"Негосподарюючий суб'єкт": правовий статус ОСББ у судовій практиці

Напевне, вам вже траплялося чути, що ОСББ не є господарюючим суб’єктом, що воно здійснює самозабезпечення, а не надає послуги, і що в ОСББ - “внески”, а не “тарифи”. Що стоїть за цими тезами, і які вони мають практичні наслідки? Пропонуємо розглянути детальніше, а заодно - ознайомитися з конкретними справами, де встановлений законодавчо статус “негосподарюючого суб’єкта” на практиці допоміг ОСББ захистити свою позицію в суді.

Почнемо з загального пояснення термінології. Згідно зі статтями 4 і 22 Закону України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” ОСББ здійснюють не господарську діяльність, а господарче забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів:

Стаття 4. Мета створення об'єднання та його статус

Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.

Стаття 22. Забезпечення об’єднанням утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку

Питання самостійного забезпечення об’єднанням експлуатації та утримання багатоквартирного будинку та користування спільним майном у такому будинку регулюються Господарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.

Термін “господарче забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів” відсилає нас до статті 3 Господарського кодексу України, яка відмежовує це поняття від поняття господарської діяльності:

Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини

1. Під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

3. Діяльність негосподарюючих суб'єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб'єктів господарювання, є господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб'єктів.

Як видно із наведених визначень, принципова відмінність полягає в такому. У випадку господарської діяльності йдеться про сферу суспільного виробництва, тобто пропозицію товарів, робіт і послуг для “зовнішнього” споживання потенційно необмеженим колом споживачів. У випадку ж господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів йдеться про “внутрішнє” споживання для своїх власних потреб.

ОСББ - це об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, тобто, ОСББ = співвласники. Співвласники, які в рамках ОСББ об’єднали свої ресурси (в тому числі грошові внески) для спільного утримання свого будинку, від цього не стали самі собі “надавати послугу”. Натомість вони здійснюють забезпечення своїх потреб своїми власними силами та ресурсами. Звідси й термін “самозабезпечення”, який використовує Закон. І саме тому в діяльності ОСББ немає ознак господарської діяльності - адже йдеться про забезпечення власних потреб. На цьому також наголошує Закон.

Які ж це має практичні наслідки?

Насамперед, статус “негосподарюючого суб’єкта” визначає те, як вибудовуються “внутрішні” відносини в ОСББ. Часом трапляється, що окремий співвласник вирішує протиставити себе решті співвласників та ухилитися від сплати внесків під приводом “неякісного надання послуг”. У такому разі ОСББ має вагомий контраргумент: про послуги взагалі не йдеться. Всі співвласники разом “скидаються” коштами у вигляді внесків і разом же ними розпоряджаються. Тобто, між окремим власником і ОСББ в цілому зовсім інша природа відносин (статутна), аніж природа відносин між, скажімо, співвласником і управителем (договірна). Як наслідок, якщо загальні збори в установленому порядку прийняли рішення сплачувати внески в певному розмірі, то всі співвласники зобов’язані це спільне рішення виконувати, безвідносно до того, чи згоден із таким рішенням і розміром конкретний власник і чи підтримував він його.

Сказане підтверджується і судовою практикою. Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду в своїй постанові від 14.07.2020 у справі № 466/8748/16-ц зазначив:

Суд апеляційної інстанції ... дійшов правильного висновку, що ОСББ "Заозерне" не здійснює господарську діяльність, оскільки така діяльність відповідача спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов його функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб'єктів господарювання, а тому ця діяльність є господарчим забезпеченням діяльності негосподарчого суб'єкта. ОСББ "Заозерне" не є виробником та/або виконавцем житлово-комунальних послуг, визначених відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", оскільки не надає і не виробляє таких послуг, а отже, і не формує цін чи тарифів на послуги, які б підлягали встановленню (затвердженню) органами місцевого самоврядування.

Буває, що деякі співвласники-юридичні особи вимагають від ОСББ укладання договору про надання послуг, оскільки нібито не мають можливості сплачувати внески. Але ж це суперечить внутрішній логіці роботи ОСББ як негосподарюючого суб’єкта. Тож з цього приводу Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в своїй постанові від 22.02.2018 у справі № 910/11312/17 зазначив:

Суд не приймає до уваги аргументи скаржника щодо відсутності в нього права здійснювати відповідні видатки через відсутність документального підтвердження витрат на утримання Будинку та опалення, зокрема, укладеного договору, рахунків, протоколів тощо, адже відсутність договору між відповідачем та ОСББ щодо утримання житлового будинку і прибудинкової території не є підставою для звільнення відповідача від сплати відповідних внесків на утримання будинку та прибудинкової території за наявності підтверджених витрат на управління, утримання та збереження будинку.

Таким чином, статус “негосподарюючого суб’єкта” дає ОСББ можливість ефективно забезпечувати сплату внесків усіма співвласниками. Додамо: важливо, щоб і саме ОСББ не порушувало свого статусу - не укладало зі співвласниками договорів “про надання послуг”, не називало внески “тарифами” чи “платою за послуги” тощо.

Та статус “негосподарюючого суб’єкта” не вичерпується лише “внутрішніми” відносинами в об’єднанні, а має певні наслідки і для “зовнішніх” відносин ОСББ.

Оскільки ОСББ здійснюють не господарську діяльність, а господарче забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів то, відповідно, не є суб’єктами господарювання. Як наслідок, на ОСББ не поширюються обов’язки, які законодавство покладає виключно на суб’єктів господарювання, і до ОСББ не можуть вживатися заходи державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності (зокрема, згідно з Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”). Це логічно, адже ОСББ за своєю суттю - просто велике “домогосподарство”. І якщо в якійсь сфері державний нагляд і контроль не здійснюється в окремо взятому домогосподарстві, яке забезпечує власні потреби, то не повинен він здійснюватися і в ОСББ, де кілька домогосподарств так само забезпечують власні потреби, лишень спільно.

Це розуміння відображається у судовій практиці.

Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, в постанові від 28.07.2020 року в справі № 826/6397/17 зазначив:

...колегія суддів Верховного Суду погоджується з висновками судів попередніх інстанції про те, що об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" не є суб`єктом господарювання, а відтак Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" не поширює свою дію на об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, тому Державна екологічна інспекція України безпідставно включила об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" до Плану заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства Державної екологічної інспекції у місті Києві ..., а Державна екологічна інспекція у місті Києві - безпідставно провела перевірку об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" ... та видала за її результатами припис ...

В іншій справі йшлося про заходи й обов’язки, передбачені Законом України “Про охорону праці”. Але висновки суду були в цілому ті самі. Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в постанові від 12.03.2020 року в справі №400/772/19 зазначив:

Верховний Суд погоджується з висновками суду першої та апеляційної інстанції, що ОСББ «Центр» не отримує дозвіл на експлуатацію ліфтів, оскільки не є суб`єктом господарювання згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" та відповідних постанов КМУ, на які в акті перевірки посилається позивач.

Отже, статус негосподарюючого суб’єкта та грамотне здійснення самозабезпечення дозволяє ОСББ ефективно вибудовувати “внутрішні” та “зовнішні” відносини і захищати інтереси співвласників від “внутрішніх” та “зовнішніх” загроз.

Більше справ щодо правового статусу ОСББ, сплати внесків та інших питань діяльності об’єднань можете знайти на нашому сайті в розділі “Каталог судових рішень щодо створення і діяльності ОСББ”. Ми сподіваємося, що наведені приклади допоможуть вам правильно організувати роботу свого об’єднання та захист його інтересів. Але також наголошуємо: у разі виникнення судового спору обов’язково користуйтеся професійною правничою допомогою. Саме завдяки ній формується сприятлива для ОСББ судова практика.

 

Текст публікації підготовлено в рамках проекту «Поштовх для ОСББ»,
який реалізовується КМО ВГО Громадянська мережа ОПОРА
за підтримки Швейцарії