Питання виконання статутних завдань ОСББ на період війни

Питання виконання статутних завдань  ОСББ на період війни

 

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків неприбуткова організація , яка створена з метою господарського забезпечення  і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного  надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та Статутом.

Торгово-промислова палата України оприлюднила лист від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1, яким засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), тобто військову агресію рф проти України, підтвердивши, що дані обставини з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об‘єктивними для суб‘єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб. Проте, як зазначено вище, ці обставини не звільняють від відповідальності за порушення договору чи інших норм законодавства.

Чи виникають у співвласників будинків, де створені ОСББ, обставини коли можна не сплачувати внески на управління будинком.

Відповідь: Не виникають.

ОСББ продовжує виконувати господарське забезпечення співвласників та не звільняється від своїх договірних відносин щодо освітлення місць загального користування, технічного обслуговування ліфтів , прибирання прибудинкових територій, тощо. Співвласники багатоквартирного будинку зобов’язані дотримуватись статутних умов об’єднання та своєчасно і в повному обсязі сплачувати внески на управління будинку.

Чи може ОСББ перерахувати кошти на підтримку ЗСУ з внесків співвласників.

Відповідь : Може, але при умові прийняття такого рішення загальними зборами співвласників.

Чи має право ОСББ отримати благодійну допомогу від не співвласника з подальшим перерахунком  її на підтримку ЗСУ

Відповідь: Ні.

Згідно Статуту ОСББ - Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Такий співвласник цілком може сам переказати кошти ЗСУ напряму - так буде правильно і швидше.

Чи може ОСББ надавати фінансову допомогу своїм співвласникам

Відповідь : Ні

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед  засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Чи може  Правління ОСББ доручити голові  правління чи бухгалтеру зняти кошти з розрахункового рахунку ОСББ з метою їх збереження та подальшого внесення на розрахунковий рахунок ОСББ після закінчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), тобто військової агресії рф проти України

Відповідь: Ні

1.Це порушення касової дисципліни

2.Кошти об’єднання  містяться на рахунках у банківських  установах та використовуються виключно за їх призначенням.

Голова Національного банку України звернувся з заявою щодо функціонування банківської системи в умовах воєнного стану по всій території України

Національний банк та банківська система України надалі працюють! Банки продовжують забезпечувати роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

Шановні голови правління ОСББ та співвласники багатоквартирних будинків продовжуємо виконувати свої обов’язки до Нашої Перемоги.