Питання відповідальності за несвоєчасну сплату внесків (огляд практики)

Цей огляд підготовлений у рамках проекту «Поштовх для ОСББ», який реалізовується КМО ВГО Громадянська мережа ОПОРА за підтримки Швейцарії

Стаття 625 ЦК України передбачає, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Нерідко співвласники, які несвоєчасно сплачують внески в ОСББ, заперечують проти застосування до них цих положень, помилково вважаючи, що така відповідальність може застосовуватися лише за невиконання зобов’язань у рамках договірних правовідносин. Втім, судова практика підтвердила правомірність застосування положень ст. 625 і до зобов’язань зі сплати внесків в ОСББ.

§ Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в уже згаданій вище постанові від 22 лютого 2018 року в справі № 910/11312/17 погодився із вимогами ОСББ щодо стягнення з власника нежитлових приміщень суми основного боргу зі сплати внесків, інфляційних втрат і 3% річних. Серед іншого, суд зазначив1:

"Суд відхиляє доводи скаржника щодо безпідставності застосування до спірних правовідносин положень статті 625 Цивільного кодексу України, адже відсутність оплати відповідачем послуг, пов'язаних з утриманням належного йому на праві спільної сумісної власності майна (спільного майна Будинку), є за своєю суттю порушенням грошового зобов'язання, яке виникло на підставі закону. Наведена норма не обмежує застосування передбачених нею заходів цивільно-правової відповідальності лише щодо порушення зобов'язань, які виникли на підставі договору."

Висновок: передбачені ст. 625 ЦК України заходи цивільно-правової відповідальності можуть застосовуватися не лише щодо порушення зобов'язань, які виникли на підставі договору, але й до порушення зобов’язань, які виникли з закону і статуту ОСББ, як-от зобов’язань зі сплати внесків в ОСББ.

 

1Постанова Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22 лютого 2018 року в справі № 910/11312/17 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/7244879