Обов’язковість та “безумовність” сплати внесків в ОСББ (огляд практики)

Цей огляд підготовлений у рамках проекту «Поштовх для ОСББ», який реалізовується КМО ВГО Громадянська мережа ОПОРА за підтримки Швейцарії

 

Перша і найвагоміша тенденція, яка привертає увагу в справах зі стягнення внесків з боржників, це позиція судів щодо фактично “безумовного” обов’язку сплачувати внески.

Ця позиція полягає, по-перше, в тому, що обов’язок сплати внесків до ОСББ встановлений законом і не залежить від проживання чи непроживання співвласника в будинку, користування чи некористування ним спільним майном. По-друге, ця позиція полягає в тому, що доти, доки рішення загальних зборів про запровадження внесків та/або встановлення їхніх розмірів не скасоване або не визнане недійсним, його треба виконувати, незалежно від згоди чи незгоди співвласника з таким рішенням чи іншими рішеннями та діями ОСББ.

Наведемо два приклади, які ілюструють обидва названі аспекти.

§ Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у своїй постанові від 02 квітня 2020 року в справі № 757/29813/17-ц1 зазначив:

“Скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове судове рішення про задоволення позовних вимог, апеляційний суд, із урахуванням вказаних норм матеріального права, правильно надавши оцінку поданим доказам, обґрунтованого виходив із того, що позовні вимоги підлягають до задоволення, оскільки відповідачем, як власником квартири ..., не дотримано обов'язку з утримання належної їй квартири та оплати житлово-комунальних послуг.

Непроживання відповідача у квартирі, яка належить їй на праві власності, та факт відсутності її реєстрації у цій квартирі не звільняє ..., як власника квартири, від обов'язку нести витрати по оплаті житлово-комунальних послуг”

Зауважимо, що ця позиція цілком узгоджується з нормою ч.3 ст. 12 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, яка говорить, що “невикористання власником належної йому квартири чи нежитлового приміщення або відмова від використання спільного майна не є підставою для ухилення від здійснення витрат на управління багатоквартирним будинком”.

§ Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в своїй постанові від 24 січня 2020 року в справі № 910/1395/192 зазначив:

“Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що за Законом України "Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку" законодавством на відповідача, як на члена ОСББ та на особу, у повному господарському віданні якої перебуває належне державі на праві власності майно, покладено обов`язок виконувати чинні та не скасовані рішення статутних органів ОСББ, якими зокрема є загальні збори учасників та правління ОСББ, брати участь у проведенні реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень та своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі.

...

Предметом цього спору є невиконання відповідачем обов`язку, встановленого положеннями статей 10, 15 Закону № 2866-III, як члена ОСББ чинних рішень співвласників щодо прийняття участі у реставрації будинку.

Незгода відповідача з діяльністю ОСББ щодо отримання дозволів на виконання будівельних робіт, невідповідності розробленої проєктної документації вимогам законодавства не звільняє його від обов`язку як члена ОСББ сплатити внески на реставрацію та може бути предметом окремого судового позову (про зобов`язання вчинити дії, тощо).”

У наведеній справі варте уваги те, що відповідачем у ній виступало державне підприємство, за яким власність держави (приміщення в будинку) була закріплена на праві господарського відання. Ця обставина жодним чином не вплинула на позицію суду, який справедливо зауважив, що в даному разі державне підприємство у відносинах з ОСББ реалізовувало повноваження власника приміщення державної власності і, відповідно, співвласника багатоквартирного будинку (у рішенні помилково вжито термін “член ОСББ”).

Висновки:

  • Обов’язок сплати внесків до ОСББ розглядається як такий, що встановлений законом і не залежить від проживання чи непроживання співвласника в будинку, користування чи некористування ним спільним майном.
  • Доти, доки рішення загальних зборів про запровадження внесків та/або встановлення їхніх розмірів не скасоване або не визнане недійсним, його треба виконувати, незалежно від згоди чи незгоди співвласника з таким рішенням чи іншими рішеннями та діями ОСББ.

 

1Постанова Верховного Суду в складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 02 квітня 2020 року в справі № 757/29813/17-ц [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87129061

2Постанова Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24 січня 2020 року в справі № 910/1395/19 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87129061