Право доступу співвласників до інформації про діяльність ОСББ (огляд практики)

Цей огляд підготовлений у рамках проекту «Поштовх для ОСББ», який реалізовується КМО ВГО Громадянська мережа ОПОРА за підтримки Швейцарії

Закон України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” передбачає право співвласників: знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки, одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об'єднання. Також Закон зобов’язує ОСББ на вимогу співвласника надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти. Наведений перелік є вичерпним.

Як свідчить практика, досить часто співвласники багатоквартирного будинку з різних причин вимагають надання для ознайомлення ширшого переліку документів та більшого об’єму інформації. Також нерідко спори виникають через те, що співвласник наполягає на наданні інформації лише в певній формі (в певний спосіб) на його вибір (наприклад, у письмовому вигляді) та не задовольняється формою (способом) надання інформації, встановленою (встановленим) загальними зборами або правлінням об’єднання (наприклад, оприлюднення інформації на веб-сторінці ОСББ). Часом співвласники вимагають надання інформації, розпорядником якої ОСББ не є, але яка є загальнодоступною завдяки відповідним державним реєстрам.

В цілому суди не схильні задовольняти такі “надмірні” вимоги співвласників.

§ Наведемо як приклад постанову Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 10 лютого 2021 року в справі № 487/3116/181:

“ОСББ … листом … повідомило, що копію статуту ОСББ заявникам направлено засобами електронної пошти, а з його сканованою копією можна також ознайомитись на сайті Міністерства юстиції України. Щодо реєстру співвласників об`єднання, то ОСББ не є розпорядником цієї інформації, а тому для її отримання слід звернутися із запитом до розпорядника цієї інформації. Надання реєстру повідомлень і підписаних листів про скликання установчих та загальних зборів об`єднання не передбачено законом про ОСББ. Реєстру повідомлень щодо скликання засідань правління в об`єднанні не існує, штатних працівників в об`єднанні теж не існує, а управління здійснюється правлінням.

Крім того, вказаним листом заявників повідомлено, що у зв`язку із великим об`ємом документів, об`єднання не має зайвих коштів на виготовлення їх копій, а тому з протоколами загальних зборів можливо ознайомитись особисто з 10 до 12 години кожної суботи.

Також відповідачем надано належним чином завірену копію кошторису розміру внесків на управління багатоквартирним будинком, прийнятого в січні 2017 року.

Враховуючи, що ОСББ ... було розглянуто звернення ОСОБА_1 та надана певна інформація, суд апеляційної інстанції дійшов вірного висновку про відсутність підстав для задоволення позову.

У зв’язку з наведеним, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід залишити без задоволення, а постанову апеляційного суду - без змін.”

Як видно з наведеного витягу, Верховний Суд відмовив співвласнику одразу за кількома доволі “стандартними” й поширеними вимогами:

  1. Суд визнав за ОСББ право надавати інформацію у визначений правлінням (а не співвласником) спосіб, як-от електронною поштою.

  2. Суд визнав, що ОСББ зобов’язане надати для ознайомлення визначені законом документи, а не виготовити їхні копії.

  3. Суд визнав, що ОСББ не зобов’язане надавати інформації, розпорядником якої воно не є.

  4. Суд визнав, що ОСББ не зобов’язане надавати співвласнику документів, надання яких не вимагається Законом України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку”.

 

1Постанова Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 10 лютого 2021 року в справі № 487/3116/18 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94999560