Законопроєкт 7029 vs cудова практика

Останнє із серії "новації законопроєкту 7029". Про компетенцію установчих зборів та інше. Ряд питань, які піднімає законопроєкт на сьогодні врегульовані судовою практикою, яка абсолютно на користь ОСББ. Тому зміна правил потягне автоматично зміну судової практики.

Судова практика - така сама частина правової системи, що й законодавство. Вона доповнює і уточнює законодавство там, де на практиці виникає така потреба. Практика верховних судів що в Україні, що в світі - це "мастило", яке дозволяє коліщатам закону крутитися. Саме тому правові позиції Верховного Суду обов'язкові до врахування судами України. І саме тому не можна просто ігнорувати судову практику чи довільно її "обнулювати". 

Як докладно не виписуй закон, завжди знайдуться ті, хто або справді його не розумітиме, або робитиме вигляд, що не розуміє. Тому-то судова практика така важлива: припиняє спекуляції та маніпуляції законом, і розжовує та розтлумачує норми законодавства у застосуванні до кожної практичної ситуації.

Нагадаю, що в рамках проєкту "Поштовх для ОСББ" за підтримки Швейцарії ми зібрали і проаналізували судову практику за останні роки. І вона - абсолютно на користь ОСББ. Знайти її можна абсолютно безкоштовно  у розділі "Бібліотека" https://proosbb.info/node/395.

А це по суті законопроєкту:

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 1 лютого 2022 року:

1. "Компетенція установчих зборів ОСББ не обмежується повноваженнями, визначеними частиною тринадцятою статті 6 Закону № 2866-ІІІ, а установчі збори вправі також приймати рішення, передбачені статтею 10 цього Закону".

2. "Велика Палата Верховного Суду зазначає, що ... установчі збори є різновидом загальних зборів співвласників, до повноважень яких законодавцем віднесено прийняття усіх рішень з питань управління багатоквартирним будинком".

3. "Для визначення необхідної кількості голосів із питання визначення переліку та розміру внесків і платежів співвласників судам належить, поряд із приписами частини чотирнадцятої статті 10 Закону № 2866-ІІІ, застосовувати положення статуту ОСББ, які можуть не передбачати спеціальних вимог щодо кількості голосів, що необхідні для прийняття рішення по такому питанню, у дві третини загальної кількості голосів співвласників, і тоді зазначене питання буде вирішуватися більшістю голосів співвласників. Такі ж правила застосовуються і до рішень про затвердження кошторису на утримання будинку та прибудинкової території, оскільки кошторис визначає розмір видатків, які мають бути покриті внесками і платежами співвласників".

4. "Оскільки рішення зборів співвласників оформлюються протоколом, який вчиняється в письмовій формі, то довіреність на участь у таких зборах має вчинятися в письмовій формі. При цьому обов`язкового нотаріального посвідчення такої довіреності законом не передбачено"