Особливості трудових відносин в ОСББ в умовах воєнного стану. Частина 2

Як і обіцяли, продовжуємо тему трудових відносин в ОСББ в умовах воєнного стану специфічними питаннями найму і звільнення голів правлінь. Більш загальні питання висвітлені в попередній частині нашої статті. Наполегливо радимо ознайомитися з нею, перш ніж продовжувати читання - це допоможе правильно зрозуміти сьогоднішній наш матеріал.

Нагадаємо: «в» та «довкола» ОСББ складаються найрізноманітніші правовідносини: цивільні, трудові, статутні («корпоративні») та інші. З однією і тією ж особою ОСББ може перебувати одночасно в різних видах правовідносин. І яскравим прикладом є голови правлінь.

Система правовідносин навколо ОСББ

Як ми вже зазначали в першій частині нашої статті, трудові правовідносини виникають між ОСББ і працівником на підставі трудового договору і регулюються трудовим законодавством. А статутні відносини - виникають на підставі статуту та рішень органів управління ОСББ і регулюються тим-таки статутом і Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”. Голова правління, з яким ОСББ уклало трудовий договір, перебуває з об’єднанням одночасно в цих двох видах прапвовідносин.

Отже, як правильно “найняти” голову правління і як правильно його звільнити?

Почнемо з того, що голову правління на роботу не “наймають” - ми недаремно взяли це слово у лапки. Загальні збори обирають правління, а вже воно зі свого складу - голову правління. (Або, якщо статутом конкретного ОСББ передбачено обрання голови правління безпосередньо зборами - то вони ж одразу обирають і голову правління.) Тобто, певна особа спершу має бути обрана членом правління і головою правління. Ці питання регулюються виключно статутом конкретного ОСББ та Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, і про трудові відносини поки що не йдеться. А от далі слід вирішити, на яких засадах голова правління виконуватиме свої обов’язки.

Якщо не прийняти більше жодних додаткових рішень, то голова правління працюватиме “на громадських засадах”, без отримання заробітної плати - тобто, його обрали на посаду, і на тому крапка. Голова правління на цьому етапі перебуває з ОСББ виключно в статутних відносинах.

Або ж з головою правління може бути укладений трудовий договір. Для цього необхідно прийняти деякі додаткові рішення. Насамперед, у кошторисі, затвердженому загальними зборами, має бути передбачено кошти на виплату заробітної плати голові правління. Якщо кошти передбачені, то правління як виконавчий орган ОСББ має прийняти рішення про укладення з головою правління трудового договору та визначити основні його умови. Звісно, якщо наперед відомо/погоджено, що голова правління працюватиме на умовах трудового договору, ці рішення можуть бути прийняті та зафіксовані одночасно з рішенням про обрання голови правління на посаду (у протоколі загальних зборів або правління). І от з моменту укладення трудового договору на відносини між головою правління і об’єднанням поширюється також трудове законодавство. І, окрім статутних відносин, між ним і ОСББ виникають також трудові правовідносини.

Важливо розуміти, що статус голови правління як обраної посадової особи є основою. Над цією основою може бути надбудова у вигляді трудового договору, а може й не бути. Статутні відносини між головою правління і ОСББ є завжди, а от трудові - абсолютно не обов’язкові.

Як сказане застосувати до практичних ситуацій сьогодення? У деяких ОСББ голови правлінь подали “заяви на звільнення”, і дехто навіть сам на себе видав наказ про звільнення, не чекаючи рішень правлінь чи загальних зборів. Чи розірвався внаслідок цього правовий зв’язок між головою правління і ОСББ? Трудові правовідносини - так, припинилися. Але статутні відносини - збереглися. Унаслідок розірвання трудового договору голова правління перестає бути працівником ОСББ, але все одно залишається його посадовою особою - головою правління. Тому він продовжує нести обов’язки, обумовлені його посадою. Просто “написати заяву і попрощатися” не вийде. Це слід розуміти як головам правлінь, так і самим правлінням та співвласникам багатоквартирного будинку. Для втрати посади голови правління недостатньо звільнитися за трудовим законодавством - необхідно, щоб правління (чи загальні збори) усунули його з посади. (На практиці може бути корисним у статуті конкретного ОСББ уточнити підстави і порядок усунення з посади голови правління.)

Сказане має і інший практичний аспект. Оскільки основою є виборна посада, то втрата посади (обрання нового правління та його голови) є підставою і для розірвання трудового договору. Кодекс законів про працю України містить відповідну підставу звільнення - п.5 ч.1 ст.41, “припинення повноважень посадових осіб”. За цією підставою немає потреби отримувати згоду голови правління і не треба попереджати його про звільнення - ні за два місяці, ні за два дні. У будь-який момент після позбавлення посади можна (і треба) прийняти рішення про розірвання трудового договору. Власне, найкраще буде рішення про усунення з посади поєднати з рішенням про розірвання трудового договору.

Також слід враховувати, що посадові обов’язки (колишнього) голови правління припиняються не з дати внесення відповідних змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. А з моменту прийняття відповідного рішення правлінням або загальними зборами - або з іншого моменту, визначеного самим рішенням (наприклад, рішення може передбачати конкретну дату з тим, щоб дати час на передачу справ).

 

Сподіваємося, наш огляд допоміг вам розібратися з трудовими правовідносинами в цей тяжкий для нашої країни час, і прийняти правильні рішення для вашого ОСББ та належно їх оформити.