Питання визнання недійсними рішень установчих зборів та припинення новоствореного ОСББ (огляд практики)

Цей огляд підготовлений у рамках проекту «Поштовх для ОСББ», який реалізовується КМО ВГО Громадянська мережа ОПОРА за підтримки Швейцарії

Порушення процедури проведення установчих зборів є основним аргументом в абсолютній більшості справ про визнання недійсними рішень установчих зборів та припинення новоствореного ОСББ. Власне, всі такі справи об’єднує одна мета позивачів - припинити (скасувати державну реєстрацію) ОСББ з тим, щоб управління будинком здійснював інший суб’єкт (“колишній балансоутримувач” або управитель).

Тому аналіз судової практики щодо проведення установчих зборів слід розпочати з принципового рішення Великої Палати Верховного Суду 2021 року, яке визначило подальші підходи до вирішення цієї категорії справ та змінило поширену до того практику скасування державної реєстрації ОСББ з формальних підстав.

§ У постанові від 29 червня 2021 року1 в справі № 916/964/19 Велика Палата Верховного Суду зробила низку важливих висновків:

“Скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) за рішенням суду не є тотожною самій ліквідації юридичної особи, ... і не призводить до припинення ОСББ ...”

“Отже, позовна вимога щодо скасування державної реєстрації створеної юридичної особи (ОСББ), яка створена у відповідному порядку на захист інтересів співвласників будинку, існує та здійснює свою діяльність тривалий час, за період свого існування набувши відповідних прав і обов`язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів співвласника ОСББ, який звертається з таким позовом. Швидше за все такий позов буде свідчити про втручання суду в діяльність ОСББ та порушення інтересів інших його співвласників, що є недопустимим.”

“За змістом позовних вимог, між позивачем та іншими співвласниками, які прийняли рішення створити юридичну особу - відповідача, виник правовий конфлікт щодо реалізації позивачем права на управління спільним майном співвласників, який позивач прагне розв`язати всупереч законодавчо встановленій процедурі.

“Ураховуючи викладене, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) є підставою для закриття провадження у справі за такими вимогами за відсутності юридичного спору.”

Таким чином, Верховний Суд звернув увагу на суть спору, який насправді - не про створення юридичної особи, а про управління спільним майном БКБ. Очевидно, що з вимогами "скасувати державну реєстрацію" ОСББ окремі співвласники зверталися тому, що бажали де-факто заблокувати вибір форми управління багатоквартирним будинком, зроблений більшістю співвласників.

І річ не в тому, що формально замість вимог "скасувати державну реєстрацію" слід просити “ліквідувати” ОСББ, а в тому, що припинення ОСББ не призведе до поновлення прав і законних інтересів співвласника, який звертається з таким позовом.

Цей підхід знайшов своє відображення в подальших рішеннях, прийнятих 2021 року.

§ Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в постанові від 31 серпня 2021 року2 в справі №  925/753/20 зазначив:

“Суд зазначає, що ні рішення установчих зборів, ні статут, ні існування юридичної особи Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку ... не порушує прав або правомірних інтересів Позивача, а Позивач, вказуючи у позовній заяві на порушення своїх прав при створенні ОСББ фактично обґрунтовує свій інтерес у припиненні існування цієї юридичної особи”

Висновки:

  • Ні рішення установчих зборів, ні статут, ні існування юридичної особи ОСББ не порушує прав або правомірних інтересів позивача, а позивач, вказуючи у позовній заяві на порушення своїх прав при створенні ОСББ, фактично обґрунтовує свій інтерес у припиненні існування цієї юридичної особи.

  • Звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) є підставою для закриття провадження у справі за такими вимогами за відсутності юридичного спору.

 

1Постанова Великої Палати Верховного Суду від 29 червня 2021 року в справі № 916/964/19 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98524291

2Постанова Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31 серпня 2021 року в справі № 925/753/20 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99447799