Статус ОСББ як негосподарюючого суб’єкта (огляд практики)

Цей огляд підготовлений у рамках проекту «Поштовх для ОСББ», який реалізовується КМО ВГО Громадянська мережа ОПОРА за підтримки Швейцарії

 

Коли ОСББ розпочинає самостійне утримання багатоквартирного будинку, така його діяльність періодично привертає увагу органів державного нагляду й контролю як нібито “господарська”. Причини такої позиції полягають у помилковому сприйнятті ОСББ як “приватного ЖЕКа”.

Втім, згідно зі статтями 4 і 22 Закону України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” ОСББ здійснюють не господарську діяльність, а господарче забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів та, відповідно, самі є не суб’єктами господарювання, а негосподарюючими суб’єктами. Як наслідок, на ОСББ не поширюються обов’язки, які законодавство покладає виключно на суб’єктів господарювання, і до ОСББ не можуть вживатися заходи державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності (зокрема, згідно з Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”).

Підтвердженням цьому є і судова практика.

§ Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, в постанові від 28 липня 2020 року в справі № 826/6397/17 зазначив1:

"...колегія суддів Верховного Суду погоджується з висновками судів попередніх інстанції про те, що об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" не є суб`єктом господарювання, а відтак Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" не поширює свою дію на об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, тому Державна екологічна інспекція України безпідставно включила об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" до Плану заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства Державної екологічної інспекції у місті Києві ..., а Державна екологічна інспекція у місті Києві - безпідставно провела перевірку об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" ... та видала за її результатами припис ...”

§ Такий підхід застосовується судами у спорах не лише щодо застосування до ОСББ заходів нагляду і контролю в рамках Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", але й щодо заходів та обов’язків, передбачених іншими законодавчими актами, як-от Законом України “Про охорону праці”.

Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в постанові від 12 березня 2020 року в справі №400/772/19 зазначив2:

“Верховний Суд погоджується з висновками суду першої та апеляційної інстанції, що ОСББ «Центр» не отримує дозвіл на експлуатацію ліфтів, оскільки не є суб`єктом господарювання згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" та відповідних постанов КМУ, на які в акті перевірки посилається позивач.”

Висновки:

  • Самостійне утримання ОСББ багатоквартирного будинку шляхом самозабезпечення не є господарською діяльністю. ОСББ, яке переходить до самозабезпечення, не набуває внаслідок цього статусу суб’єкта господарювання.

  • ОСББ як негосподарюючий суб'єкт не підпадає під вимоги законодавства щодо суб’єктів господарювання, зокрема - під дію Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

 

1Постанова Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 28 липня 2020 року в справі № 826/6397/17 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90628667

2Постанова Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 12 березня 2020 року в справі №400/772/19 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88150374