу нагадати, що  11 грудня 2020  в рамках проекту «Практична школа ОСББ» пройшов круглий стіл «ОСББ та енергоринок», на якому піднімалися питання, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між ОСР та ОСББ, укладання Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії на місця загального користування, зміни енергопостачальника та право ОСББ на отримання універсальної послуги з 01.01.2021. Посилання на звіт про захід - https://proosbb.info/node/662

До цього часу ПАТ «Запоріжжяобленерго» не надало мотивованих відповідей на запитання учасників заходу.

ВИСНОВКИ!!!

 1. Чинним законодавством не передбачено здійснення оформлення співвласниками правовстановлюючого документу на багатоквартирний будинок та/або спільне майно багатоквартирного будинку.
 2. З моменту державної реєстрації ОСББ вчиняе дії з реалізадії права власності на багатоквартирний будинок, обирає форму управління багатоквартирним будинком (статгя 9 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку») та модель організації договірних відносин (статгя 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
 3. Умови Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії розроблені відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та ПРРЕЕ (додаток 3 до ПРРЕЕ) є однаковими для всіх споживачів.
 4. Ініціатором укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у разі зміни споживача, форми управління чи власника електроустановки є споживач.
 5. Якщо за об'єктом оформлено паспорт точки (паспорти точок) розподілу, оператор системи розподілу не має права відмовити споживачу у приєднанні до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.
 6. Перелік документів необхідний для укладення Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії заявник у разі зміни споживача, форми управління чи власника електроустановки визначений пунктом 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ.
 7. Для укладення договорів про розподіл та постачання електричної енергії з ОСББ для електрозабезпечення технічних цілей та місць загального користування цього багатоквартирного будинку документом, який підтверджує право власності/користування об'ектом є установчі документи ОСББ та/або рішення правління ОСББ про надання повноважень голові правління ОСББ або інший уповноваженій особі ОСББ (управителя багатоквартирного будинку) і договір ОСББ з цим управителем (за наявності).
 8. Вимоги щодо надання будь-яких додаткових документів, які не перераховані в п. 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ  є  безпідставними і не передбачені вимогами чинного законодавства.
 9. При укладанні господарських договорів сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови.
 10.  При укладанні Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії конкретизація або визначення додаткових умов здійснюється за згодою сторін.
 11.  Побутові споживачі та суб’єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії.
 12.  Попередня оплата електричної енергії може бути застосована лише за взаємною згодою сторін.

І на останок…

     Нагадуємо НКРЕКП та ОСР:

 1. Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання (ЗУ «Про ОСББ»).
 2. Газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень здійснюється на підставі договорів між їх власниками і газо- та електропостачальними організаціями відповідно до вимог законодавства (ЗУ «Про ОСББ»).
 3. Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів (ЗУ «Про ЖКП»).
 4. Віднесення ОСББ до непобутового чи малого непобутового споживача не відповідає а ні меті створення об'єднання, а ні статусу. Спільним майном користуються саме СПІВВЛАСНИКИ для задоволення своїх потреб.

ВИМАГАЄМО від НКРЕКП:

Невідкладно:

 1. Внести зміни до діючих законодавчих актів, що регулюють взаємовідносини між операторами системи розподілу та споживачами, у відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та спеціального Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».
 2. Перевірити на відповідність чинному законодавству дії Операторів системи розподілу по відношенню до Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків країни та вжити до них відповідних заходів за недотримання законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії.

ПАМ’ЯТАЙМО, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством!