голосування

Голосування за створення ОСББ в новобудові

Добрий день, шановні власники та спеціалісти!
Я є співвласником новозведеного багатоквартирного будинку. На сьогоднішній день, відповідно до отриманого через нотаріуса витяга на права власності, в будинку зареєстровано право власності на більше 50 відсотків приміщень (житлових і нежитлових).
Ч. 1 ст. 6 ЗУ про ОСББ встановлено, що об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об’єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.
Ч. 9 встановлено, що рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.
Статтею 1 закону визначено термін: співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Також Відповідно до ст.ст. 182, 331 Цивільного кодексу України, право власності на нерухоме майно (квартира є саме нерухомим майном) виникає з моменту його державної реєстрації:
ст 331 ЦК ч. 2.: Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна).

Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації.

!!!!! Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.!!!!!!

Більше того при аналізі законодавства на предмет розкриття терміну "власник", було виявлено що Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване в установленому законом порядку. (Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені Держжитлокомунгосп України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 17.05.2005 № 76)

Отже в чому полягає питання?
Для проведення зборів для створення ОСББ потрібно щоб було зареєстровано більше половини співвласників. І для прийняття рішення потрібно більше половини голосів власників. Отже у моєму розумінні вказаних норм права, нам потрібно для створення ОСББ отримати більше половини голосів від тієї кількості власників (площ), які мають зареєстроване право власності. Просто кажучи 51 відсоток від 51 відсотка.

Також питання таке: якщо при голосуванні власників, враховуються голоси відносно загальної площі будинку, то чи можуть голосувати власники, які володіють приміщеннями на умовах договору інвестування, тобто такі власники, які ще не виплатили усіх внесків забудовнику та не зареєстрували право власності?

Буду вдячна, в першу чергу, відгукам усім тим, хто стикався із цим на практиці. Бо вже поспілкувашвись с деякими спеціалістами, зрозуміла, що ми трактуємо одну й ту норму закону по різному, але таке питання вирішив би приктичний досвід.

<em>Відповіді поки відсутні</em>

Навіщо вираховувати кількість голосів власника квартири, що є пропорційна частці її площі від загальної, якщо в Законі закладено, що "Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників"?

Навіщо вираховувати кількість голосів власника квартири, що є пропорційна частці її площі від загальної, якщо в Законі закладено, що "Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників"?

Картинка користувача Дмитро Левицький.

Бо кількість голосів рахується пропорційно

По-перше, цього вимагає ч.12 ст.10 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", оперуючи поняттям "голосу":

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

По-друге, ч.ч. 15 і 16 ст.10 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" передбачають підрахунок саме голосів:

(...) Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. (...)

Частина ж 14 статті 10, на яку Ви, вочевидь, посилаєтеся, в одному реченні говорить і "співвласників", і "голосів", що в моєму розумінні дає підстави вважати, що саме в цій частині поняття "більшість співвласників" і "більшість голосів співвласників" використовуються у тотожному значенні.

Ну а для того, щоб бути на 100% впевненим у захищеності результатів голосування, на практиці варто мати більшість співвласників, яка віддала більшість голосів за те чи інше рішення.

Уникнути неоднозначності можна, по-своєму виписавши ці питання в статуті конкретного ОСББ (закон це прямо дозволяє). Наприклад, заклавши принцип "один власник = один голос", або ж уточнивши, що рішення приймається більшістю саме голосів співвласників.