Місце проведення та порядок денний установчих зборів ОСББ (огляд практики)

Цей огляд підготовлений у рамках проекту «Поштовх для ОСББ», який реалізовується КМО ВГО Громадянська мережа ОПОРА за підтримки Швейцарії

З різних причин установчі збори часто проводяться не в приміщенні (у дворі будинку тощо), що також використовується позивачами як формальний аргумент нібито порушення порядку проведення зборів. Втім, з наявної судової практики можна зробити висновок, що суди не вбачають у цьому порушення.

§ Так, Північний апеляційний господарський суд у постанові від "13" вересня 2021 р. у справі №910/15742/20 відкинув твердження позивача про те, що установчі збори нібито не відбулися в зв'язку з недопуском учасників до приміщення школи (відповідач не заперечував недопуску, але стверджував, що збори відбулися на подвір'ї школи, та надав листки голосування)1:

Як вбачається з матеріалів справи, установчі збори об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, ... розпочато 14.03.2020 о 18:00 год., що підтверджується протоколом № 1 установчих зборів від 14.03.2020. Присутні на установчих зборах власники (особисто та/або представники) квартир та/або нежилих приміщень будинку - 202 особи, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення загальною площею 12 487, 17 кв. м. (листки голосування додаються) (абзац 6 протоколу № 1).

Крім того, в матеріалах справи наявні копії листків для голосування на установчих зборах співвласників багатоквартирного будинку ... з порядком денним на шість запитань, які відображені в протоколі № 1 установчих зборів. Указані листки містять підписи співвласників багатоквартирного будинку. Тоді як наданий лист в.о. директора школи стосується саме адміністративної будівлі та не спростовує можливості проведення таких зборів, зокрема, на дворі.

За таких обставин, суд апеляційної інстанції, враховуючи приписи ст. 73 - 80, 269 ГПК України, дійшов висновку про те, що докази надані відповідачем на підтвердження факту проведення установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку є більш вірогідними, з урахуванням пандемії, ніж посилання скаржника на те, що такі збори не відбулися. А тому такі доводи відхиляються судом апеляційної інстанції як необґрунтовані.

Також виникає питання щодо питань, які вправі розглядати установчі збори. Так, ч.13 ст.6 Закону України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” передбачає, що “установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і затверджують його статут”. Тлумачачи цю норму звужувально, позивачі заперечують право установчих зборів розглядати будь-які інші питання, зокрема - обирати органи управління ОСББ. Натомість суди виходять із того, що установчі збори вправі приймати будь-які рішення, необхідні для створення, державної реєстрації та початку діяльності ОСББ.

§ Остаточну крапку в цьому питанні поставила Велика Палата Верховного Суду. У постанові від 1 лютого 2022 року в справі №910/5179/20 вона, зокрема, зазначила2:

Компетенція установчих зборів ОСББ не обмежується повноваженнями, визначеними частиною тринадцятою статті 6 Закону № 2866-ІІІ, а установчі збори вправі також приймати рішення, передбачені статтею 10 цього Закону.

Висновки:

  • Більш важливим є факт (і докази) того, що установчі збори відбулися, ніж те, що проведені вони були не всередині будівлі за певною адресою, а в її дворі.

  • Установчі збори вправі приймати будь-які рішення, необхідні для створення, державної реєстрації та початку діяльності ОСББ.

 

1Постанова Північного апеляційного господарського суду від "13" вересня 2021 р. у справі №910/15742/20 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86931594

2Постанова Великої Палати Верховного Суду від 01.02.2022 у справі №910/5179/20 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103283361