Позовна вимога про скасування державної реєстрації ОСББ є підставою для закриття провадження у справі

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 29 червня 2021 року: 

  • Скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) за рішенням суду не є тотожною самій ліквідації юридичної особи, яка відбувається в порядку, передбаченому пунктом 2 частини першої статті 110 ЦК України, і не призводить до припинення ОСББ з огляду на вимоги статті 25 Закону № 755-IV, якою визначається порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій.”
  • “Отже, позовна вимога щодо скасування державної реєстрації створеної юридичної особи (ОСББ), яка створена у відповідному порядку на захист інтересів співвласників будинку, існує та здійснює свою діяльність тривалий час, за період свого існування набувши відповідних прав і обов`язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів співвласника ОСББ, який звертається з таким позовом. Швидше за все такий позов буде свідчити про втручання суду в діяльність ОСББ та порушення інтересів інших його співвласників, що є недопустимим.”
  • “За змістом позовних вимог, між позивачем та іншими співвласниками, які прийняли рішення створити юридичну особу - відповідача, виник правовий конфлікт щодо реалізації позивачем права на управління спільним майном співвласників, який позивач прагне розв`язати всупереч законодавчо встановленій процедурі
  • “Ураховуючи викладене, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) є підставою для закриття провадження у справі за такими вимогами за відсутності юридичного спору.”

 

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

29 червня 2021 року

м. Київ

Справа № 916/964/19

Провадження № 12-6гс21

Велика Палата Верховного Суду у складі:

головуючого судді Князєва В. С.,

судді-доповідача Рогач Л. І.,

суддів Британчука В. В., Власова Ю. Л., Григор`євої І. В., Гудими Д. А., Данішевської В. І., Єленіної Ж. М., Катеринчук Л. Й., Крет  Г. Р., Лобойка Л. М., Пількова К. М., Прокопенка О. Б., Пророка В. В., Сімоненко В. М., Ткача І. В., Штелик С. П.,

за участю секретаря судового засідання Салівонського С. П., представників та учасників справи:

позивача - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Успенська 17» - Швець К. О.

розглянула в судовому засіданні касаційні скарги ОСОБА_4 та ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Одеської області від 14 листопада 2019 року та постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 12 жовтня 2020 року у справі № 916/964/19 за позовом ОСОБА_1 до Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Успенська 17» (далі - ОСББ «Успенська 17», ОСББ), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - юридичний департамент Одеської міської ради (далі - Департамент), треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_4 , про визнання недійсним та скасування рішення зборів, скасування державної реєстрації (реєстраційного запису) відповідача та

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1.Короткий зміст позовних вимог

1.1.2 квітня 2019 року ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом про визнання недійсним та скасування рішення зборів співвласників будинку за місцезнаходженням: АДРЕСА_1 , оформлене протоколом від 9 квітня 2016 року (дата складання протоколу - 10 квітня 2016 року), з усіх питань. Також просив скасувати державну реєстрацію (реєстраційний запис № 15561020000057918) ОСББ «Успенська 17».

1.2. На обґрунтування позовних вимог ОСОБА_1 вказав, що установчі збори ОСББ «Успенська 17» відбулися в порушення статті 6 Закону України від 29 листопада 2001 року № 2866-III «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі - Закон № 2866-III), оскільки засідання ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів ОСББ не проводилось та не приймалось жодних рішень з розроблення плану роботи ініціативної групи щодо проведення роботи зі з`ясування складу співвласників багатоквартирного будинку, проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи серед співвласників щодо мети та доцільності створення ОСББ і порядку його створення, підготовки установчих зборів ОСББ. Позивач указав, що ініціативна група не дотримала строків письмового повідомлення співвласників про скликання та проведення загальних зборів, про внесення змін до статуту об`єднання, що призвело до порушення права позивача на надання пропозицій до порядку денного зборів, а також обмежило строк для вивчення питань порядку денного, змін до статуту. На думку позивача, порядок голосування на зборах та прийняття рішень є відмінними від встановлених законом, істотно порушують права позивача на розпорядження належним йому майном та на участь в його експлуатації. Крім того, рішення зборів співвласників про створення ОСББ приймалися особами, які не є співвласниками багатоквартирного будинку, а статут ОСББ є незаконним, так як підписаний неуповноваженою особою ОСОБА_5 . Також позивач зазначив, що вирішення таких питань, як обрання голови правління, правління та ревізійної комісії не належить до повноважень установчих зборів, а є виключною компетенцією загальних зборів об`єднання. На думку позивача, наслідком визнання недійсними вказаних рішень установчих зборів є скасування державної реєстрації створеного ОСББ.

1.3. Відповідач проти позову заперечив, указав, що вимоги є необґрунтованими, безпідставними і такими, що не підлягають задоволенню. Зазначив також, що позивач не є співвласником багатоквартирного будинку, тому його права не порушені.

2. Фактичні обставини справи, встановлені судами

2.1. Як зазначає позивач, він є власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 (попередня адреса: АДРЕСА_3 .

2.2. Суди попередніх інстанцій установили, що 9 квітня 2016 року були проведені збори співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами яких прийняте рішення, оформлене протоколом від 10 квітня 2016 року, зокрема, про створення ОСББ «Успенська 17» (код 40416998).

2.3. Суди з`ясували, що в матеріалах справи нема належних та допустимих доказів повідомлення позивача про день, час та місце проведення установчих зборів ОСББ «Успенська 17». Разом з тим, за змістом протоколу реєстрації учасників зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 від 9 квітня 2016 року, позивач був зареєстрований на зборах, що підтверджується його підписом, а також визнається ним, зокрема, у письмових поясненнях, наданих суду 10 вересня 2019 року (вх. № 18227/19), його поясненнях у судовому засіданні.

2.4. Відповідно до змісту протоколу вказаних зборів від 10 квітня 2016 року № 1 загальна чисельність співвласників багатоквартирного будинку становить 47, загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень - 3 148, 84 кв. м. У зборах брали участь співвласники в кількості 24 особи з правом голосу, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею 1928, 21 кв. м.

2.5. За даними технічного паспорта на квартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , виготовленого станом на 28 березня 2016 року КП «БТІ» Одеської міської ради, житлова площа будинку складає 1371,1 кв. м, площа нежитлових приміщень 690,1 кв. м. Ця інформація також міститься у листі КП «БТІ» Одеської міської ради за № 470815,63 від 4 квітня 2016 року, адресованому члену ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів ОСББ за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому, у вказаному листі зазначено, що в житловому будинку всього 28 квартир, загальна площа яких складає 2271 кв. м та 3 нежитлових приміщення, загальна площа яких складає 690,1 кв. м.

2.6. Отже, загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень у будинку за адресою:  АДРЕСА_4 станом на 4 квітня 2016 року складає 2961 кв. м (2271 кв. м квартир + 690,1 кв. м нежитлових приміщень).

2.7. Згідно з протоколом зборів співвласників № 1 загальна кількість співвласників - 47 осіб, на зборах присутні власники квартир і нежитлових приміщень у кількості 24 особи, яким належать квартири і нежитлові приміщення загальною площею 1928,21 кв. м; водночас матеріалами справи достовірно підтверджені відомості щодо загальної площі квартир та нежитлових приміщень, належних власникам, присутніх на спірних зборах, яка складає 1877,79 кв. м.

2.8. Голосуванням щодо питань порядку денного, у тому числі шляхом опитування, прийнято такі рішення: 1) обрано головою зборів ОСОБА_5 та секретарем зборів ОСОБА_32 ; 2) створено ОСББ на АДРЕСА_4 та затверджено його назву «Успенська 17»; 3) затверджено статут ОСББ «Успенська 17» у запропонованій редакції; 4) обрано головою правління об`єднання ОСОБА_5 , правління об`єднання у складі ОСОБА_33 , ОСОБА_32 та ревізійну комісію об`єднання у складі ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_4 ; 5) уповноважено ОСОБА_5 підготувати, підписати та подати всі необхідні документи для державної реєстрації об`єднання.

2.9. На підставі протоколу від 10 квітня 2016 року № 1 здійснена державна реєстрація ОСББ «Успенська 17», про що 11 квітня 2016 року здійснено запис № 15561020000057918 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

2.10.Також суди попередніх інстанцій з`ясували, що на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 3 квітня 2015 року за № ОД 142150930344, виданої Державною архітектурно-будівельною інспекцією в Одеській обл., квартиру АДРЕСА_5 реконструйовано під окремий житловий будинок. Викладені обставини не заперечуються позивачем та підтверджуються відповідним витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.11. 1 липня 2016 року позивач та його дружина звернулись до голови правління ОСББ «Успенська 17» із заявою про виключення їх із числа членів ОСББ «Успенська 17», а 19 липня 2016 року зокрема, позивач та його дружина, прийняли рішення про створення у багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_4 ОСББ «Наш дім Успенська 17» (код 40690106).

2.12. Як зазначив суд апеляційної інстанції, рішенням Господарського суду Одеської області від 5 вересня 2017 року у справі № 916/782/17, залишеним без змін постановами суду апеляційної та касаційної інстанції, визнано недійсними рішення установчих зборів ОСББ «Наш дім Успенська 17» (код 40690106) та скасовано державну реєстрацію ОСББ «Наш дім Успенська 17» (код 40690106) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з тих підстав, що в житловому будинку на АДРЕСА_4 на момент створення ОСББ «Наш дім Успенська 17» (код 40690106) вже було створено ОСББ «Успенська 17» (код 40416998).

2.13. За змістом довідки № 33/65001-143 від 18 квітня 2017 року в подальшому окремому житловому будинку позивача була надана окрема поштова адреса: будинок АДРЕСА_2 .

2.14. 27 березня 2018 року, зокрема, позивачем прийнято рішення про створення ОСББ «Наш дім Успенська 17» (код 42022613) за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 ; до складу ОСББ «Наш дім Успенська 17» (код 42022613) увійшов належний позивачу житловий будинок АДРЕСА_2 та нежитлове приміщення АДРЕСА_6 .

2.15. Позивач вважає що рішення зборів співвласників будинку за місцезнаходженням: АДРЕСА_1 , оформлене протоколом від 9 квітня 2016 року (дата складання протоколу - 10 квітня 2016 року), порушує його права як співвласника багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 на участь в управлінні власним майном. Оскільки установчі збори багатоквартирного будинку від 9 квітня 2016 року проводились з істотними порушеннями чинного законодавства України, оформлені ними рішення, що стали підставою для внесення реєстраційного запису про державну реєстрацію ОСББ, підлягають визнанню недійсними з моменту їх прийняття. На думку позивача, правовим наслідком визнання недійсними рішень, прийнятих на установчих зборах юридичної особи, є скасування її державної реєстрації, оскільки в цьому випадку порушення порядку скликання та проведення установчих зборів ОСББ є саме тією підставою, що передбачена законом для скасування державної реєстрації, а визнання недійсними установчих документів юридичної особи має правовим наслідком скасування державної реєстрації.

3. Короткий зміст рішень суду першої та апеляційної інстанції

3.1. Господарський суд Одеської області рішенням від 14 листопада 2019 року позов задовольнив частково. Визнав недійсним та скасував рішення зборів співвласників будинку за місцезнаходженням: АДРЕСА_4 , оформлене протоколом проведення зборів 9 квітня 2016 року, дата складання протоколу 10 квітня 2016 року, з питання порядку денного № 4: обрання голови правління, правління та ревізійної комісії ОСББ «Успенська 17» щодо обрання головою правління ОСОБА_5 , правління об`єднання у складі ОСОБА_33 , ОСОБА_36 - ОСОБА_37 та обрання членів ревізійної комісії у складі ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_4 . У решті позову відмовив. Стягнув судові витрати.

3.2. Задовольняючи позов у частині визнання недійсним та скасування рішення зборів співвласників будинку з питання порядку денного № 4 щодо обрання голови правління, правління та ревізійної комісії ОСББ «Успенська 17», суд першої інстанції дійшов висновку, що вирішення цих питань належить до виключної компетенції загальних зборів об`єднання, а не установчих зборів. Зазначив, що чинне законодавство не передбачає виходу члена ОСББ зі складу ОСББ, тож позивач звернувся за захистом свого порушеного права як співвласник багатоквартирного будинку.

3.3. Відмовляючи в задоволенні решти позову, суд виходив з того, що хоча ОСББ «Успенська 17» порушело порядок повідомлення позивача про проведення установчих зборів 9 квітня 2016 року, однак останній був зареєстрований на зборах, а тому це порушення не може бути підставою длявизнання рішень зборів співвласників ОСББ недійсними; на спірних зборах голосували особи, які є власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; не доведено відсутності у ОСОБА_5 як голови правління повноважень щодо завірення установчих документів ОСББ; проведення установчих зборів і складення 10 квітня 2016 року протоколу № 1 не порушує вимоги законодавства щодо порядку проведення зборів.

3.4. Також установивши, що позовна вимога про скасування державної реєстрації ОСББ «Успенська 17» є похідною від вимоги про визнання недійсними та скасування рішень зборів співвласників ОСББ, оформлених протоколом № 1 (окрім питання №4 порядку денного), суд першої інстанції у задоволенні цієї вимоги відмовив.

3.5. Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 12 жовтня 2020 року рішення суду першої інстанції в частині задоволення позову та стягнення судових витрат скасовано та прийнято в цій частині нове рішення, яким у позові відмовлено. У решті рішення місцевого господарського суду залишено без змін. Здійснено розподіл судового збору.

3.6. Апеляційний господарський суд з урахуванням вимог частини чотирнадцятої статті 6, частини третьої статті 10 Закону № 2866-III, пункту 4 частини першої статті 17 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон № 755-IV) установивши, що більшість власників квартир та нежитлових приміщень будинку за адресою: АДРЕСА_4 визначились і, користуючись своїми правами на управління будинком, 9 квітня 2016 року обрали голову правління, членів правління та ревізійної комісії ОСББ, дійшов висновку про відсутність підстав для визнання недійсним рішення установчих зборів ОСББ «Успенська 17» щодо обрання голови правління, правління та ревізійної комісії ОСББ.

3.7. Суд апеляційної інстанції вказав, що висновок господарського суду щодо задоволення позову в частині скасування рішення зборів співвласників будинку з питання порядку денного № 4 (про обрання голови правління, правління та ревізійної комісії ОСББ) з тих підстав, що вирішення цих питань належить виключно до компетенції загальних зборів об`єднання, а не установчих зборів, є помилковим, оскільки не відповідає вимогам наведених вище законів.

3.8. Разом з тим, на думку колегії суддів, сам факт подання позивачем 1 липня 2016 року заяви про вихід із числа членів ОСББ «Успенська 17», а також намагання створити у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 одного ОСББ («Наш дім Успенська 17» (код 40690106) свідчить про те, що позивач не вважає себе співвласником багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а, вимагаючи визнати недійсними та скасувати рішення зборів ОСББ «Успенська 17» від 9 квітня 2016 року та скасувати державну реєстрацію ОСББ «Успенська 17», переслідує інші цілі, ніж зазначені в позовній заяві про захист свого права на участь в управління багатоквартирним житловим будинком.

3.9. Подальше створення ОСББ «Наш дім Успенська 17» (код 42022613) реєстрація якого на даний час є чинною, свідчить про те, що позивач реалізував своє право на участь у створенні ОСББ як власник житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (реконструйована квартира АДРЕСА_5 ) та нежитлового приміщення № 501 за адресою: АДРЕСА_4 і не може бути одночасно співвласником одного і того ж нерухомого майна у двох різних ОСББ.

4. Короткий зміст вимог касаційної скарги

4.1. У листопаді 2020 року  ОСОБА_1 та ОСОБА_4 подали до Верховного Суду касаційні скарги на рішення Господарського суду Одеської області від 14 листопада 2019 року та постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 12 жовтня 2020 року.

 

4.2. ОСОБА_4 у касаційній скарзі просить скасувати рішення Господарського суду Одеської області від 14 листопада 2019 року та постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 12 жовтня 2020 року і прийняти нове рішення, яким позов задовольнити.

4.3. У касаційній скарзі ОСОБА_1 просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю, а рішення суду першої інстанції - у частині відмови в задоволені позовних вимог про визнання недійсними та скасування рішень зборів співвласників будинку, оформлених протоколом зборів 9 квітня 2016 року, дата складання протоколу 10 квітня 2016 року, з питань порядку денного № 1, 2, 3, 5, та про скасування державної реєстрації ОСББ «Успенська 17». Просить визнати недійсними та скасувати рішення зборів співвласників будинку за місцезнаходженням: АДРЕСА_4 , оформлені протоколом проведення зборів 9 квітня 2016 року, дата складання протоколу 10 квітня 2016 року, з питань порядку денного: № 1. Обрання голови та секретаря зборів; № 2. Створення ОСББ та затвердження його найменування; № 3. Затвердження статуту ОСББ; № 5. Надання повноважень представникам установчих зборів із здійснення державної реєстрації. Також просить скасувати державну реєстрацію (реєстраційних запис № 15561020000057918), ОСББ «Успенська 17», код ЄДРПОУ 40416998.

4.4. Підставами для скасування судових рішень скаржники зазначають неврахування судом апеляційної інстанції висновку Верховного Суду щодо застосування статті 6 Закону № 2866-III у подібних правовідносинах, викладеного в постанові Великої Палати Верховного Суду від 18 квітня 2020 року у справі № 904/2796/17, у постанові Верховного Суду від 25 червня 2019 у справі № 922/1500/18, від 1 жовтня 2020 року у справі № 916/2556/19 (пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України), де йшлося про незаконність рішення установчих зборів, при скликанні яких ініціативна група не дотрималася порядку повідомлення власників квартир про проведення установчих зборів.

4.5. Узагальнено доводи касаційної скарги ОСОБА_1 можна викласти так:

- неповідомлення про проведення установчих зборів призвело до того, що скаржник не був обізнаний з порядком денним зборів, з проектами рішень, статуту, не мав можливості провести обговорення з іншими співвласниками, зокрема, кандидатур в управління ОСББ, був позбавлений можливості внести свої зауваження та пропозиції до порядку денного зборів і статуту, не був присутній при обговоренні питань порядку денного № № 1, 3, 4, 5;

- суди не надали правової оцінки тому, що на момент проведення установчих зборів не було достовірно встановлено загальну площу всіх квартир та нежитлових приміщень, тобто не було встановлено кількості голосів кожного зі співвласників, що є безумовною підставою для визнання рішень установчих зборів недійсними;

- суд апеляційної інстанції порушив приписи частини чотирнадцятої статті 32 ГПК України, за якою у разі зміни складу суду на стадії розгляду справи спір розпочинається спочатку, адже після зміни складу суду розгляд справи по суті повторно розпочатий не був, зібрані у справі докази, крім протоколу звукозапису, суддею Поліщук Л. В. не досліджувались;

- суди першої та апеляційної інстанцій порушили та неправильно застосували норми матеріального та процесуального права, щодо застосування яких відсутній висновок Верховного Суду, не надали належної правової оцінки всім доводам та обставинам, на які посилався позивач, зокрема, щодо відсутності належного кворуму для прийняття спірних рішень;

- суди не надали правової оцінки невідповідності норм Статуту ОСББ положенням законодавства України, хоча із цих підстав заявлялася позовна вимога про визнання недійсним рішення про затвердження Статуту;

- обраний позивачем спосіб захисту порушеного права відповідає приписами статей 15 та 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України); на час прийняття спірного рішення позивач був співвласником майна багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 , і позбавлення його статусу співвласником чинним законодавством не передбачено. Водночас майно позивача перебуває на балансі (обслуговуванні) ОСББ, у створенні якого позивач був позбавлений можливості взяти участь.

4.6. ОСОБА_4 у своїй касаційній скарзі наводить доводи, подібні до доводів ОСОБА_1 , зокрема, зазначає, що:

- суди попередніх інстанцій порушили норми матеріального права, залишивши поза увагою, що ОСББ «Успенська 17» було створено з істотним порушенням вимог законодавства і метою його створення було не захист прав та інтересів співвласників багатоквартирного будинку, а обслуговування комерційних інтересів виключної однієї особи - ОСОБА_5 , у власності якого знаходиться 44,12 % від загальної площі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 , що згідно з частиною п`ятнадцятою статті 10 Закону № 2866-III та за відсутності в Статуті обмежень, передбачених частиною шостою статті 7 Закону № 2866-III, фактично призводить до одноособового прийняття рішень вказаною особою;

- на момент проведення установчих зборів не було достовірно встановлено загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень, тобто не було встановлено кількості голосів кожного зі співвласників, що є безумовною підставою для визнання рішень установчих зборів недійсними.

4.7. Скаржники стверджують також про те, що державна реєстрація ОСББ «Успенська 17» була проведена не за первинним, а за новоствореним протоколом, який не містить інформації про участь ОСОБА_1 у голосуванні, за відсутності повного переліку необхідних документів, зокрема без реєстраційної картки, оформленої згідно з додатками № 1, 2 до Порядку державної реєстрації об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1521 від 11 жовтня 2002 року.

5. Короткий зміст ухвали Касаційного господарського суду у складі Верховного суду

5.1. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалою від 15 грудня 2020 року відкрив касаційне провадження за касаційними скаргами ОСОБА_1 та ОСОБА_4 ; призначив їх розгляд у судовому засіданні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду та встановив строк для подання відзиву на касаційні скарги до 5 січня 2021 року.

5.2. Ухвалою від 27 січня 2021 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду справу № 916/964/19 разом з указаними касаційними скаргами передав на розгляд Великої Палати Верховного Суду відповідно до частини четвертої статті 302 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), зазначивши про необхідність передати цю справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду для відступу від висновку, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати, а саме в постановах від 18 вересня 2018 року у справі № 916/782/17 та від 18 квітня 2018 року у справі № 904/2796/17.

5.3. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду дійшов висновку, що у випадку звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) провадження у справі за такими вимогами необхідно закривати за відсутності юридичного спору, оскільки належним способом захисту в цьому разі є позов про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути; скасування державної реєстрації створеної юридичної особи (ОСББ), яка існує тривалий час і за період свого існування набула відповідних прав і обов`язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів співвласника ОСББ, який звертається з таким позовом, а свідчить про втручання суду в діяльність ОСББ та порушення інтересів інших його співвласників, що є недопустимим.

5.4. Велика Палата Верховного Суду ухвалою від 16 лютого 2021 року прийняла до розгляду справу та призначила її розгляд у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи.

6. Позиція інших учасників справи

6.1. У відзиві на касаційну скаргу ОСББ «Успенська 17» просить постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін, а касаційну скаргу ОСОБА_4 - без задоволення з викладених у відзиві підстав. Зокрема, серед інших доводів зазначає про безпідставність посилання позивача на те, що він є співвласником багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 , з огляду на таке: згідно з декларацією про готовність об`єкта до експлуатації № 142150930344 від 3 квітня 2015 року, виданою ДАБІ в Одеській області, квартиру було реконструйовано під окремий житловий будинок; на підставі довідки Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» № 33/65001-143 від 18 квітня 2017 року вказаному будинку присвоєна окрема поштова адреса - буд. АДРЕСА_2 (вказане також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Стверджує, що позивач був присутній на установчих зборах щодо створення ОСББ «Успенська 17», що підтверджується протоколом загальних зборів від 9 квітня 2016 року та не заперечував проти прийняття будинку АДРЕСА_4 в управління ОСББ «Успенська 17», про що свідчить протокол загальних зборів № 4 від 27 квітня 2016 року.

6.2. ОСОБА_5 у відзиві на касаційну скаргу ОСОБА_1 заперечив її доводи, просив скаргу залишити без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції - без змін. Зокрема, заявник вказав, що позов необґрунтований, безпідставний, спрямований на перешкоджання та блокування діяльності ОСББ, чим фактично порушує права співвласників будинку.

6.3. У відзиві від 26 січня 2021 року ОСББ «Успенська 17» просить касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 12 жовтня 2020 року - без змін. Відповідач вказав, що суд апеляційної інстанції в повному обсязі з`ясував всі обставини справи, надав належну оцінку доказам, наявним в матеріалах справи, та дійшов правильного висновку про відсутність підстав для задоволення позову.

7. Мотиви, якими керується Велика Палата Верховного Суду та застосоване нею законодавство

Щодо вимоги про скасування державної реєстрації (реєстраційного запису) юридичної особи - об`єднання співвласників багатоквартирного будинку

АДРЕСА_8 . Відповідно до змісту частини першої статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

7.2. Під способами захисту суб`єктивних прав розуміють закріплені законом матеріально-правові заходи охоронного характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і вплив на правопорушника. Тобто це дії, спрямовані на запобігання порушенню або на відновлення порушеного, невизнаного, оспорюваного цивільного права чи інтересу, і такі способи мають бути доступними й ефективними.

7.3. Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорення. Це право чи інтерес суд має захистити у спосіб, який є ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення та спричиненим цими діяннями наслідкам.

7.4. За статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) визнається право людини на доступ до правосуддя, а за статтею 13 Конвенції - на ефективний спосіб захисту прав, і це означає, що особа має право пред`явити в суді таку вимогу на захист цивільного права, яка відповідає змісту порушеного права та характеру правопорушення.

7.5. Згідно зі статтею 385 ЦК України власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (будинках) для забезпечення експлуатації такого будинку (будинків), користування квартирами та нежитловими приміщеннями та управління, утримання і використання спільного майна багатоквартирного будинку (будинків) можуть створювати об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків). Таке об`єднання є юридичною особою, що створюється та діє відповідно до закону та статуту. Об`єднання власників квартир, житлових будинків є юридичною особою, яка створюється та діє відповідно до статуту та закону.

7.6. Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об`єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов`язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначено спеціальною нормою - Законом № 2866-III.

7.7. За змістом статті 1 цього Закону ОСББ - це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

7.8. Відповідно до статті 4 Закону № 2866-III об`єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов`язків, належного утримання й використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

7.9. Отже, Закон № 2866-III визначає ОСББ як юридичну особу, створену власниками для сприяння використання їх власного майна, управління, утримання і використання неподільного та загального майна.

7.10. Загальний порядок створення юридичної особи унормовано статтею 87 ЦК України, яка передбачає, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом. Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі.

7.11. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Установа створюється на підставі індивідуального або спільного установчого акта, складеного засновником (засновниками). Установчий акт може міститися також і в заповіті. До створення установи установчий акт, складений однією або кількома особами, може бути скасований засновником (засновниками).

7.12. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

7.13. Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України рішення про утворення суб`єкта господарювання є установчим документом суб`єкта господарювання.

7.14. Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення (частина перша статті 89 ЦК України).

7.15. Закон № 755-IV передбачає, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (державна реєстрація) - це офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи (пункт 4 частини першої статті 1 Закону № 755-IV).

7.16. За змістом статті 9 Закону № 755-IV відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Реєстру на підставі: 1) відповідних заяв про державну реєстрацію; 2) документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій; 3) відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, зокрема: найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності); ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; організаційно-правова форма (частина друга статті 9 вказаного Закону).

7.17. Відповідно до частини першої статті 104 ЦК України юридична особа припиняється лише шляхом реорганізації або ліквідації. Згідно із частиною другою вказаної статті юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

7.18. Статтею 110 ЦК України встановлено, що юридична особа ліквідується: 1) за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв`язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами; 2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади; 3) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.

7.19. Відповідно до приписів ЦК України статтею 28 Закону № 2866-III передбачено, що об`єднання вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Об`єднання ліквідується у разі: придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку; прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об`єднання; ухвалення судом рішення про ліквідацію об`єднання.

7.20. Порядок ліквідації об`єднання передбачає, що у разі ліквідації об`єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, що перебувають у їхній власності. При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед об`єднанням відповідно до статуту цього об`єднання. Якщо співвласник має борг перед цим об`єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.

7.21. Загальний порядок ліквідації юридичної особи визначений у статті 111 ЦК України. Загальна процедура ліквідації юридичної особи також передбачає низку обов`язкових дій - погашення існуючої кредиторської заборгованості, відчуження активів, звільнення працівників, передання документів до архіву тощо. Лише після вчинення цих дій і подання державному реєстратору відповідних документів в реєстр вноситься запис про припинення юридичної особи, а не запис про скасування її державної реєстрації.

7.22. Статтею 10 Закону № 755-IV встановлено спростовну презумпцію відомостей, внесених до ЄДР, з огляду на що запис про припинення юридичної особи не є беззастережним доказом того, що юридична особа дійсно припинилася та більше не існує. Водночас, якщо процедуру ліквідації не було здійснено належним чином, то внесення до реєстру запису про припинення цієї юридичної особи не тягне її припинення.

7.23. Отже, ліквідація юридичної особи - це встановлена законом процедура, результатом якої є припинення діяльності юридичної особи, і першочерговою умовою ліквідації законодавство визначило саме рішення її учасників про ліквідацію. Як юридична особа ОСББ може припинити діяльність у порядку, передбаченому законом, зокрема шляхом ліквідації.

7.24. Скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) за рішенням суду не є тотожною самій ліквідації юридичної особи, яка відбувається в порядку, передбаченому пунктом 2 частини першої статті 110 ЦК України, і не призводить до припинення ОСББ з огляду на вимоги статті 25 Закону № 755-IV, якою визначається порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій.

7.25. Отже, позовна вимога щодо скасування державної реєстрації створеної юридичної особи (ОСББ), яка створена у відповідному порядку на захист інтересів співвласників будинку, існує та здійснює свою діяльність тривалий час, за період свого існування набувши відповідних прав і обов`язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів співвласника ОСББ, який звертається з таким позовом. Швидше за все такий позов буде свідчити про втручання суду в діяльність ОСББ та порушення інтересів інших його співвласників, що є недопустимим.

7.26. Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ), у пункті 1 статті 6 Конвенції закріплене «право на суд» разом з правом на доступ до суду, тобто правом звертатися до суду із цивільними скаргами, що складають єдине ціле (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ у справі «Ґолдер проти Сполученого Королівства» (Golder v. the United Kingdom) від 21 лютого 1975 року, заява № 4451/70, пункт 36). Проте такі права не є абсолютними та можуть бути обмежені, але лише таким способом і до такої міри, що не порушує сутність цих прав (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ у справі «Станєв проти Болгарії» (Stanev v. Bulgaria) від 17 січня 2012 року, заява № 36760/06, пункт 230).

7.27. Частиною третьою статті 124 Конституції України передбачено, що юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

7.28. Наявність юридичного спору означає, що сторони цього спору перебувають у правовідносинах, пов`язаних з реалізацією ними своїх прав, які мають суперечливий, протилежний характер, та прагнуть вирішити наявний між ними  конфлікт із застосуванням відповідних правових механізмів.

7.29. За змістом позовних вимог, між позивачем та іншими співвласниками, які прийняли рішення створити юридичну особу - відповідача, виник правовий конфлікт щодо реалізації позивачем права на управління спільним майном співвласників, який позивач прагне розв`язати всупереч законодавчо встановленій процедурі.

7.30. Ураховуючи викладене, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) є підставою для закриття провадження у справі за такими вимогами за відсутності юридичного спору.

Щодо вимоги про визнання недійсним та скасування рішення зборів співвласників будинку

АДРЕСА_9 . Як уже зазначалося вище, відповідно до статті 4 Закону № 2866-III об`єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов`язків, належного утримання й використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами. За визначенням, наведеним у статті 1 Закону № 2866-III, співвласники багатоквартирного будинку - власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

7.32. Основна діяльність ОСББ полягає в здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов`язань, пов`язаних з діяльністю об`єднання.

7.33. Згідно зі статтею 6 Закону № 2866-III об`єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об`єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.

Для створення об`єднання скликаються установчі збори. Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень.

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного. Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої частиною дев`ятою цієї статті, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, рішення вважається неприйнятим. Письмове опитування під час установчих зборів об`єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування («за» чи «проти»).

Установчі збори приймають рішення про створення об`єднання і затверджують його статут.

Державна реєстрація об`єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об`єднання вважається утвореним з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація змін до статуту об`єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Установчі документи об`єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

У разі створення об`єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого об`єднання проводиться у порядку, передбаченому цією статтею, за кожним багатоквартирним будинком окремо. Результати голосування визначаються окремо для кожного багатоквартирного будинку.

7.34. Як зазначено в статті 14Закону № 2866-IIIспіввласник має право: брати участь в управлінні об`єднанням у порядку, визначеному цим Законом і статутом об`єднання; обирати та бути обраним до складу статутних органів об`єднання; знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки; одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об`єднання; вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства; одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації. Об`єднання на вимогу співвласника зобов`язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Порядок здійснення прав співвласників визначається законом.

Здійснення співвласником своїх прав не може порушувати права інших власників.

Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

7.35. Водночас Велика Палата Верховного Суду зазначає про те, що передумовою захисту та відновлення порушеного права позивача є існування такого права та, відповідно, порушення, на час звернення з позовом до суду.

7.36. Здійснення права на участь в управлінні спільним майном багатоквартирного будинку належить власникам квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку. І хоча законодавством не передбачено процедури виходу (виключення) із членів ОСББ, припиняючи статус власника квартири чи нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, особа втрачає відповідні права співвласника, зокрема, брати участь в управлінні об`єднанням у порядку, визначеному цим Законом і статутом об`єднання.

7.37. Суд апеляційної інстанції достеменно з`ясував, що на час прийняття спірного рішення позивач був власником квартири АДРЕСА_5 , а також власником нежитлового приміщення № 501. Однак відповідно до обставин, встановлених за матеріалами справи, належну позивачу квартиру було реконструйовано під окремий житловий будинок, який не є складовою багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 і вказаному будинку присвоєна окрема поштова адреса - буд.  АДРЕСА_2 (вказане також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

7.38. Доказів щодо наявності у власності позивача квартир чи нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_4 позивач не надав, а доводи касаційної скарги про те, що право позивача на участь в управлінні спільним майном багатоквартирного будинку зумовлено перебуванням його майна на балансі ОСББ, не ґрунтуються на жодних приписах законодавства, тобто є юридично неспроможними.

7.39. Тож Велика Палата Верховного Суду погоджується з висновками суду апеляційної інстанції про те, що позивач не вважає себе співвласником багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а, вимагаючи визнати недійсними та скасувати рішення зборів ОСББ «Успенська 17» від 9 квітня 2016 року та скасувати державну реєстрацію цього об`єднання, насправді не має на меті захистити своє право на участь в управлінні багатоквартирним житловим будинком.

Щодо доводів про порушення норм процесуального права

7.40. Частина перша статті 270 ГПК передбачає, що у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

7.41. У своїй касаційній скарзі ОСОБА_1 вказав про порушення судом апеляційної інстанції приписів частини чотирнадцятої статті 32 ГПК України, за якою у разі зміни складу суду на стадії розгляду справи спір розпочинається спочатку, що, на думку скаржника, є підставою для скасування постанови суду апеляційної інстанції.

7.42. Проте слід вказати, що, оскільки позивач не є співвласником будинку (чого він не оспорює), право позивача не порушено спірним рішенням зборів співвласників будинку, тож вирішення спору не потребує встановлення обставин, на які вказує позивач, а саме:  що на момент проведення установчих зборів не було достовірно встановлено загальну площу всіх квартир та нежитлових приміщень, тобто не було встановлено кількість голосів кожного зі співвласників; що не було надано оцінки його доводам про невстановлення конкретних власників квартир; що на установчих зборах були присутні особи, які не є власниками квартир та нежитлових приміщень, тощо.

8. Щодо відступу від висновку щодо застосування норми права в цих правовідносинах Великою Палатою Верховного Суду

8.1. За приписами частини четвертої статті 302 ГПК України суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об`єднаної палати, передає справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія (палата, об`єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати.

8.2. У постановах Великої Палати Верховного Суду у справах № 916/782/17 та № 904/2796/17 викладено висновок про наявність підстав для задоволення позову, у тому числі щодо вимог про скасування державної реєстрації ОСББ. При цьому, обґрунтовуючи підстави задоволення позовних вимог, суд, зокрема, вказав, що під час доведення позивачем порушення вимог законодавства у зв`язку зі створенням та діяльністю ОСББ, враховуючи вимоги статті 25  Закону № 755-IV, позовна вимога про скасування державної реєстрації ОСББ шляхом скасування запису в реєстрі підлягає задоволенню.

8.3. Ураховуючи висновки, викладені в цій постанові, Велика Палата Верховного Суду вбачає необхідність відступити від висновку щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, викладеного в постановах Великої Палати Верховного Суду від 18 вересня 2018 року в справі № 916/782/17, та від 18 квітня 2018 року в справі № 904/2796/17 щодо вимог про скасування державної реєстрації.

8.4. Адже скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) за рішенням суду не може бути самою ліквідацією юридичної особи, яка відбувається в порядку, передбаченому пунктом 2 частини першої статті 110 ЦК України, і не призводить до припинення ОСББ з огляду на вимоги статті 25 Закону № 755-IV, якою визначається порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій.

8.5. Отже, позовна вимога щодо скасування державної реєстрації існуючої юридичної особи (ОСББ), яка створена у відповідному порядку та здійснює свою діяльність тривалий час, за період свого існування набувши відповідних прав і обов`язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів особи, яка звертається з таким позовом.

9. Висновки за наслідками розгляду справи

9.1. Відповідно до статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги і на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

9.2. Пунктом 5 частини першої статті 308 ГПК України передбачено, що суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення суду першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі.

9.3. Зважаючи на викладені в цій постанові висновки, касаційні скарги ОСОБА_1 та ОСОБА_4 підлягають частковому задоволенню, рішення та постанова судів попередніх інстанцій підлягають скасуванню в частині позовних вимог про скасування державної реєстрації, провадження в цій частині - закриттю, в решті позовних вимог оскаржувані судові рішення (з урахуванням висновків суду апеляційної інстанції) слід залишити без змін.

10. Щодо судового збору      

10.1.  Відповідно до приписів пункту 5 частини першої статті 7 Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою суду в разі закриття провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

10.2. З урахуванням викладеного та вимог статті 129 ГПК України судовий збір у частині залишення касаційних скарг без задоволення покладається на скаржників.

Керуючись, статтями 308,  313,  315,  317 ГПК України, Велика Палата Верховного Суду

 

 

П О С Т А Н О В И Л А:

Касаційні скарги ОСОБА_1 та ОСОБА_4 задовольнити частково.

Постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 12 жовтня 2020 року та рішення Господарського суду Одеської області від 14 листопада 2019 року у справі № 916/964/19 скасувати в частині відмови у задоволенні вимог про скасування державної реєстрації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Успенська 17». Провадження у справі в цій частині закрити.

Постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 12 жовтня 2020 року та рішення Господарського суду Одеської області від 14 листопада 2019 року в частині відмови у задоволенні позовних вимог про визнання недійсним та скасування рішення зборів залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя                                                                               В. С. Князєв

Суддя-доповідач  Л. І. РогачСудді:                                В. В. Британчук Г. Р. Крет Ю. Л. Власов  Л. М. Лобойко                                                І. В. Григор`єва К. М. Пільков Д. А. Гудима О. Б. Прокопенко В. І. Данішевська В. В. Пророк Ж. М. Єленіна В. М. Сімоненко Л. Й. Катеринчук І. В. Ткач   С. П. Штелик